Kriisiolukordadest aitab üle saada hea koostöö, kogemuste jagamine ning vastastikune usaldus.


2. detsembril 2020. aastal pälvis Kilingi-Nõmme Gümnaasium taas “Hea kooli eksperdi” tiitli.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse  kahekordse “Hea kool ekspert” tiitliga koole on nüüd Eestis kaks:
2017. aastast Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium õppe ja kasvatuse ning 2020. a koolikeskkonna arenduse valdkonnas;
2019. aastast Kilingi-Nõmme Gümnaasium kooli juhtimise ja 2020. a õppe ning kasvatuse valdkonnas.

„Hea kooli eksperdi“ tiitliga tunnustatakse kooli, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks süsteemset väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud kool on tehtud väärtusarenduslikku tööd eneseanalüüsi vormis hinnanud. „Hea kooli eksperdi“ tiitli ja logo saaja eneseanalüüs on süsteemne ja tõenduspõhine ning seostatud kooli arengukava eesmärkidega. Vajalike andmete kogumisse ja analüüsi koostamisse ja on kaasatud eri osapooled. Tunnustusprogrammi esitatud analüüsis tuuakse välja nii head praktikad kui ka kitsaskohad, nende põhjused ja sekkumisvõimalused.

Eksperdi tiitel antakse välja suurepärase töö eest ühes konkreetses hea kooli mudeli valdkonnas.

2016. aastal oli meie kool “Hea kooli rajaleidja”, 2017. aastal “Hea kooli edendaja” ja 2018. aastast “Väärtuskasvatuse kool


Õppeaasta 2020/2021  I trimester

Käesoleva õppeaasta I trimestri õppetöö tulemustele hinnangut andes tuleb teada ning arvestada tausta, mis ulatub märtsikuusse.

Möödunud õppeaasta 2,5 kuud distantsõpet mõjutas õpetajate hinnanguil osade õpilaste töö tulemuslikkust veel novembris. Kui hästi ja väga hästi õppivate laste arvus ei ole väga suuri muutusi, siis õppimisega mitte toime tulevate laste arv on kasvanud ja murettekitav on lõhe, mis on erinevate õppijate vahel tekkinud.

 

2019. a I trimester

2020. a I trimester

Hinne 5.0

47

18,4 %

40

16 %

Hinne 4.5

66

26,0 %

67

26 %

Hinne 4 ja 5

26

10,0 %

25

10 %

Puudulik

17

6,6 %

37

14,5 %

Kokku on I trimestril hinnatud õpilaste arv 255, edukus on arvutatud õpilaste arvu (332) järgi ja see on 87 %.

Puudulike hinnete hulka vaadates tuleb aga teada, et üle poole nendest on kuue õpilase arvel, kelle õppetöös mitteosalemine on teada vanematel, valla lastekaitsel ning noorsoopolitseil. 2020/21. õppeaasta I trimestril oli õpilasi, kelle tunnistusel oli vaid üks „4“ või „3“ kokku 40 õpilast ja II trimestri lõpuks võime eeldada õppetöö tulemuste jõudmist eelmiste aastate tasemele.

1. detsembril korraldas õpetaja Märt Kütas Tartu Ülikooli geograafiatudengite Triin Abrams’i ja Kaarel Tigane abil projektipäeva “Huvitav geograafiatund”. Arvutiklassis oli õpilastel võimalik tutvuda geograafide töös rakendatava tarkvaraga QGIS ja 3D modelleerida näidismaterjali põhjal üht linnasüdant. Põnev kogemus oli vaeva väärt! 😀


Tublid tulemused vabariigis ja maakonnas!

Rahvusarhiivi 100. aastapäeva puhul toimus õpilastele loovkonkurss “Mina ja arhiiv”. Konkursil osales meie koolist 9.b klassi õpilane Kärt Pärnat, kes kirjutas essee oma mõtetest seoses arhiiviga ning teda tunnustati eripreemiaga! Palju õnne, Kärt Pärnat! 🙂

Novembris alanud ja aprillis lõppev vabariiklik rahateaduste olümpiaad kestab ning jooksvat edetabelit saab jälgida veebis. Tore on näha, et detsembri viimase dekaadi seisuga on vabariigi 126 õpilase hulgas esitosinas 3 meie kooli õpilast + üks meie õpilane, kes veedab vahetusõpilase aastat Tšehhis + liidripositsioonil meie kooli vilistlane!  😀

Jooksvas edetabelis on (28. dets seisuga) kõrgel kolmandal kohal Rauno Einmann, 10. kohal Eliisa Johanna Lindov ja 12. kohal Jaan-Markus Raid. 15. kohal jätkab võistlust Johannes-Aleksander Raid, kes esindab meie kooli vahetusõpilasena praegu Tšehhi Vabariigi Gymnázium Blovice’t.


