1980/81. õa Õpilasi 640, õppeedukus 97,18%.
1981/82. õa Õpilasi 635, õppeedukus 99,53%.
1982/83. õa Õpilasi 662, õppeedukus 99,83% ja “istuma” jäi 1 õpilane.
1983/84. õa Keskkooli 35. aastapäev. Detsembris valmib kaarhall-spordihoone.
1984/85. õa Abituriendid ristised esmakordselt “rebaseid”.
1985/86. õa ELKNÜ-sse ei astunud ükski õpilane. Alustati õpilaste kevadkontsertide traditsiooni.
1986/87. õa Plahvatusohvrite 50. mälestuspäev.
1987/88. õa Saarde hariduselu 300. aastapäev. Sigrid Sepp valiti Eesti  “Popmalliks”, samuti Miss Estonia I printsessiks.
1988/89. õa I kooli meistrivõistlused rühmvõimlemises.
1989/90. õa oli kümnendaid klasse 3. Kõik olid üldklassid, aga humanitaar-ja reaalharu võimaldas vastavalt aineid valida. Humanitaar sai kirjandust ja kultuurilugu, reaal matemaatikat, füüsikat, keemiat. 10. klassi humanitaarharule hakatakse õpetama 3. võõrkeelt. I Emadepäeva võimlemispidu.