NB! Dokumendid on PDF vormingus, mille avamiseks on vajalik Adobe Reader, mille leiab SIIT või Foxit Readerit, mille leiab SIIT.

 

Põhimäärus

Arengukava 2016 – 2020

Saarde Vallavolikogu otsus

Üldtööplaan 2016/17 õ.-a.

2017. a eelarve KOV vahendid

2017. a eelarve riiklikud vahendid

Sisehindamise kord

KiNG Õppekava üldosa

KiNG ainekavad

Töökorralduse reeglid

Evakueerimise kord

Hädaolukorra lahendamise plaani üldosa

KiNG hädaolukorra lahendamise plaan ja kriisiplaan on asutusesiseseks kasutamiseks

Kodukord

Päevakava

Õpilaste tunnustamise kord

Auraamatusse kandmine

Õpilaste tasuta sõidu kord

Palgakorralduse põhimõtted

Vastuvõtu kord

Taotlus õpilase 1. klassi vastu võtmiseks

Taotlus õpilase põhikooli vastu võtmiseks

Taotlus õpilase 10.klassi vastu võtmiseks

Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi vastu võtmiseks

Pikapäevarühma kava ja avaldus

Õpilaskodu avaldus


Varasemate perioodide koolikorralduslikud dokumendid

Arengukava 2012-2105

Üldtööplaan 2015/16.a.

Üldtööplaan 2014/15.a.

2016. a eelarve KOV vahendid

2016. a eelarve riiklikud vahendid


2014/15. õ.-a. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2015/16. õ.-a. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika