Vabariigi Valitsuse korraldus ja lisatud seletuskiri

Üldharidusele kehtivad 11. märtsist 2021 piirangud

Koolikorralduslik teave alates 11.märtsist 2021

ÕPPETÖÖ

 • KÕIK õpilased ja klassid on alates 11.märtsist distantsõppel
 • distantsõpe toimub tunniplaani alusel
 • õppetöö info ametlik kanal on e-kool
 • õppetöö korraldamisel lähtume kooli distantsõppe korraldamise juhendist

https://www.kilingi.edu.ee/distantsoppe-korraldamise-juhend/

TOITLUSTAMINE

 • toidupakkide jagamine esmaspäeval, 15.märtsil 2021, alatest kella 10-st 17-ni peauksest
 • korraga jagatakse 14 päeva pakk

HUVITEGEVUS

 • alates 11.märtsist päevakava ja huviringide tunniplaani alusel huvitegevust ei toimu
 • huvitegevuses osalevatele õpilastele jagavad distantsõppel oleku ajal ringi tegevuse kohta teavet ringide juhendajad kooskõlastatult huvijuhiga

ÕPILASKODU

 • õpilaskodu on õpilastele suletud

ÕPILASTRANSPORT

 • õpilastransporti alates 11.märtsist ei korraldata

TÄIENDAV TEAVE

 • õpilased, kes vajavad distantsõppe perioodiks IKT vahendeid, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
 • õpilased, kes vajavad koolimajast asju, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
 • kooli kontaktid täiendavateks küsimusteks:

Järgmised võimalikud muudatused sõltuvad Vabariigi Valitsuse otsustest


Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa
eelavastuvõtt 19. ja 20. aprill kell 10-12
vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13

19. ja 20. aprillil pakume kõigile huvilistele võimalust tutvuda kooliga, õppekorraldusega, huvitegevuse võimalustega ja õpilaskoduga.

Soovi korral viime 19. ja 20.aprill õpilastega läbi vestlusi gümnaasiumisse astumiseks. Vestlusele tulles peab kaasa olema e-õppesüsteemi väljavõte (hinneteleht).

28.- 30. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega, kes seda võimalust aprillis ei kasutanud.

Vastuvõtu täpsem teave