ESF_logo

Õppijat toetavate tugistruktuuride tõhus koostöö lapse arenguteel

Projekt finantseeritakse meetme „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002 raames.


Projektiga toetatakse koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et:

  • õppija arenguteed mõistetakse kui tervikut ja läbivat kõigis haridusastmetes;
  • osatakse varases etapis märgata õppija individuaalseid vajadusi ja riskigruppe ning õpiraskusi;
  • tugimeetmete sidustatud kasutamine on organisatsioonikultuuri arendamise osa;
  • osatakse teadlikult kaasata kogukonda ja sidusgruppe haridussuundumuste mõtestamisel.

Väikest viga on raske märgata ja kerge parandada, suurt viga on kerge märgata aga raske parandada.

Kui igaüks võtab asju väga oma mätta otsast siis saab maastik olema väga mätlik…


Projektis osalesid 8 maakonna ja Tallinna ning Tartu 13 haridusasutust:

13_kooli

  Haridusasutus Maakond/linn
1.         Järvamaa Kutsehariduskeskus Järvamaa
2.         Haapsalu Kutsehariduskeskus Läänemaa
3.         Rakke Kool Lääne-Virumaa
4.         Kilingi-Nõmme Gümnaasium Pärnumaa
5.         Kärla Põhikool Saaremaa
6.         Merivälja Kool Tallinn
7.         Olustvere Põhikool Viljandimaa
8.       Lasteaed “Krõll” Kilingi-Nõmme Pärnumaa
9.       Lähte Gümnaasium Tartumaa
10.    Paide Gümnaasium Järvamaa
11.    Tartu Emajõe Kool Tartu linn
12.    Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Raplamaa
13.    Vändra Gümnaasium Pärnumaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekti eesmärgiks ja tulemuseks on erinevate maakondade ja erinevate haridusasutuste vahel loodud koostöövõrgustik, kus on fookuses tugistruktuure vajavate õppijate sujuv haridustee.

Projekti perioodil korraldati partnerite vahel 12 õppekäike ja ümarlauda. Aktiivsemad olid varasemates kaasava hariduse projektides osalenud koolid (Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja Kärla Põhikool) ning tugistruktuuride töös suuremaid kogemusi omavad haridusasutused (Vana-Vigala TTK ja Merivälja Kool). Loodud võrgustiku baasil on kokku lepitud jätkuvad koostöösuhted.

Õppekäikudel ja mõttekodades analüüsiti üld- ja kutseharidusasutuste koostöövõimalusi. Omavahelised kogemuste vahetused tugistruktuuride töö korraldamisel olid arendavad nii alus-, üld- kui kutseharidusasutustele.

Järeldustena jõuti sageli ühistele seisukohtadele, et õppija kesksele kohale asetamine ja haridustee terviklik käsitlemine on lõppkokkuvõttes kasulik kõigile – nii õppijale, haridusasutusele, kogukonnale kui riigile. Sellise vaate süvenemine aitab vähendada üld- ja kutseharidusasutuste konkureerivaid hoiakuid.

Projekti positiivne realiseerimine julgustas jätkama ja arendama koostöösidemeid. Jätkusuutlikkuse tagamisel on tähtsad inimsuhted ning projekt lõi võimaluse luua vahetuid kontakte ja sõlmida kokkulepped edasisteks tegevusteks.

Projekti käigus õppevisiitidel, ümarlaudades ja mõttekodades koondatud ning analüüsitud kogemuste tutvustamine oma koolis, kogukonna sidusgruppidele ning teistele haridusjuhtidele toimus uue õppeaasta sisse juhatamisel ja jätkub.


DSCN0562 DSCN0561 DSCN0560