Muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga kaasas käib, käib natukene kiiremini kui maailm.
Lennart Meri


Aprillikuu suurimad tänusõnad lähevad kõigile õpilastele, nende vanematele ja kodudele!


Rahvusvahelised tunnustused

2020. aasta rahvusvahelise peastarvutamise võistluse Pranglimine tulemused kinnitati vabariiklike finaalvõistluste tulemuste põhjal. Kuue riigi 30 tütarlapse hulgas võitis I koha Helen Loorents! Foto juhendajalt Anne Aasametsalt 29. aprill, kui Helene sai koolis kätte kuldmedali.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased osalesid uurimisprojektiga „The impact of weather on air quality“ GLOBE ülemaailmsel virtuaalsel teaduskonverentsil (GLOBE IVSS 2020) ja pälvisid ainsa Eesti tööna kõrgeima taseme tunnustuse. Konkursile laekus kokku 263 tööd 29st riigist.

Töö autorid Johannes-Aleksander Raid, Hans-Kristjan Raid, Berit Vahter, Johanna Tammist, Hanna Tali kasutasid oma töös aastate jooksul erinevate õpilaste poolt kogutud mõõtmistulemusi Kilingi-Nõmme ilma kohta ja uurisid, millised seosed esinevad tahma ning õhutemperatuuri, -rõhu ja sademete vahel.

Konkurss on õpilastele suurepärane võimalus tutvustada enda mõõtmisi ja nende põhjal saadud uurimistulemusi ülemaailmselt ning saada tagasisidet ekspertidelt. Retsensendid tõid välja, et töö tulemused ja metoodika on rakendatavad piirkonna keskkonnaseisundi monitoorimisel ning kasutatud andmeid on hästi omavahel seostatud.

Õpilasi juhendasid Kilingi-Nõmme gümnaasiumi geograafiaõpetaja Elli Altin ja Tartu Ülikooli doktorant Laura Altin.


Hea uudised Eestis

3. aprillil anti virtuaalsel aktusel üle vabariikliku võistlusmängu Creatlon parimatele autasud. Creatlon on ettevõtlusmäng, mida korraldab JA Eesti koostöös EBS Gümnaasiumiga. Õpilastel tuli lahendada ülesandeid terve õppeaasta vältel: 1. voorus toimus online viktoriin, 2. voorus tuli lahendada viis erinevat meekonnatöö ülesannet ning 3. voorus disainisid õpilased lauamängu. 63st alustanud võistkonnast ületas finišijoone 21.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi võistkonnal RHB koosseisus Rasmus Rist, Berit Vahter ja Hans-Kristjan Raid õnnestus sel aastal teenida Creatloni ÜLDVÕIT!! Lisaks olime parimad maakonna ettevõtluskeskuse analüüsijad (Statistikaameti auhind) ning parimad lauamängu loojad.

Õpilaste mentoriks on nende klassijuhataja Kadri Karon

Meie kool võttis aktiivselt osa internetipõhisest RMK metsaviktoriinist. Kokku osales 10 435 õpilast 241 koolist üle Eesti. Iga vanuseklassi 10 parimat klassi saavad auhindadeks loodusõppeprogrammid. Soovime õnne meie kooli parimatele klassidele ning juhendajatele!

1.-4. kl. arvestuses:
7. koht: 3.a klass, juhendaja Eve Sinijärv

5.-9. klassi arvestuses:
1.-7. koht 8.b klass, juhendaja Elli Altin
1.-7. koht 6.b klass, juhendaja Urve Jõgi
1.-7. koht 9.a klass, juhendaja Urve Jõgi
8. koht 7.a klass, juhendaja Urve Jõgi
9. koht 9.b klass, juhendaja Elli Altin

10.-12. klassi arvestuses:
1. koht 10. klass, juhendaja Elli Altin
2. koht 11. klass, juhendaja Elli Altin

Looduskaitse 110. aastapäeva puhul on Metsaviktoriini auhindadeks loodusõppeprogrammid meie rahvusparkide loodusradadel.

8.-18. aprillini toimus TÜ teaduskooli veebipõhine matemaatikavõistlus “Jänku-Juta” 1.-3. klassi õpilastele, milles ka meie kooli õpilased agaralt ülesandeid lahendasid. Kolme vooru kokkuvõttes anti välja I-III järk kõige tublimatele.
II järgu diplomi said Gregor Oriehov 1.a  ja Margot Klettenberg 3.a
Tänada tuleb nende õpilaste tublisid vanemaid ning õpilaste juhendajat Eha Kiprit!

15. aprillil sõlmisid Sisekaitseakadeemia ja Kilingi-Nõmme Gümnaasium koostöölepingu sisekaitseõppe korraldamiseks ja läbiviimiseks uuel õppeaastal valikainena meie gümnasistidele.
Sisekaitseakadeemia poolt välja töötatud õppekava raames saavad gümnasistid omandada siseturvalisuse valdkonna esmaseid kutsealaseid kompetentse pääste ja esmaabi, politsei ja piirivalve ning maksunduse ja tolli üldkursuste raames. Teoreetilistele kursustele järgnevad praktilised õppelaagrid.
Edukalt kursused läbinuid ootab Sisekaitseakadeemia õppima enda erialadele ning sisekaitseõppe valikaine läbinutel on sisseastumiseelised.


