Kui piirid on selged siis on lapsel ka vabadus!


TUNNUSTUSED
Pärnumaa Omavalitsuste Liit jätkab traditsiooni ning juba hiliskevadel valis hariduskomisjon üleriigilisele tunnustusüritusele “Eestimaa õpib ja tänab” esitatud kandidaatide hulgast välja Pärnumaa parimad haridustöötajad.
Aasta põhikooli aineõpetaja ELLI ALTIN, Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Aasta haridustegu SAARDE ÖÖ-MARU, Kilingi-Nõmme Gümnaasium

ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE

28. augustil tegi õppenõukogu kokkuvõtte mööduvast õppeaastast, analüüsis tehtut, hindas selle tulemuslikkust ning seadis uue õppeaasta üldtööplaanis uued eesmärgid.

ÕPPEKÄIGUD JA LAAGRID

5.–7. august toimus looduslaager. KiNG Looduslaagris nähti, kuuldi, vaadati, püüti, nähti, uuriti … 🙂 Toimusid metsaretked, järve uurimine, ööliblikate püük, erinevad töötoad, maastikumäng ja palju muud põnevat! Osalejad said teada palju huvitavat ja olulist meie linna loodusest. Põneva ja meeldejääva laagri eest täname juhendajaid: Indrek Tammekänd, Peeter Kibe, Priit Zingel ning laagri eestvedaja ja hing Thea Perm.

Täname kõiki osalejaid! Te olite tublid uurijad ja kaaslased! Praktikumi vastu tulnud emale olid esimesed sõnad, et tulen järgmisel aastal jälle.  Seega lepime kokku, et kohtume järgmises looduspraktikumis!
Looduslaagri toimumist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

10.-13. august toimus GLOBE õppeekspeditsioon Viljandimaal ning juba tavapäraselt oli Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja õpetaja Elli Altin seal eestvedajateks. 😉 Meeldiv on esitada siinkohal USA saatkonna postitust koos tänusõnadega  😉
U.S. Embassy Tallinn, Estonia Tänasel #ThankfulThursday neljapäeval oleme tänulikud suurepärase koostöö eest

The GLOBE Program ja Eesti vahel. Tänavuse GLOBE ekspeditsiooni osalejad veetsid koos palju aega vabas õhus, viies läbi looduse vaatlusi ja ekspeditsioone. NASA vanemteadlase, Brian Campbelli videokõne oli aga nädala tippsündmuseks. Suured tänud meie Eesti partneritele: Haridus- ja Teadusministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus; Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool/Estonian University of Life Sciences ja TalTech Tartu kolledž; Aitäh laagri organiseerijad Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja Rakvere Reaalgümnaasium.

10.-13. august toimetasid Forseliuse Seltsi Noortekogu liikmed suvekoolis Lõuna-Mulgimaal ja Lätimaal. Teekonnal vaadati: Mõisaküla- Ipiki – Ruhja – Lilli piiripunkt, Loodusmaja ja Külaselts: ajalugu, kultuur, kunst, jäätis, linakasvatus ja töötlus, mulgi keel, laulumängud ja lood – pikkade päevadega jõuti palju. Aitäh, õpetaja Signe Vahtramäe!


SPORT

12.-13. augustil Tartus toimunud Eesti mitmevõistluse meistrivõistlustel võitis Greete-Liis Krapp U16 vanuseklassi pronksmedali! Aitäh toetavale kodule, treener Romet Mihkels’ile ja Kuro Lingile! Foto Eesti Kergejõustikuliidu kodulehelt. Foto: Marko Mumm.

17. augustil saabusid rõõmustavad uudised vibusportlastelt. Eesti meistrivõistlustelt vibujahis naases kuldmedaliga Dagne Oriehov. Aitäh toetavale kodule ning treenerile Reimo Loorents!

22. augustil kell 12.00 anti start Euroopa MV 24h rogainis (Lätis). Markus Kaljur ja Tõnis Ustav saavutasid MJ24 vanuseklassis IV koha! Olles rajal 21 tundi pidevas liikumises ja läbides 80+ kilomeetrit, seejuures mets oli üldiselt halva läbitavusega. Super saavutus! Palju õnne Markusele ning treener Ville Vinkelile ja täname peret!

24.–27. augustil toimetasid väikesed võimlejad juba traditsioonilises  võimlemisklubi Githa suvises linnalaagris. Rühm ootusärevaid võimlejaid uut õppeaastat sissejuhatava linnalaagri esimese treeningu eel.

29. augustil Abja Gümnaasiumi vastrekonstrueeritud staadioni avavõistlusel osalesid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist Grethe Karoline Kaljaste, Anete Lensment, Nora Pärn, Thomas Samuel Berg ja Sander Statsenko. Aitäh teile ja treene Kuro Lingile!
Samal ajal võistles Crystal-Eliis Krapp Tartus Fred Kudu lastevõistlustel ja teda juhendas Greete-Liis Krapp.
Tänusõnad peredele toetamise eest!
Erilised tänud Mari Treial, Merle Statsenko ning Crystal-Eliisi ja Greete-Liisi vanavanematele!

