ESF_logo

Pärnumaa II kaasava hariduse konverents
24.oktoober 2017 Kilingi-Nõmmes

Erinevad lapsed, erinevad teed, üks maailm


Konverentsi eesmärgiks on luua ühine arusaam:

  • hariduslikest suundumustest tänasel Pärnumaal;
  • kaasava hariduse põhimõtetest lapse arengus;
  • õppiva haridusasutuse arenevast organisatsioonikultuurist.

KONVERENTS ON OSAVÕTJATELE TASUTA

Projekt finantseeritakse meetme „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002 raames.


 Ajakava:

10.00 – 11.00 – saabumiskohv, võimalik ringkäik koolimajas, õpilaskodus, spordihoones ja staadionil
11.00 – 11.45 – esimese ringi töötoad
11.45 – 12.15 – kohvipaus
12.15 – 13.00 – teise ringi töötoad
13.00 – 14.00 – lõuna kooli sööklas
14.00 – 15.30 – ettekanne “Õppimisega seotud uskumused – mis need on ja miks neist mõelda?”
15.30 – 15.45 – kohvipaus
15.45 – 16.30 – kokkuvõttev väitlus


 “Õppimisega seotud uskumused – mis need on ja miks neist mõelda?”

Kuidas on seotud võimekus ja õppimisega seotud uskumused ning õpikäitumine? Kas ja kuidas toetada õpilaste püsivust, vastupidavust ja edu ning seda ka siis, kui õppimine läheb keerukaks? Kuidas see, mida õpetaja õppimisest arvan, on seotud õpilaste pingutuskäitumisega?

Grete Arro, PhD, hariduspsühholoog, Tallinna Ülikool

grete_arro

 


 TÖÖTOADKool ja kultuur ja mis on koolikultuur?

Lahutades ära gümnaasiumiastme ja jättes alles põhikooli osa ning liites teise põhikooli saame Võru Fr.R. Kreutzwaldi Kooli. Milline on selle kooli kultuur? Miks, millal ja mismoodi seda arendada ja kes seda teevad?

Kaider Vardja, Võru F. R. Kreutzwaldi Kooli direktor

kaider-vardja

Pärnumaa hariduselu 2018+. Pärast reforme

19-st omavalitsusest saab 7, Pärnumaa suureneb 600 km2 võrra. Maapiirkonda jääb õpilasi 771 ja lasteaialapsi 304 vähem tänasest. Millistel alustel korraldada haridusvaldkonna ühistegevusi pärast haldusreformi?

Lauri Luur, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhataja

lauri_luur_vaiksem

Suur õpib väikeselt

Oma Riigi manifestiga on Surju Põhikooli õpilased moodustanud õpilasomavalitsuse ja õpilastest ministrid juhivad koolis erinevaid valdkondi. Projektid ETwinning, Comenius, Oma Riik ja Öko-kool kujundavad teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid. Väike on sisult suur!

Heidi Kodasma, Surju Põhikooli direktor

heidi_kodasma

Allakäigutrepist üles. Õppetunnid, mis muutsid elu

Eluteed on erinevad. Üksi, vägivald, narkomaania, kuriteod, erikoolid ja vangla …. Ja siinkohal tuleb “STOPP”! Mismoodi on üks inimene tulnud allakäigutrepist üles?

Ragnar Turgan, EKNK Valga koguduse pastori kohusetäitja

ragnar_turgan

Mis erinevus on õppijat toetaval tagasisidel ja hindamisel?

Hindamiseks ei ole enam vaja õpetajat, seda suudavad testid ja arvutid. Tagasiside andmiseks on vaja õpetajat, inimest. Õpetajat, kes teab, oskab ja tahab oma pedagoogilises praktikas teha revisjoni. Praktiku vaade õpetaja igapäevatöö muutustele.

 Margit Kalmet ja Ott Kilusk, Pärnu Vabakooli õpetajad

Margit_Kalmet Ott_Kilusk

Piiblist bioloogiaõpikuni – 330 aastat koolivalgust Saardes

Saarde kihelkonna 330. aastane haridusajalugu on kogutud Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi muuseumklassi. Läbi aegade on haridusasutused olnud traditsioonide kandjad reformide tulipunktis. Väärtused kannavad kooli läbi aegade ja kool kannab läbi aegade väärtusi.

Mari Karon, õpetaja, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi muuseumklassi juhataja

mari_karo

Vile ja VEPA-ga – riskikäitumise ennetamine klassis ja koolis

VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuse ajal. Vahendiks võib olla ka vile aga kas see tähendab, et lapsi drillitakse vile järgi? Mida peab õpetaja oma hoiakutes ja uskumustes ümber hindama? Kogemustest ka praktikast räägib

Pille Õis, Pärnu Vanalinna Põhikool

Pille_Õis

Kui pikad on kooli käed?

Vestlusringis arutletakse:

  • kust tulevad “katkised lapsed”
  • mida tuleb teha, et vältida sõlmeminevaid suhteid koduga ja kodus
  • mismoodi aidata logopeedilist või õpiabi vajavate laste vanemaid toetamaks last
  • mismoodi julgustada kogukonda tegelemaks meie oma lastega

Ülle Pikma, pereterapeut Pärnu Haiglast

Ülle_Pikma

Konverentsile registreerimine ja töötubade valik