Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis alustasime Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ootuse aastaga.

Veebruaris palusime klassides arutleda teemal: „Kuidas meie klass tähistab järgneva 365 päeva jooksul Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva?“.

Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel, 22. veebruaril, esitasid klassid vähemalt ühte ideed – kuidas klass järgneva aasta jooksul (24. veebruariks 2018) meie riigi sünnipäeva tähistab.

Püstitatud eesmärgid ja kohustused on:

1.a
Eesti juubeliks uurime,  kuidas endale nimed saime ja koostame raamatu.

1.b
Eesti 100. sünnipäeval oskame kõik peast laulda Eesti hümni.

2. klass
Meie klass paneb kooli juurde särama saja helkuri puu. Kellel helkurit ei ole, saab sealt võtta. Samuti saavad soovijad puu külge uusi helkureid riputada. Oleme säravad!

3.a
Meie klassi lapsed käivad tihti reisidel Eesti erinevates paikades. Paneme oma reisid kirja ja sellest tuleb raamat.

3.b
Hoiame jätkuvalt oma Eestimaa puhtana! Meie eesmärk on, et iga meie klassi õpilane koguks vähemalt 100 küünlaümbrist.

4.a ja 4.b  
4.a klass lubab koos 4.b klassiga Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kirjutada valmis ja illustreerida 100 luulerida meie ühistest tegemistest.

5.a
Võtame ette matka, mille pikkus kõigi osalejate peale kokku on 100 km.

5.b
Meie klass panustab paremasse Eestisse ja annetab heategevusse 100 eurot.

6.a
6.a klass korraldab Eesti Vabariigi juubeli puhul fotonäituse “100 pilti Eestimaast”.

6.b
Osaleme aasta jooksul sajas pallimängutrennis!

7.a
Lubame vanavanemate päevaks küpsetada 100 muffinit ja viia need hooldekodusse ning koostada digitaalse fotogalerii “Meie klassi õpilaste pereliikmed läbi Eesti ajaloo”.

7.b
7.b klassi lubadused Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks on:
1.  järgmisel aastal õppida 100% paremini ja tõsta oma klassi keskmist taset;
2. Alates 100. päevast enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva laseme kooli raadiost eesti muusikat, vähemalt 1 lugu päevas;
3. 1 päev enne 100. sünnipäevale pühendatud aktust küpsetame klassiga koogi, mille järgmisel päeval ära sööme.

8.a
Jäädvustame 100 pildiga oma aasta tegemised.

8.b
Aasta jooksul teevad tüdrukud väljaspool kehalise tunde 100 tundi sporti ja poisid 100 tundi sporti.

9.a
Tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, tähistades selle aasta 100-ndat päeva. Olge valmis üllatuseks!

9.b
EESTI algab KODUST. Kõnnime oma kodulinnas 10000 kultuuriloolist sammu oma tervise ja teadmiste heaks.

10. klass
10. klass tähistab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 20 heateoga oma kogukonna heaks, panustades sellesse ettevõtmisse viiekordset loovust, heatahtlikkust ja pühendumust.

11. klass
Sõrmus sümboliseerib katkematut ringjoont. Meie jaoks tähendab see sidet oma sõpradega, liitu oma kooliga ja ustavust oma riigile. 11. klass pühendab oma lõpusõrmuse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Abiturientidena kanname auga sõrmust, milles saavad kokku 2 olulist numbrit: 70 ja 100.
Meie oleme Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 70. lend ja Eesti Vabariik tähistab oma 100. juubelit.

12. klass
Sellel kevadel lõppeb meie Eesti 100-tamme projekt, mida alustasime 4 aastat tagasi üheksandas klassis. Praeguseks on tammed juba nii suured, et neid loodusse istutada. Mai kuus on meil plaanis rajada kodulinna tammepark 100 enda hoolitsetud tammedest. Kindlasti ei jäta me tammesid hooletusse ja käime vahel, ka peale kooli lõpetamist, neid vaatamas ja kasvu jälgimas. Tahame olla kindlad, et Eesti juubeliks valmib selle tähtpäeva vääriline tammepark. Tammede istutamisega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks saab igaüks jätta endast märgi oma riigi ajalukku.