Pärnumaa majandusviktoriinis I-II kooliastme (1.-6. klassideni) õpilastele osales kokku 209 õpilast ja meie kool oli sedapuhku suurima osalejate arvuga kool 🙂 Viktoriinis osutus kõige lihtsamaks küsimus “Kuidas saada miljonäriks?” (vastuseid tuleb küsida meie koolist osalenud õpilastelt  😀 ) ja kõige keerulisemaks  osutus sel korral  Eesti majandusuudiseid kajastava ajalehe Äripäev värv. Aitäh Vändra Gümnaasium õpetajale Silja Enok’le, kes õpilastele põneva väljakutse välja mõtles ning ära korraldas.

Pärnumaa tehnoloogiakonkursi korraldamine on aastaid olnud õpetaja Raivo Tõnissoni südameasi. Selle sügise eripärast ja piirangutest tulenevalt pääsesid 3. detsembril konkursile osalema küll vaid kahe kooli õpilased, kuid see ei teinud konkurssi vähem põnevaks. Kõigil osalejail tuli kavandada, ehitada ja tööle saada propelleri jõul liikuv sõiduk ning sellega läbida aja peale koridori maha märgitud distants. Pealtnäha ja lugedes kõik lihtne, kuid sisult tõsine ainete (tööõpetus, tehnoloogia, matemaatika, füüsika) lõiming. Kokkuvõttes sai edetabel tihe, kus aega tuli sajandikega mõõta 🙂 :
1 Kuldar Vreimann KING 7 7,03 sek
2 Ants Arumäe KING 9 8,03 sek
3 Kevin Kiviselg Surju PK 6 8,06 sek
4 Markus Kaljur KING 8 8,53 sek
5 Kaspar Mägi Surju PK 7 8,82 sek

Pärnumaa etluskonkurss “Koidulauliku valgel” viidi käesoleval aastal läbi distantsilt ja digitaalsena, osalejatel tuli esitada video. Tubli II koha saavutas Maarit Juhkamsoo (juhendaja õpetaja Ly Kuningas). Žüriis osalesid Elmar Trink, Koidula muuseumi juhataja, Jaak Känd, luuletaja ja jutuvestja ning Merike Mäemets, Pärnu-Jaagupi Põhikooli emakeeleõpetaja.

“Pranglimine 2021” I ja II etapi Pärnumaa tulemuste põhjal on esikümnes 1.-3. klasside arvestuses Andero Stig Saarpere, Emma Lume, Crystal-Eliis Krapp ja Keleri Hiob. 4.-6. klasside arvestuses hoiab maakonnas kahe etapi järel II kohta Rico Kalde. Tihe edetabel on 7.-12. klasside arvestuses, kus neiude hulgas juhib Helene Loorents ja III kohal on Birthe Lall ning esikümnes veel Marie Kielas ja Dagne Oriehov. Sama vanusegrupi noormeeste arvestuses mahuvad esikümnesse meie õpilastest Kennet Rannamaa ja Janek Mändmets. Hoiame pöialt III etapiks ja loodame, et vabariiklikusse finaali pääsevad meie õpilased Pärnumaad esindama 😉


Sport

4. detsembril toimus võimlejate ”Githa jõuluakro ‘2020”, kus võimlejad esitasid omaloomingulisi akrobaatikakavu:
laureaadid 1.-2. kl – Alisia Isand, Meriliis Kaun, Lorete Lensment
laureaadid 3.-5. kl – Ariana Pikk, Margot Klettenberg, Merilyn Raba, Mirtel Talts
laureaadid 6.-7. kl – Julia Suur, Lauren Lensment ja Anna-Liisa Raba.
Jõulutervitused edastasid võimlejad uue, valmiva kavaga “Lumevõlurid”.

Huvitegevus

Sellel aastal tuli turvalisuse kaalutlusel jõulukuu traditsiooniselistest üritustest (jõulukontserdid, -disco ja -ball) kahjuks loobuda. Küll aga valmistati ette ja viidi läbi mitu pikemajalist ja põnevat projekti.

