Kilingi-Nõmme Gümnaasium

eKoolHuvitav KoolKilingi-Nõmme Gümnaasiumi veebiõppekeskkondKilingi-Nõmme Gümnaasiumi YoutubeKilingi-Nõmme Gümnaasiumi Facebook grupp

Vastuvõtt 10. klassi 2018/19. õa

Tule avatud uste päevale 16. märtsil kell 10-12.

10. klassi vastuvõtt toimub “Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis” alusel

1. Õpilase vastuvõtul 10. klassi viiakse läbi sobivuse hindamiseks vestlus ja arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet.

2. Kui 10. klassi astuda soovivate isikute arv on suurem kui õpilaskohtade arv koolis, siis võetakse õpilased vastu pingerea alusel, mis koostatakse põhikooli lõputunnistuse keskmiste hinnete põhjal.

3. Võrdsete tulemuste korral arvestatakse õpilase põhikooli eesti keele ja matemaatika lõpueksami tulemust.

Dokumentide vastuvõtt toimub 25.-27. juunil 2018 kell 10-13

Nõutavad dokumendid:

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;

– põhikooli 9. klassi klassitunnistus või väljavõte e-õpisüsteemist;

– avaldus (saab täita kohapeal);

– sünnitunnistus;

– tervisekaart;

– õpilaskodu avaldus (soovi korral);

– õpilaspileti avaldus (soovi korral);

– õpilaspileti pilt (õpilaspileti soovi korral).

 

Uudiste arhiiv

Uudised