Täname kõiki, kes jõudsid koolile tagasisidet anda!

Laste ja vanemate tagasisidedest teeme vaid suure üldistusastmega järeldusi.

Eesmärk oli mõõta toimetulekut tööde mahuga, koduste tööde raskusastet ja koolipoolset tajutud toetust.

 

Üldistus 2. – 4. klasside õpilaste tagasisidest

Keskmine õppimise aeg kodus 2,9 tundi

Täiesti optimaalne ka juhul, kui vastaja pidas silmas 60 minutilist tundi. Esineb vastuseid, kus tajutakse tööde mahtu suurena kuid õppimise ajaks on märgitud 1 h

Valdav enamus õpilasi hindavad õpetajate toetust väga heaks ning vajavad õppimise juures natuke abi.

Õpilaste sõnalistest tagasisidedes on:

 1. Soovitud kogu nädala õppematerjale korraga saada
 2. Igatsetud kooli järele

 

Üldistus 6. – 12. klasside õpilaste tagasisidest

Keskmine õppimise aeg kodus 4,1 tundi, sh:

Täiesti optimaalne. Esineb vastuseid, kus tajutakse tööde mahtu väga suurena kuid õppimise ajaks on märgitud 2 h. Täpsemalt:

6.klassid – 4,0 h
7. klassid – 3,7 h
8. klassid – 4,2 h
9. klassid – 4,7 h
10.-12.klassid – 4,1 h

Valdav enamus õpilasi hindavad õpetajate toetust heaks ja väga heaks ning saavad suuresti iseseisvalt hakkama.

Õpilaste sõnalistest tagasisidedes on:

 1. Soovitud kogu nädala õppematerjale korraga saada
 2. Kurdetud
  1. E-koolis tunni teema, koduste ülesannete ja vestlustes antavate ülesannete segaduste pärast. ÕPIME SELLEST
  2. Esitatavate tööde tähtaegasid peaksid õpetajad hajutama. ÕPIME SELLEST
 3. Tajuda individualiseerimise vajadust:
  1. Osadel (kiired) oli teisipäeval igav sest kõik tehtud
  2. Osadel (aeglasemad) kuhjus reedeks palju

 

Üldistus vanemate tagasisidest

Valdavalt hinnatakse info liikumist heaks ja väga heaks (95,8%)

Tööde tegemiste ajad sobivad ja sobivad osaliselt (97,9%)

Koduste tööde maht on väike, paras ja suur (89,4%). Suure ja väga suurena tajuvad koduste tööde mahte 34% vanemaid kuid õppimiseks kasutatav tundide arv seda ei näita.

Iseseisvalt töödega hakkama saamine ning natuke abi saamine hea (93,6%)

Koolipoolset toetust kodudele tajutakse hea ja väga heana (93,6%)

Õpetajate poolset toetust lapse tööle tajutakse hea ja väga heana (93,6%)

Vanemate sõnalistes tagasisidedes on:

 1. Kiidetud ja tänatud õpetajaid
 2. Kurdetud
  1. E-koolis tunni teema, koduste ülesannete ja vestlustes antavate ülesannete segaduste pärast. ÕPIME SELLEST
  2. Esitatavate tööde tähtaegu tajutakse vahel pisut jäigalt. ÕPIME SELLEST
 3. Mured koduste tehnilise võimekuse osas

 

Aitäh, et olete olnud kodus töökad ja koostööks valmis!

Püsime terved!

Kategooriad: Uudised