Võttes aluseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi päevakava punkt 26, informeeritakse õpilasi, töötajaid ja vanemaid e-õppeinfosüsteemi vahendusel vähemalt 3 päeva ette üritustest, mis muudavad oluliselt kooli päevakava.

15.novembril 2021 toimub õppekorraldus järgmiselt:

  1. kõikidel õpilastel 1.-12. klassini toimub e-õppe päev;
  2. õpilased õpivad iseseisvalt kodus;
  3. e-õppe päeva õppesisu edastatakse klassi- ja aineõpetajate poolt e-kooli kaudu;
  4. õpilaskodu avatakse õpilastele 15. novembril 2021 kell 18.

Vallasisesed õpilasliinid 15. novembril 2021 ei sõida.

Õpetajate täienduskoolituspäev toimub koolis 9.00-15.30.

Kategooriad: Uudised