Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimub koos vanemate üldkoosolekuga

2.detsembril 2019 algusega kell 19.00 aulas, Sambla 18, Kilingi-Nõmme

PÄEVAKORD

30.09.2019 kinnitatud hoolekogu tööplaani alusel:

1.Arvamuse andmine kooli dokumentatsiooni redaktsioonidele.

a.2020 eelarve projekt

b.2019 eelarve täitmine

2.Ülevaade kooli arengukava uuendamise tegevuskavast.

3.Kokkuvõte hoolekogu tööst. Uute liikmete valimine hoolekogusse.

4.Info

Kategooriad: Uudised