Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2022/23. õa
  31. mail vestlused zoom keskkonnas

  27.- 29. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega

  10.klassi õpilase vastuvõtul:

  1. viib komisjon läbi vestluse, et välja selgitada motiveeritus akadeemilise üldkeskhariduse omandamiseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (1-5 palli);
  2. arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet;
  3. arvestatakse 9. klassi klassitunnistuse keskmist hinnet;

  Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  – põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  – põhikooli 9. klassi klassitunnistus või väljavõte e-õpisüsteemist;
  – avaldus (saab täita kohapeal);
  – sünnitõend;
  – tervisekaart;
  – õpilaskodu avaldus (soovi korral);
  – õpilaspileti avaldus (soovi korral);
  – õpilaspileti pilt (õpilaspileti soovi korral).

  Tule, näe ja avasta!

  Õpilastele tasuta elamine õpilaskodus, toitlustamine 3 x päevas, autokooli teooriatunnid, sülearvuti, huviringid.

  Sisekaitseakadeemiaga koostöös:

  • sisekaitseõpe (pääste-, politsei-, tolli- ja piirivalvekursused)
  • kursuste läbinuil 10 % eelis sisekaitse erialadel edasi õppimisel

  Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga koostöös valikkursused kolledži õppejõudude poolt:

  • „Isikliku heaolu kujundamine“
  • „Turism ja külalisettevõtlus“
  • valikkursuse läbinud õpilased omandavad 3 EAP-d, mida aktsepteerib Tartu Ülikool ja tema kolledžid bakalaureuseõppes.

  Veebipõhised valikkursused koostöös erinevate koolitajatega

  Ettevalmistus kõrgkooliks:

  • kool tasub TÜ Teaduskooli, TalTech’i Tehnoloogiakooli ja TLÜ Õpilasakadeemia kursustel osalemise, mille käigus õpilased omandavad EAP-sid kõrgkooliks.

  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi poolt pakutavad võimalikud valikained gümnaasiumiastmes: psühholoogia, etiketiõpetus, joonestamine, loovuspraktikum, majandusõpetus, projektijuhtimine, riigikaitse, noorsootöö alused, alushariduse praktiline eelkursus.


  Uudised

  Vastuvõtt 10.klassi 2022/23 õa.

  Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2022/23. õa 31. mail vestlused zoom keskkonnas 27.- 29. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega 10.klassi õpilase vastuvõtul: viib komisjon läbi vestluse, et välja selgitada motiveeritus akadeemilise üldkeskhariduse omandamiseks
  Loe edasi

  Lionsid kutsuvad rahuplakatite näitusele

  Lionsid kutsuvad rahuplakatite näitusele Traditsioonilise rahvusvahelise lionsite rahuplakati võistluse teemaks oli sel aastal „We Are All Connected” ehk „Me oleme kõik omavahel seotud“. Eestis oli kõnealuse võistluse eestvedajaks LC Pärnu Koidula. Konkurss osutus populaarseks –
  Loe edasi

  15.november päevakava muudatus

  Võttes aluseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi päevakava punkt 26, informeeritakse õpilasi, töötajaid ja vanemaid e-õppeinfosüsteemi vahendusel vähemalt 3 päeva ette üritustest, mis muudavad oluliselt kooli päevakava. 15.novembril 2021 toimub õppekorraldus järgmiselt: kõikidel õpilastel 1.-12. klassini toimub e-õppe
  Loe edasi

  Võta ühendust

  Helista

  (+372) 449 2264

  Kirjuta

  e-post: yld@kng.edu.ee

  Leia meid kaardilt