Kilingi-Nõmme Gümnaasium

eKoolHuvitav KoolKilingi-Nõmme Gümnaasiumi veebiõppekeskkondKilingi-Nõmme Gümnaasiumi YoutubeKilingi-Nõmme Gümnaasiumi Facebook grupp

Õppetöö korraldamine alates 18.mai 2020 a.

Lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest on õppe- ja kasvatustöö korraldatud alates 18.maist järgmiselt:

 

 1. Kool jätkab õppetöö korraldamist distantsõppel õppeperioodi lõpuni, 9.juunini.

 

 1. Alates 18. maist korraldab kool osaliselt ja vajaduspõhiselt kontaktõpet
 2. mail teavitavad klassijuhatajad kontaktõppele kutsutavaid õpilasi ja kodusid kontaktõppe korraldamisest ja päevakavast.
 3. Kontaktõpe korraldatakse koolis kuni 5 õppijaga gruppides.
 4. Kontaktõppe korraldab kool eraldi tunniplaani ja päevakava alusel.
 5. Kontaktõpet korraldatakse õpilasele jõukohaste õpitulemuste saavutamiseni, kuid mitte kauem kui 9.juunini.

 

 1. Õppekäike ja klassiekskursioone ei korraldata.
 2. Õpilaskodu ei avata.
 3. Õpilasliinid ei sõida.

 

 1. Põhikooli III trimestri ja gümnaasiumi kursuste hindamise (A, MA, numbriline) otsustab aineõpetaja vastavalt õpilase poolt omandatud ja objektiivselt hinnatavatele ainealastele pädevustele.
 2. III trimestri hinde osakaalu aastahinde kujunemisel otsustab aineõpetaja vastavalt õpilase poolt omandatud ainealastele pädevustele.

Uudiste arhiiv

Uudised