29.-30. august toimusid Narvas Eesti meistrivõistlused orienteerumisspordi sprindis, öisel tavarajal ja sprinditeates. Sprint: M14, II koht Markus Kaljur; N14, 5.koht Laura-Liis Kaljur ja 18.koht Liis-Marie Kaljur ning 29.koht Maria Kaljur.

EMV öisel tavarajal Narva-Jõesuus: M16, 8.koht Markus Kaljur; N16, 10.koht Liis-Marie Kaljur ja 13.koht Laura-Liis Kaljur. EMV sprinditeade Narvas: võistlus oli põnev ja pingeline, kuid ühe kontrollpunkti kadumise tõttu tühistati MN 14-16 teatevõistluse tulemused. Palju õnne tublidele orienteerujatele ning tänusõnad perekond Kaljurile!
30. augustil Saarde Vibuklubi esindus Lätis “Pukstu Aplis” võistlusel, sh ka koolipere esindajad 😉 

ÕPILASTE PÕNEVAID SEIKU AUGUSTIS

9.-12. augustil toimus Eesti Õpilasesinduste Liidu XLII üldkoosolek ja suvekool Roosta puhkekülas Noarootsis. Meie kooli õpilasesinduse häälekandja ning esindaja oli Ingeliina Kore. Olid töö- ja seiklusrohked päevad – valiti liidule uus juhatus ning toimusid põnevad arutelud ning tegevused.

Ohutu ja turvalise koolitee tagamiseks tuleb õppida kõigil. Jalgratturite koolitus, mida toetab Maanteeamet, hõlmab nii teoreetiliste kui praktiliste oskuste omandamist ja kontrolli kui ka jalakäijale vajalike teadmiste omandamist. 17.-21. augustil oli taas spordihoone parklas harjutus- ja eksamirada maha ning toimus põnev enese proovilepanek. 😉

26.-27. augustil laulsid hääled lahti Saarde lastekoori õpilased lastekoori laagris Jõulumäel. Laagri korraldasid Piia Salomon ja Tiia Hermann.

27. augustil saatis 12. klass teele oma klassivenna Johannes-Aleksander Raidi – teele vahetusõpilasena Tšehhi. Omade seltsis Jussiks kutsutu tegeles vahetusõpilase projektiga eelnevalt pikalt ning leidis vajalikud toetajad ning sponsorid. Tordijagamise tänupidu toimus 23.augustil. Nüüd jääb üle oodata, milliseid uudiseid Johannes-Aleksander hakkab meile Tšehhist edastama. Lõpetamine meie koolis lükkub küll ühe aasta edasi kuid maailmaavastamise kogemused on kindlasti seda väärt! 🙂 

Kõige nooremad koolipere liikmed olid kutsutud koos vanematega juba 29. augustil kooli maja vaatama, klassijuhatajatega taaskord kohtuma ning kringliga maiustama. 😉

Fuajees ootasid 1.a klassi klassiõpetaja Eve Sinijärv ja 1.b klassi klassiõpetaja Mai Seller. Üle vaadati kogu maja, et nii esimesel koolipäeval, kui kogu ülejäänud õppeaasta, saaksid enda hästi tunda nii väikesed õppijad kui nende vanemad.


KÜLALISED

12. augustil oli au tervitada ja kohtuda kooli 13.lennuga – auväärsete lõpetajatega aastast 1961! Meenutati, küsiti ning lubati tulla vilistlaste kokkutulekule 21. oktoobril 2023. a.

19. augustil toimus õpetaja Reine Klettenbergi eestvedamisel õpituba “Eesti rahvajuttude uus elu” kus külas oli Piret Päär. Õpetajatele kõneldi rahvajutu olemusest ja lugude tähendusest lapsele ning täiskasvanule. 2020 on eesti rahvajutu aasta. Õpitoa toimumist toetas Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp.


ÕPPEAASTAKS VALMIS

Lõppenud õppeaasta eesmärkide, rahuloluküsitluste, eneseanalüüside ja arengukava tegevuskava täitmise hindamine panid aluse uue õppeaasta üldtööplaanile ja põhieesmärkidele.

10.-14. augustini töötasid kooliastmete nõukojad läbi mahukad ja olulised koolielu dokumendid. Õppenõukogus ja hoolekogus on heakskiidu saanud ning kooli pidajale üleandmiseks on kooli poolt valmis kooli põhimäärus ja arengukava. Pärast õpilasesinduse arvamuse ära kuulamist on kehtestamiseks valmis ka uus kooli kodukord ja õpilaskodu kodukord.

