Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu

KOOSOLEK

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimub

4.juunil 2019 algusega kell 19.00, ruumis 110, Sambla 18, Kilingi-Nõmme

PÄEVAKORD

1.Arvamuse andmine kooli õppekavade muutmiseks.

  1. Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmise konkursi korra kinnitamine
  2. Kooli järgmise perioodi arengukava ettevalmistamise seisukohad.
  3. Info:
  4. 2018/19 õppeaasta esmane kokkuvõte
  5. 2019/20 õppeaasta ettevalmistusest

 

Kategooriad: Uudised