Taaskasutuse teemaline konkurss „Jõuluehe“

Noorsootöö praktikantide mõtetest kasvas välja taaskasutuse teemaline konkurss “JÕULUEHE”. Konkursile esitati 25 õpilastööd. Nende seas nii individuaalsed kui ka klassi/rühma ühistööd.

Ehete tegemiseks kasutati erinevaid materjale: vanapaber, pakendid, plekkpurgid, plastikpudelid, munarest, kommipaberid, riidetükid, üksikud nööbid, jogurtitopsid, papp, plakatid, vanad raamatud ning noodilehed. Parimate väljaselgitamiseks toimus kooli Facebooki lehel hääletus. Iga like andis ühe hääle, hääletus oli avatud ühe nädala ning tulemused loeti kokku 10. detsembri hilisõhtul.

Individuaalses arvestuses:
I koht Joonatan Vapper 2.a klass: ajalehest ning plastikpudelist kinnitusega jõulutäht
II koht Sören Liidres 2.a klass: pakendist valminud lumememm
III koht Karmen Vaikmaa 1.b klass: makulatuurist valminud jõuluehe

Klassi/rühma arvestuses:
I koht 5.a klass: jõulupärg vanadest raamatutest ja noodilehtedest ning papist.
II koht Kirjatark: saalihoki katkistest pallidest siira rõõmuga tehtud kuuseehted, lauakaunistused ja aknakaunistused.
III koht 2.b klass: riidetükkide ja erinevate, üksikute nööpide taaskasutus jõuluehtes.

,,Hüvasti, ehka, tere tulemast, …!”

27. oktoobril 2020 kuulutasid Tartu Ülikooli projektiõppe raames ning koostöös MTÜ-ga Ludibrium ja Eesti Noorteühenduste Liiduga välja ideekonkursi ,,Hüvasti, ehka, tere tulemast, …!” , kus õpilastel avanes võimalus saata enda fantaasia lendama, kehastudes kinnisvaraarendajaks ja linnaplaneerijaks.

Kilingi-Nõmme kesklinnas asuv pooleliolev restoranihoone on juba aastakümneid seisnud nukralt ning oodanud helgemaid aegasid. Nüüd tarvitseski noortel panna pead tööle ning mõelda välja hoonele geniaalne rakendusviis! Oma idee võis edastada täiesti vabas vormis ning nii, kuidas süda lustis – olgu selleks siis The Simsis või Minecraftis ehitatud  maja, essee, fototöötlus, video, foto meisterdusest või midagi hoopiski muud.

Parimad tööd said valitud 21. novembril 2020 ja auhinnad jõudsid noorteni detsembri alguses.

Võidutööks valiti 9.b klassi õpilase Caspar Pärna töö, kelle ideeks on teha ehka ruumidesse airsofti mängimise keskus. Teise koha sai 9.a neidude trio: Hedvig Annast, Nergis Tolmik ja Roos-Marleen Ringas, kes kasutasid idee elluviimiseks The Simsi mängu ja disainisid vabaaja keskuse, kus on olemas nii raamatukogu kui ka põgenemistuba. Kolmanda koha sai 9.b klassi õpilane Kris-Aller Kuzmin, kelle nägemuses võiks olla ehka esimesel korrusel ladu koos söökla külmkambriga, teisel korrusel söökla ja 16-aastaste olemise koht ja kolmandal korrusel alates 18-aastastele mõeldud baar.

Liikumisvahetunnid

Jõulukuu juhatasid sisse erinevad vahetundide tegevused. Toimus jõulukommi mäng koridorides, tantsuvahetunnid aulas ning nädala lõpuks valmisid koridoridesse liikumisrajad ning keksukastid.  Vahetunni tegevused valmistasid ette ning viisid läbi noorsootöö praktikandid Anastassia Romanova ja Anastassija Mašošina.


Õpilasesinduse tegemised

Detsembris toimetas KiNG õpilasesinduse juhatus koos abilistega õppeköögis. Nad küpsetasid kogu kooliperele – õpilastele, õpetajatele, personalile ja ringijuhendajatele piparkoogid ning valmistasid õpetajatele ning juhendajatele imeilusad kaardid. Veel viimasel koolinädalal jagati piparkoogid heade soovidega kätte. Idee algatajad ning eestvedajad olid Janely Salujärv (10. klass), Hedvig Annast (9.a klass) ning Ingeliina Kore (9.b klass).

Traditsioonilise heategevuslaada asemel võttis seekord KiNG õpilasesindus koos kooliperega plaaniks märgata piparkookidega SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse eakaid ning kogu selle maja personali. Detsembri teisel nädalal küpsetasid õpilasesinduse õpilased piparkooke sooviga hooldekeskuse eakaid ja personali pühade ajal rõõmustada.