Õppetöö olulised dokumendid

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumipõhikooli õppekava üldosa.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi uurimistöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi päevakava

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tunniplaanid

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevus

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kalender

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi leht facebook’is

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained ning ajad, samuti koolivaheajad, on leida kooli kodulehel ÕPPETÖÖ all.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


ÕPETAJATE TÖINE AUGUSTIKUU
Tavapäraselt kulgeb august lõppevast õppeaastast kokkuvõtete tegemise, uue õppeaasta ettevalmistuse, koolituste ning ülimalt oluliste võrgustikekohtumistel osalemise rütmis.
Ühiskoolitused

Meetme „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused” raames korraldas Kilingi-Nõmme Gümnaasium projekti “Mentorist õpetaja – ennastjuhtiv õppija”.

12. augustil toimus koolitaja Martin Tiidelepa juhtimisel projekti kolmas koolituspäev. Refleksiooni korras võib mainida, et koolituspäevade käigus valmis koolijuhi kasutamise manuaal, mis on vormindamisel ja kavas paigutada kooli kantseleisse 😀

18. augustil osalesid õpetajad MPM Fontes poolt juhitud koolituspäeval „Mentori ABC_2“, kus oma valdkonna tipud Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee toetasid õpetajate harjutusi coachiva mentorluse põhimõtete omandamisel. Asjatundjate hinnangul tulid õpetajad ühe keeruliseima võtte, grupis GROW mudeli kasutamine, kenasti toime!

Võrgustiketöös

Oma naba imetlemisest jääb tänapäevases maailmas väheks. Olla koostöös, vahetada teavet, kuulda ja näha – need on õpetajate arengut toetavad tegurid ja tõhusa töö ilmselged alused. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajad on olnud aktiivsed osalema vabariigi koostöövõrgustikes ja seeläbi toonud majja ning kogukonda hulga väärtuslike kogemusi ning teavet.

11. augustil osales õpetaja Mari Karon Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmena liidu koosolekul ja seal oli kesksel kohal kevadise eriolukorra ajal korraldatud õppetöö heade praktika analüüs ning võimalike keeruliste arengutega toimetulek uuel õppeaastal.

13. augustil esindasid oma vabariiklikke aineliite õpetajate ühenduste koostöökogus õpetajad Saima Tõigast ja Anne Aasamets. Arutluste fookuses hoiti õpetajate aineliitude koostöövõimalusi vabariigi tasandil.

18. augustil pidasid algava õppeaasta osas plaane ning panid vabariigi sündmuste kalendri paika matemaatikaõpetajad. Koos Pärnumaa matemaatikaõpetajate aineühenduse juhi Hille Uustam’iga (mainimata ei saa jätta, et Hille on KiNG vilistlane 😉 ) osalesid vabariigi sündmuste planeerimisel õpetajad Anne Aasamets ja Moonika Ringas.

19. augustil osales koolijuht vabariigi haridusmentorite esindajana Eesti Mentorite Koja augustiseminaril ning koostöös EMK juhatusega arutleti võimalusi õpetajate praktiliste koolituste paremaks korraldamiseks.

25. augustil toimunud Pärnumaa haridusjuhtide teabepäeval tuli Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolimeeskonna häid praktikaid tutvustada ja jagada teiste Pärnumaa koolijuhtidega.

Majasisese kena kombena on üheskoos tähistada kolleegide sünnipäevi. 😉 28. augustil pärast õppenõukogu ootasid kenad lilled suviseid sünnipäevalapsi. Aitäh selle vahva meelespidamise vormi hoidjad Pille Kadak ja Anne Aasamets!


Mida silmas pidada õppeaasta alguses?

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi poolt soovitused.

Paar viimase aja meediakajastust õpilase ja kodu ettevalmistuseks uueks õppeaastaks.

Nõuanded lapsevanematele: kuidas lapsed kooliaastaks ette valmistada

7 nõuannet. Kuidas olla valmis õppeaastaks?


Septembrikuus ootab ees:

01.09 – õppeaasta avaaktus
02.09 – koolipere pildistamine, külas Pildikompanii
11.09 – 5. koolispordi mitmevõistlus
17.09 – abiturientide pühitsemine
19.09 – maailma koristuspäev
19.09 – TV 10 Olümpiastarti 2020. aasta finaal
21.-22.09 – loodusõpetuse tasemetöö 7. kl
22.09 – kihelkonna mälumäng
23.-30.09 – Euroopa Spordinädal
23.-24.09 – loodusõpetuse tasemetöö 4. kl
26.09 – 10. kolme koolimaja jooks, start 12.30
28.-29.09 – matemaatika tasemetöö 7. kl
30.09-1.10 – matemaatika tasemetöö 4. kl
Kuupäevad täpsustuvad:
– KIK projektipäev (külalised tulevad KiNG)
– õpilasesinduse koosolekud


Kilingi-Nõmme Keskkooli avaaktus aastal 1977

Foto: Lembit Nõmm, erakogu

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi avaaktus aastal 2010

Foto: KiNG arhiiv