August on huvitav kuu. Ühelt poolt võtame kokku lõppevat 2015/16 õppeaastat ja teisalt toimub tõsine ettevalmistus uueks – 2016/17 õppeaastaks.


Forseliuse Seltsi Noortekogu suvekool 2016

26.–29. juulil toimunud Forseliuse Seltsi Noortekogu suvekoolis esindasid sellel aastal Kilingi-Nõmme Gümnaasiumit Mauri Rein Lehikoinen ja Imre Vahtramäe. Tänavune “tunniplaan”, pühendatud Eestimaa kaunitele paikadele meie lõunapiiril ja meie rahva ajaloole ning saatusele okupatsiooniaastatel, oli väga mitmekülgne. Võõrustajaks oli lahke Mõniste kooli pere eesotsas huvijuhi Romet Pazuhanitš’iga. Lisaks ringreisidele toimus ka kohtumishommik Mõniste vallavanemaga. Noorte algatusvõime ja ideede genereerimise ning elluviimise tähtsusest oma kodukohas, Rõuge valla näitel, rääkis riigikogu liige Kalvi Kõva. Kolme kooli õpilased tutvustasid oma loovtöid. Õhtuid täitis rõõmus rahvatantsu õppimine ja mängud.

2016_Fors_2 2016_Fors_1 2016_Fors_4 2016_Fors_3

Pikemalt saab lugeda Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi Forseliuse Seltsi Noortekogu tegemistest kodulehelt.


6. augustil leidsid tee oma kunagisse koolimajja 1976. aastal lõpetanud, st 28. lend. Tee koolimajja oli oluliselt lihtsam kui oma kunagise koduklassi leidmine J. Vilistlastest on külla oodata veel 1986. a lend.

2016_08_06_28.lend_b 2016_08_06_28.lend_a

Kõik meie kooli vilistlased on leitavad kodulehelt.

5.-6. augustil võitis Karl-Martin Krapp Eesti meistrivõistlustel mitmevõistluse C-klassis. Tänusõnad treeneritele – Kuro Link ja Romet Mihkels! Tunnustus perele ja vanematele, kes igakülgselt Karl-Martini püüdlusi toetavad!

8.-10. augustini toimus Voore Puhkekeskuses Jõgevamaal 19. GLOBE õppeekspeditsioon. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist osalesid Allan Rist, Rauno Einmann ja Janek Mändmets ning õpetaja ja juhendajana Elli Altin. Sel aastal sai Eestil ja ka Kilingi-Nõmme Gümnaasiumil täis 20 aastat GLOBE programmis osalemisest. Laagris toimusid õppesessioonid ja ekspeditsioon. Ekspeditsioonil kogutud andmete põhjal koostasid kõik rühmad ettekande ja kandsid selle ette. Fotol on mulla ja maakatte uurimisrühm.

2016_GLOBE

10.-19. augustini viibisid Kilingi-Nõmmes treeninglaagris Tartu sulgpalliklubi Triiton spordilapsed. Rahvusvaheline treenerite grupp tegi pikad laagripäevad huvitavaks ning loodame, et lähiaastail leidub noori sulgpallihuvilisi ka meil.

TriitonTriiton_treenerid

Treenerid vasakult- Rainer Kaljumäe, Viktor Medvedev (Venemaa noortekoondise treener), Signessa Kalmus (toitumisnõustaja), Silja Segal, Liis Simpson, Rafael Galvez Cortes (noortetreener Hispaaniast) ja Eesti koondise peatreener Indrek Küüts.

17.-21. augustini viibisid Tšehhimaal õpetajad Anne Aasamets ja Ly Lünekund, et ette valmistada järgmise Erasmus+ taotlusvooru rahvusvahelise õpilasvahetuse projekti. Boskovice Gümnaasiumi poolt olid võõrustajad Alena Svanovská ja Petr Buchal.

2016_aug_KiNG_Tshehhis


17. augustil asusid suvepuhkustelt naasnud õpetajad ette valmistama uut õppeaastat. Analüüsitud kooli dokumentide, õpilaste, vanemate ja personali rahuloluküsitluste ja maakonna võrdlusandmete põhjal hinnati 2015/16. õa tulemuslikkust ning seati suundi. Kooliastmete nõukodade, metoodikakomisjoni, tervisenõukogu ja paljude väiksemate arutelude tulemuseks kinnitas õppenõukogu algava õppeaasta üldtööplaani ning andis rohelise tule kooli õppekava ainekavadele.


23. augustil avati Kunstisalongis Kilingi mere-teemaline näitus. Eksponaatide hulgas on ka meie õpilaste töid. Tasub sisse piiluda!

kunstisalon_Kilingi1 kunstisalon_Kilingi2


23. augustil viis Lääne-Prefektuuri teabebüroo komissar Maksim Korzin kogu kooli personalile läbi koolituse käitumisest äkkrünnaku korral. Varase teavitusena tuleb öelda, kindlasti korraldatakse koolis ka vastav õppus.

24. augustil alustasid õpetajad pikema, SA Innove poolt finantseeritava, koolitustsükliga. Alustati tagaside andmise ja saamise a-b-c-ga.

2016_Innove_1p-a 2016_Innove_1p-ba 2016_Innove_1p-bbb 2016_Innove_1p-d

26. augustil võttis paariks tunniks aja kokkuvõtete tegemiseks kooli halduspersonal. On ju nende üks kõige pingelisem periood kooli ettevalmistamine uueks õppeaastaks ja sellega on saadud tublisti hakkama! Iga kooli esmamulje sõltub selle ümbruse korrast ja maja puhtusest ning külalised tahavad tagasi tulla juhul, kui neist hoolitakse. Meie halduspersonali hoolivust kinnitavad juba järgmise suve laagrisoovid. Sel suvel saadi 52 päevaga hakkama 1824 majutuskorraga ja tagati 4560 toitlustust. Tubli töö!

haldus_2 haldus_1


27. augustil värskelt avatud Pärnu Rannastaadionil toimunud kergejõustikuvõistlusel saavutas Karl-Martin Krapp PC 100m jooksus II koha. Staadioni populaarsuse tõusule aitasid kaasa kettaheite ja odaviske vanemkohtuniku abina töötanud treener Kuro Link ja Allan Rist kuulitõuke kohtuniku abina.

31. augustil alustasid usinamad klassid 1. septembrit ja kooliaastat ettevalmistava töötubadega ning seda tegid üheskoos 6.b ja 12. klass

6+12b 6+12a


Sellega tõmbame joone alla 2015/16. õppeaasta Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kuukirjadele.