Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangute järk-järgulise leevendamise korralduse

  HARIDUS

  Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide  ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

  Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet.

  ….

  https://www.valitsus.ee/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-19-piirangute-jark-jargulise-leevendamise-korralduse


  Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa

  vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13

  Vastuvõtu täpsem teave

  Uudised

  Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik …

  Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangute järk-järgulise leevendamise korralduse HARIDUS Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide  ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid
  Loe edasi

  ÕPPETÖÖ korraldus 10.-14.mai 2021

  ÕPPETÖÖ 1.-4. klassidele toimub tavapärane õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena kooli 9.klassidele toimub õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena. 5., 6., 7.,8., 10. ja 11. klassidele toimub distantsõpe tunniplaani alusel pikapäevarühmad töötavad vähendatud mahus kehalise kasvatuse tunnid toimuvad,
  Loe edasi

  ÕPPETÖÖ korraldus 03.-07. mai 2021

  ÕPPETÖÖ korraldus 03.-07. mai 2021 1.-4. klassidele toimub tavapärane õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena koolis 5., 6., 7.,8., 10. ja 11. klassidele toimub distantsõpe tunniplaani alusel klasside õppetöö toimub muudetud tunnijaotuse ning päevakava alusel 9. klasside
  Loe edasi

  Õppetöö korraldus alates 26.aprillist 2021

  Vabariigi Valitsuse korraldus ja lisatud seletuskiri Vabariigi Valitsuse korraldusel jätkuvad piirangud uuel õppeveerandil vähemalt 3.maini 2021. Õppetöö korraldamine pärast 3.maid sõltub valitsuse järgmistest otsustest. ÕPPETÖÖ kõik õpilased ja klassid on jätkuvalt distantsõppel vähemalt 3.maini konsultatsioonide
  Loe edasi

  Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

  Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks  Alates 17. maist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse (info https://www.kilingi.edu.ee/ ) e-postile yld@kng.edu.ee või kohapeal. Taotlusi võetakse vastu 17.-31. maini 2021. a
  Loe edasi

  Võta ühendust

  Helista

  (+372) 449 2264

  Kirjuta

  e-post: yld@kng.edu.ee

  Leia meid kaardilt