10. klassi vastuvõtt 2024/25. õppeaastaks

Dokumentide vastuvõtt  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi  25.-27. juunil kell 9-13.

Alus: Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord KiNG-s


10. klassi sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  • – põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
  • – 9. klassi klassitunnistus
  • – avaldus
  • – sünnitõend
  • – tervisekaart
  • – õpilaskodu avaldus (soovi korral)
  • – isikuandmete töötlemise nõusolek

Kategooriad: Uudised