16. detsembril andsime üle meie pakikese ning Kristi Sutt viis head soovid pühadeks Tervise- ja Hoolduskeskusesse.

SUUR AITÄH – Janely Salujärv, Hedvig Annast, Ingeliina Kore ning kõik teised abilised! Rahulikku ja tervistavat koolivaheaega KiNG õpilasesinduse poolt!


Õpilaskodu
Õpilaskodus on sel aastal palju uustulnukaid. Teatavasti ja tavapäraselt on igal kodul oma kultuur, kombed, lõhn …
Meie õpilaskodus on traditsiooniks vastsed õpilaskodu asukad võtta ühtsesse perre korraliku sündmusega  🙂 Selleks on õpilaskodu uustulnukate ehk “rebaste” õhtu – humoorikas, õpetlik, ja meeldejääv. Et iga “rebane” saaks korralikult arvestuse kantud, siis oli iseenesest mõistetav ka käpajälgede jäädvustamine 😀

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Tegevterapeudina töötav Victoria Prooday täheldab, et tänapäeva lapsed jõuavad kooli olles emotsionaalselt õppimisest kaugel.

5 põhjust, miks lapsed koolis igavust tunnevad

1. LÕPUTA LÕBU

Me oleme loonud oma laste jaoks kunstliku ja lõbu täis maailma. Maailma, kus ei tunta ühtegi hetke igavust. Sellel momendil, kui peaks leidma rahu ja vaikust, otsime meie neile uusi aina uusi lõbustusi ja tegevus, sest vastasel korral võib meil tekkida tunne, et me ei täida piisavalt hästi oma kohust lapsevanemana ….


Koolipere toimetamistest

Et teada ja tunda mida ning kuidas kodunduse tunnis õpilased uues õppeköögis valmistavad, võtsid ka õpetajad Narva Kolledži praktikantide Anastassia ja Anastassija väljakutse vastu ning kehastusid ühel õhtupoolikul kokkadeks. Täpsemalt – käsitöö pelmeenivalmistajateks. Lisaks originaalsele slaavi kultuuriruumist pärit retseptile omandati koostöises seltskonnas mitmeid praktiliste nippe kuidas üks kena, maitsev ja tervislik pelmeen valmis teha 😉

Koolirahvas on olnud läbi aegade kohanemisvõimeline, kiiresti reageeriv ja kogukonda hoidev 🙂 Nii ka detsembri keskpaigas, kui selgus, et lasteaed “Krõll” vajab kutsumata viiruse tõttu abi. Aitäh teile, õpetajad Eve Sinijärv, Reine Klettenberg ja Kadri Karon, õpilane Helene Loorents ning haldustöötaja Aile Tammela panustamise eest, et lasteaed “Krõll” sai keerulisel hetkel töös hoitud! Ja aitäh Eha Kukk ning Kuro Link, et ülikiirelt reageerisite ja olite selleks katsumuseks koheselt valmis!

Meenutuseks üks pildike kuidas kooli “suured” inimesed nägid lasteaia “väikeste õpilaste” tööpäeva 😀

Distantsõppe algusega tuli kokkadel ja halduspersonali töötajatel sõna otses mõttes ööpäevaga hankida, komplekteerida ja jagada koju õppima siirduvatele õpilastele toidupakid. Püüdlus eelistada Eestimaist ja kokku saada tegelikult toitvad ning võimalikult tervislikud toidupakid oli paras väljakutse


Jaanuarikuuks on seatud plaanid kalendris ….

08.01 – õppe- ja ainekavade arenduse töörühma koosolek
07.01 – võimlejate uusaasta – e. Ilvesepidu
12.01 – korvpalli „Kooliprojekt“
20.01 – riigieksamite registreerimine 12. klass
21.01 – laulukonkurss Kaunim Metsalaul
26.01 – kabeturniir Rääma Nutiajud 1.-3. ja 4.-6. klasside õpilastele
27.01 – kabeturniir Rääma Nutiajud 7.-9. klasside ning gümnaasiumite õpilastele
28.01 – füüsikaõpituba 8.-9. kl rühm
28.01 – kabeturniir Rääma Nutiajud õpetajatele, töötajatele, lapsevanematele


Kilingi-Nõmme Keskkool 1981 detsember

Foto: Lembit Nõmm, erakogu

Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2017. detsember

Foto: KiNG arhiiv