Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa
  vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13

  28.- 30. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega (vastuvõtu kord):

  1. viib komisjon läbi vestluse, et välja selgitada motiveeritus akadeemilise üldkeskhariduse omandamiseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (1-5 palli);
  2. arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet;
  3. arvestatakse 9. klassi klassitunnistuse keskmist hinnet.

  Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  – põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  – põhikooli 9. klassi klassitunnistus või väljavõte e-õpisüsteemist;
  – avaldus (saab täita kohapeal);
  – sünnitõend;
  – tervisekaart;
  – õpilaskodu avaldus (soovi korral);
  – õpilaspileti avaldus (soovi korral);
  – õpilaspileti pilt (õpilaspileti soovi korral).

  Meie koolis on tore!

  Õpilastele tasuta elamine õpilaskodus, toitlustamine 3 x päevas, autokooli teooriatunnid, sülearvuti, huviringid.

  Sisekaitseakadeemiaga koostöös:

  • sisekaitseõpe (pääste-, politsei-, tolli- ja piirivalvekursused)
  • kursuste läbinuil 10 % eelis sisekaitse erialadel edasi õppimisel

  Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga koostöös valikkursused kolledži õppejõudude poolt:

  • „Isikliku heaolu kujundamine“
  • „Turism ja külalisettevõtlus“
  • valikkursuse läbinud õpilased omandavad 3 EAP-d, mida aktsepteerib Tartu Ülikool ja tema kolledžid bakalaureuseõppes.

  Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga koostöös:

  • virtuaalne valikkursus „Nutikas noorsootöö“
  • valikkursuse läbinud õpilased omandavad 1,5 EAP-d, mida aktsepteerib Tartu Ülikool ja tema kolledžid bakalaureuseõppes.

  Studya Edu OÜ ja Rahandusministeeriumiga koostöös:

  • e-õppena virtuaalkeskkonnas valikkursus „Finantskirjaoskus“.

  Kilingi-Nõmme lastead Krõlliga koostöös:

  • alushariduse praktiline eelkursus

  Ettevalmistus kõrgkooliks:

  • kool tasub TÜ Teaduskooli, TalTech’i Tehnoloogiakooli ja TLÜ Õpilasakadeemia kursustel osalemise, mille käigus õpilased omandavad EAP-sid kõrgkooliks.

  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi poolt pakutavad võimalikud valikained gümnaasiumiastmes: psühholoogia, etiketiõpetus, joonestamine, ehituse alused, multimeedia, loovuspraktikum, majandusõpetus, projektijuhtimine, riigikaitse, noorsootöö alused.  Uudised

  Võimalused eelregistreerimata vaktsineerida

  https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ 6.08 kell 10-14 Pärnu haiglas (Ristiku 1). Vaktsiiniks Pfizer. 6-7.08 kell 11-18 Pärnu Hea Toidu Festivalil – Grillfest. Vaktsiiniks on Pfizer, vaktsineerib Qvalitas Arstikeskus. Alates 3. augustist toimub eelregistreerimata vaktsineerimine Pärnu haiglas (Ristiku 1)
  Loe edasi

  Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

  Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks  Alates 17. maist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse (info https://www.kilingi.edu.ee/ ) e-postile yld@kng.edu.ee või kohapeal. Taotlusi võetakse vastu 17.-31. maini 2021. a
  Loe edasi

  Distantsõppe korraldamise juhend

  Lisa 5 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppetöö korraldamine osalise ja/või täieliku distantsõppe ajal.   Distantsõppe õiguslik alus Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud
  Loe edasi

  Võta ühendust

  Helista

  (+372) 449 2264

  Kirjuta

  e-post: yld@kng.edu.ee

  Leia meid kaardilt