Vabariigi Valitsuse korraldus ja seletuskiri.

Üldharidusele kehtivad 1. märtsist uued piirangud

Koolikorralduslik teave alates 01.märtsist 2021

ÕPPETÖÖ

 • 1.-4. klassidele toimub tavapärane õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena koolis
 • 5.-12.klassidele toimub distantsõpe tunniplaani alusel
 • HEV õpilased on kontaktõppel
 • pikapäevarühmad töötavad vähendatud mahus
 • kehalise kasvatuse tunnid toimuvad, kui vähegi võimalik, õues!
 • individuaalsed konsultatsioonitunnid ja olümpiaadideks ettevalmistamine on lubatud kokkuleppel õpetajaga tagades turvanõudeid
 • õppetöö info ametlik kanal on e-kool
 • õppetöö korraldamisel lähtume kooli distantsõppe korraldamise juhendist

https://www.kilingi.edu.ee/distantsoppe-korraldamise-juhend/

TOITLUSTAMINE

 • koolis viibivad õpilased söövad koolis sööklas ühes vahetuses
 • klassidele, kes viibivad distantsõppel, korraldab kool toidupakkide jagamise esmaspäeval, 1.märtsil 2021, alatest kella 11-st peauksest
 • 5., 6., 7., 8., 10. ja 11. klassi õpilastele väljastatakse kahe nädala toidupakk
 • 9. ja 12. klassi õpilastele väljastatakse ühe nädala toidupakk

HUVITEGEVUS

 • alates 01.märtsist päevakava ja huviringide tunniplaani alusel huvitegevust ei toimu
 • huvitegevuses osalevatele õpilastele jagavad distantsõppel oleku ajal ringi tegevuse kohta teavet ringide juhendajad kooskõlastatult huvijuhiga

ÕPILASKODU

 • õpilaskodusse tulevad ainult 1.-4. klasside õpilased
 • õpilaskodu alustab pühapäeval, 28. veebruaril
 • õpilaskodu õpilasi toitlustatakse tavapäraselt (H, L, O, Õ)
 • õpilaskodu on koolipäevadel avatud alates 12.00

ÕPILASTRANSPORT

 • hommik: Tali, Jäärja ja Tihemetsa suundadest tulevad õpilased tavapäraselt maakonnaliinidega
 • hommik: Kanaküla ja Lodja-Sigaste-Tõitoja transport tavapärastel kellaaegadel
 • pärast tunde: Lodja-Sigaste õpilasliin väljub kell 14.15
 • pärast tunde: Tihemetsa-Kanaküla õpilasliin väljub kell 14.15

TÄIENDAV TEAVE

 • õpilased, kes vajavad distantsõppe perioodiks IKT vahendeid, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
 • onlines videotundide korraldamiseks on kooli poolt õpetajatele tagatud zoom keskkonna kasutamisvõimalused
 • koolis kontaktõppel olevatel õpilastel tuleb kinni pidada kooli nakkushaiguste, sh COVID-19, leviku tõkestamise plaanist.

https://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2021/01/KiNG_nakkushaiguste_leviku-tõkestamise-plaan.pdf

Järgmised võimalikud muudatused sõltuvad Vabariigi Valitsuse otsustest


Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa
eelavastuvõtt 19. ja 20. aprill kell 10-12
vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13

19. ja 20. aprillil pakume kõigile huvilistele võimalust tutvuda kooliga, õppekorraldusega, huvitegevuse võimalustega ja õpilaskoduga.

Soovi korral viime 19. ja 20.aprill õpilastega läbi vestlusi gümnaasiumisse astumiseks. Vestlusele tulles peab kaasa olema e-õppesüsteemi väljavõte (hinneteleht).

28.- 30. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega, kes seda võimalust aprillis ei kasutanud.

Vastuvõtu täpsem teave

Uudised

Õppetöö korraldus alates 01.märts 2021

Vabariigi Valitsuse korraldus ja seletuskiri. Üldharidusele kehtivad 1. märtsist uued piirangud Koolikorralduslik teave alates 01.märtsist 2021 ÕPPETÖÖ 1.-4. klassidele toimub tavapärane õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena koolis 5.-12.klassidele toimub distantsõpe tunniplaani alusel HEV õpilased on kontaktõppel pikapäevarühmad töötavad vähendatud
Loe edasi

Distantsõppe korraldamise juhend

Lisa 5 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppetöö korraldamine osalise ja/või täieliku distantsõppe ajal.   Distantsõppe õiguslik alus Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud
Loe edasi

Tartu Ülikooli teaduskooli õpikojad 2020/2021

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased osalevad 2020.-2021. õppeaastal Tartu Ülikooli teaduskooli õpikodades: füüsika põhikoolile ja gümnaasiumile. Õpikojad toimuvad laboritundide programmina koolis, kus 7.-12. klasside õpilased saavad teha füüsikakatseid. Õpikojad aitavad rikastada õppekava ja tugevdada õpilaste võimekust reaal-
Loe edasi

Kooli 2020. a malemeistrid on selgunud!

25.-26. nov toimusid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi võistkondlikud karikavõistlused kiirmales. Turniir toimus kahes arvestuses 1.-6. klass ja 7.-12. klass. Mõlema võistlusgrupi võitja klass sai rändkarika. 1.-6. klassi arvestuses saavutas I koha ning rändkarika 2a klassi võistkond: Sören
Loe edasi

21.jaanuaril 2021 Kaunim Metsalaul

KONKURSS LÜKKUB EDASI KONKURSI UUEST TOIMUMISE AJAST TEAVITATAKSE KOOLE (konkurss ei toimu 21.jaanuaril 2021 kell 11.00 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis) Juhendi, registreerimislehe ning varasemate aastate laulukonkursside ülevaated leiate meie lehelt Kaunim Metsalaul Sündmust korraldades arvestame valitsuse kehtestatud
Loe edasi

Kooliaasta avaaktus

1.septemrbil, õppeaasta avaaktusel, võtsid 24 esimese klassi õpilast vastu Öökull Öösikese aabitsad, neid toetasid esimesel koolipäeval 14 auväärset abiturienti. Kokku alustas kooliteed 331 õpilast. Avaaktusest võttis osa Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link seoses sisekaitseõppe valikaine avamisega
Loe edasi

Võta ühendust

Helista

(+372) 449 2264

Kirjuta

e-post: yld@kng.edu.ee

Leia meid kaardilt