7.juuni kell 14.15 õppenõukogu klass 110

Päevakord:

2.1. Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega:
2.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine;
2.1.2. õpilase täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine

2.2. Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:
2.2.1 arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava muudatuste kohta

Kategooriad: Uudised