Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis toimus 5. juunil ohutusolümpia. Fotod: Margit Jaanson

1.-5. klassidele toimusid ohutuseteemalised töötoad erinevates punktides: politsei, pääste, esmaabi, kaitseliit, naiskodukaitse, maanteeamet.

6.-11. klassi õpilastele toimus ohutuseteemaline võistlus. Hinnati teemakohaseid teadmisi, oskusi ja omavahelist koostööd. Võistluspunkte viisid läbi: politsei, päästeameti, häirekeskuse, kaitseliidu, merepääste vabatahtlikud, jahinduse, maanteeameti ja Luua metsanduskooli esindajad.

Võistluse võitis 8a klass, teiseks tuli 11. klass ning kolmandaks 6.a klassi võistkond. Politsei eripreemia said Surju Põhikooli võistlejad ning Häirekeskuse eripreemia 8a klass. Luua Metsanduskooli meenetega premeeriti parimaid.

Päeva jooksul saadi teada, kuidas aidata sõpra, kuhu ohu korral helistada ja kelle poole pöörduda.

Õpetati kolmnurkrätiku kasutamist, sõbrale esmaabi andmist käepäraste vahenditega.

Räägiti kui oluline on end metsas nähtavaks teha, kui oled eksinud ja kuidas käituda abi oodates.

Liiklusohutuse teemat käsitleti nii jalakäija, autojuhi kui rattaga liikleja seisukohast. Maanteeameti võistluspunktis tuli hinnata, kuidas kõrvalised asjad autos võivad muutuda ohtlikuks ning kuidas mõjutavad segavad asjaolud liikluses – nutiseade või jäätise söömine sõidu ajal.

Kohalikus politseijaoskonnas räägiti ID-kaardi taotlemisest, dokumendi võltsimisest ning sellest kas õpilaspilet on dokument. Põnev oli näotuvastusprogrammi kasutamine, kus tuli hinnata kas fotodel olevad inimesed on samad.

Politseikooli punktis tutvustasid patrullpolitseinikud oma tööd, sai proovida käeraudu jne.

Nii Päästeameti kui Naiskodukaitse punktides keskenduti sellele, kuidas valmistuda kriisiolukorraks. Laste ülesandeks oli kokku panna 7 päeva tarbeks kriisipakike. Tutvustati ka sama teema äppi – mis peaks kodus olema kriisiolukorraks.

Päästeamet oli oma võistluspunktis valmistanud ette erinevate tegevuste raja – vooliku rullimine, varustuse selga panek. Kogu rada tuli läbida etteantud aja jooksul.

Häirekeskuse võistluspunktis pidid lapsed ühe ülesandena teadma levinud lühinumbrite tähendust ja vajalikkust (nt perearsti nõuande telefon – 1220). Lapsed pidid oskama määrata nutiseadme abil oma asukoha koordinaate.

Merepääste vabatahtlike juures tuli täpselt heita ujumisrõngast ning valida välja erinevate päästevestide seast kasutamiseks sobilik vest.

Jahinduspunktis oli teemaks metsloomade tundmine naha ja sarvede järgi.

Luua Metsanduskooli esindajad rääkisid mürgistest taimedest ja ohutust käitumisest looduses. Päeva lõpus jagati kõigile osalejatele Mürgistuskeskuse infomaterjale.

Elamuspanga mullipallid tõid lastele kuuma ja võistluslikku päeva lõbusat vaheldust. Tehti trikke, kukerpallitati ning ehitati mullipallidest hiidtorne.

Ohutusolümpia toimumisele aitasid kaasa koostööpartnerid:
Kilingi-Nõmme päästekomando
Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskond
Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppekeskus
Kaitseliit
Naiskodukaitse Saarde Jaoskond
Maanteeamet
MTÜ Claabu Aabits
Häirekeskus Lääne keskus
Jaagupi Vabatahtlik Merepääste
Elamuspank OÜ
Luua Metsanduskool
Mürgistuskeskus
Kadri Vaet
Külliki Kiiver
Avo Tursk
Väino Lill
Vaiga Lill
Ivi Hiie

 

Kategooriad: Uudised