Hoolekogu koosseis :

  • Eiko Tammist – hoolekogu esimees, vanemate esindaja
  • Talvi Saar – hoolekogu sekretär, vanemate esindaja
  •  – õpilaste esindaja – valitakse õpilasesinduse poolt september 2017
  • Urve Jõgi – õppenõukogu esindaja
  • Martin Krapp – vanemate esindaja
  • Eve Sinijärv  – õppenõukogu esindaja
  • Kristi Sutt  volikogu esindaja
  • Arvi Tallo – vanemate esindaja
  • Heili Tohv – vanemate esindaja

Saarde Vallavalitsuse korraldus 7. jaanuar 2014 nr 16.2-3/2

Hoolekogu koosoleku protokoll 14.09.2017 ja tööplaan 2017/18. õa

Hoolekogu koosoleku protokoll 10.10.2016

Hoolekogu koosoleku protokoll 11.04.2016

Hoolekogu koosoleku protokoll  16.11.2015

Hoolekogu koosoleku protokoll 03.02.2014