Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangute järk-järgulise leevendamise korralduse

  HARIDUS

  Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide  ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

  Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet.

  ….

  https://www.valitsus.ee/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-19-piirangute-jark-jargulise-leevendamise-korralduse


  Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa

  vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13

  Vastuvõtu täpsem teave

  Uudised

  Tööpakkumine

  Kilingi- Nõmme Gümnaasium ootab oma meeskonda PÄEVAKORISTAJAT Ootame Sinult: head suhtlemisoskust; kohusetundlikkust; ausust, täpsust Pakume: tööd sõbralikus meeskonnas tööaeg 8.30- 16.30 Avaldus saata 18.juuniks e-postiga aadressile yld@kng.edu.ee  või Sambla 18, Kilingi-Nõmme, 86304. Tööle asumise aeg
  Loe edasi

  Koolitöö korraldus alates 17.maist 2021

  Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üldhariduse õppijatele. https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.05.14_ringkiri.pdf Kõik haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski
  Loe edasi

  Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

  Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks  Alates 17. maist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse (info https://www.kilingi.edu.ee/ ) e-postile yld@kng.edu.ee või kohapeal. Taotlusi võetakse vastu 17.-31. maini 2021. a
  Loe edasi

  Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa

  Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13 28.- 30. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega 10.klassi õpilase vastuvõtul: viib komisjon läbi vestluse, et välja selgitada motiveeritus akadeemilise üldkeskhariduse
  Loe edasi

  Võta ühendust

  Helista

  (+372) 449 2264

  Kirjuta

  e-post: yld@kng.edu.ee

  Leia meid kaardilt