Tööpakkumine

Kilingi- Nõmme Gümnaasium ootab oma meeskonda PÄEVAKORISTAJAT Ootame Sinult: head suhtlemisoskust; kohusetundlikkust; ausust, täpsust Pakume: tööd sõbralikus meeskonnas tööaeg 8.30- 16.30 Avaldus saata 18.juuniks e-postiga aadressile yld@kng.edu.ee  või Sambla 18, Kilingi-Nõmme, 86304. Tööle asumise aeg 2.august 2021 Lisainfo telefonil: 56699853  
Loe edasi

Avaldatud

Koolitöö korraldus alates 17.maist 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üldhariduse õppijatele. https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.05.14_ringkiri.pdf Kõik haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel võimalik.
Loe edasi

Avaldatud

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks  Alates 17. maist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse (info https://www.kilingi.edu.ee/ ) e-postile yld@kng.edu.ee või kohapeal. Taotlusi võetakse vastu 17.-31. maini 2021. a elektroonsena või tööpäeviti kell 8-13 kooli kantseleis. Nõutavad dokumendid: taotlus, õpilase sünnitõend, vanema isikut tõendav
Loe edasi

Avaldatud

Distantsõppeperioodist õpilaste ja vanemate pilgu läbi

Tähelepanekud ja märkamised. 2021. a märtsi distantsõppe perioodi (2 nädalat) tagasiside õpilastelt ja vanematelt ning võrdlus 2020. a 5 nädala distantsõppe perioodi tagasisidega. Vastanute jaotus nii õpilaste kui vanemate hulgas on sarnane ja enim vastanuid on II ja III kooliastme õpilaste ning nende vanemate hulgas. vastanuid Vanemaid Õpilasi   2021
Loe edasi

Avaldatud

Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa

Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13 28.- 30. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega 10.klassi õpilase vastuvõtul: viib komisjon läbi vestluse, et välja selgitada motiveeritus akadeemilise üldkeskhariduse omandamiseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (1-5 palli); arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet; arvestatakse 9. klassi klassitunnistuse keskmist
Loe edasi

Avaldatud