Distantsõpe esitab väljakutseid ja pakub põnevaid võimalusi nii õpilastele kui õpetajatele :-).

Õpetaja Kadri Karoni kunstitunnis said õpilased võimaluse luua mõne kuulsa taiese alusel omapoolse fotolavastuse. Mõned näited saabunud töödest. Äkki tuleb mõni nägu või isegi taies tuttav ette 😉 ?

Lihavõttepühade tähistamisest saime kokku virtuaalnäituse, kus palju maitsekaid pilte värvitud munadest ja kodustest pühadekaunistustest.


Kuidas toimub distantsõpe kodus ehk siis mis jääb pildile, kui kool kolib koju 🙂

Selline fotokonkurss käib kogu distantsõppe perioodi ning pildile jääb igasuguseid põnevaid momente

Fotokonkursi esimesel loosimisel saatis loosiõnn järgmisi õpilasi: Martha Pärn, Jaesliin Uustal ja Markus Kaljur.

Fotokonkursi “Kool kolis koju” teisel loosimisel olid loosiauhinna võitjad: Claudia Klaas, Jane-Ly Kartau ja Sirli Pedassaar-Annast.

Siin on vaid väike valik vahvatest piltidest!

Konkurss jätkub!


Kui varasemates kuukirjades oleme soovitanud külastada kooli kalendrit, siis praeguses olukorras soovitame jälgida kooli avalikku facebook’i lehte ning kooli kodulehte.


Maakondliku 4.-9. klasside kabeturniiri võitjad on selgunud

Käesoleval nädalal toimus Pärnumaa koolide õpilastele, õpetajatele ja töötajatele suunatud veebipõhine võistluste sari „Rääma Nutiajud kabeturniir“. Kabet mängiti vint.ee keskkonnas ja esimene üritus sarjast toimus teisipäeval, 28. aprillil 2020 ning sellel osales 49 õpilast 10 Pärnumaa koolist. Meeldivad tulemused õpilastele ja juhendajale Eiki Lehemetsale 🙂
4. kuni 6. klasside arvestuses pälvis:

  • III kohta jagasid Anette Einmann Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist ja Karl Koitla Pärnu Rääma Põhikoolist (auhinnaks Magnetmäng Trips-traps-trull ja käsitöökommid)

7. kuni 9. klasside arvestuses pälvis:

  • I koha Randar Rätsep Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist (auhinnaks Bluetooth kõlar ja käsitöökommid)

20. aprillil möödus 83 aastat filmiplahvatusest Kantsi tn koolimajas.
Muuseumisõprade ringi esindajad õpetaja Mari Karoni juhendamisel süütasid küünlad mälestustahvli ees Saarde Katariina kirikus. Saarde kalmistul süüdati küünlad tuleõnnetuses hukkunud koolikaaslaste mälestuseks. Aitäh headele inimestele, kes meie kogukonna traagilise sündmuse mälestusmärgi ja kalmud meeles peavad ning korras hoiavad.

 


Teada tõde on see, et tõelist rahvatantsijat ei sega vihm, rahe, muusika ega COVID viirus 😛 Kui vaja, siis tantsitakse üksi või rühmaga, staadionil või maanteel, aulas või koduõuel. Rahvusvaheline rahvatantsupäev ei jäänud tähistamata ka kooli rahvatantsijatel. Sedapuhku väiksemates seltskondades 🙂

KiNG rahvusvahelisest tantsupäevast valmis õpetaja Eve üleskutsel ja eestvedamisel tantsupäeva video. Tantsiti üksi või koos pereliikmetega kodus, õues ja looduses.  Aitäh õpetaja Eve Sinijärv! Täname Siim Kollat abi eest video koostamisel. Suured tänud kõigile tantsijatele ja kodudele tantsude jäädvustamise ja saatmise eest!

Teistele tantsijatele saadeti juba varahommikul videotervitus, kus kaunites Saarde rahvarõivastes nüüd juba vilistlased Saarde valla laulu järgi tantsimas.

Muusika Elon Miisna, sõnad Kerli Kore, solist Triinu Ots, tantsuseade Eve Sinijärv, video Signe Lensment


Nelja distantsõppe nädala järel ning vaheajale mineku eel tänas tööandja õpetajaid. Kõiki kolleege sai 2+2 reeglit järgides külastatud nende kodus ning veendutud, et nad kõik olid rõõmsad, entusiastlikud ning mis peaasi – terved. Eriolukorrale kohane esmaabipakike sisaldas pühademuna, desovahendeid, vitamiinijooki ning pisut tatart 😛
Aitäh, Kadri Karon, mõtte maaletooja ja teostajana

Kooli kodulehelt leiate nõuandeid, mis on toeks nii distantsõppe perioodil kui laiemalt.

Kuus soovitust lapse õppimise toetamiseks

Nõuanded kodudele õppimise korraldamiseks

Soovitused lastele, vanematele ja õpetajatele distantsõppeks

Soovitused õpilastele kodus õppimise korraldamiseks