2020. aastal pälvis Kilingi-Nõmme Gümnaasium teistkordselt “Hea kooli eksperdi” tiitli.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli võrgustikus on kaks kooli, kes on pälvinud “Hea kooli eksperdi” tunnusmärgi ja seda kahel korral. Kilingi-Nõmme Gümnaasium aastatel 2019. ja 2020. ning Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium 2017. ja 2020. aastal 

2020. aasta ekspertkooli tiitlid omistati Kilingi-Nõmme Gümnaasiumile õppekavade arenduse ning Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumile õpikeskkonna arenduse eest.

 


2019. aastal pälvis Kilingi-Nõmme Gümnaasium “Hea kooli eksperdi” tiitli.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli võrgustikku lisandus teine “Hea kooli eksperdi” tunnusmärki kandev kool – Kilingi-Nõmme Gümnaasium! Selliseid koole on kogu Eesti peale kokku ainult kaks: 2017. aastast on eksperdi tiitel Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumil ning nüüd ka Kilingi-Nõmmes.

Kes on aga hea kooli ekspert?

„Hea kooli eksperdi“ tiitliga tunnustatakse kooli, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks süsteemset väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud kool on tehtud väärtusarenduslikku tööd eneseanalüüsi vormis hinnanud.

„Hea kooli eksperdi“ tiitli ja logo saaja eneseanalüüs on süsteemne ja tõenduspõhine ning seostatud kooli arengukava eesmärkidega. Vajalike andmete kogumisse ja analüüsi koostamisse ja on kaasatud eri osapooled. Tunnustusprogrammi esitatud analüüsis tuuakse välja nii head praktikad kui ka kitsaskohad, nende põhjused ja sekkumisvõimalused.

Eksperdi tiitel antakse välja suurepärase töö eest ühes konkreetses hea kooli mudeli valdkonnas. Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium sai tiitli õppe- ja kasvatustöö ning Kilingi-Nõmme Gümnaasium juhtimise valdkonnas.


2018.aaasta

“Väärtuskasvatuse kool 2018” tiitliga pärjati Kilingi-Nõmme Gümnaasium.

Konkursi eesmärk tunnustada koolide ja lasteaedade tööd seni vähe tähelepanu saanud valdkondades nagu õpilaste eri annete ja võimete parim väljaarendamine, sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Tartu ülikooli eetikakeskus omistas 2016. aastal Kilingi-Nõmme gümnaasiumile „Hea kooli rajaleidja“ ja mullu „Hea kooli edendaja“ nimetuse.


2017. aasta

Hea Kooli rajaleidjast Hea Kooli edendajaks.

2017. aasta konkursil pälvisime järgmise kategooria tunnustuse – Kilingi-Nõmme Gümnaasium on Hea Kooli edendaja!

Väljavõte konkursi statuudist:

„Eesmärk: „Hea kooli edendaja“ tiitliga tunnustame kooli, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud koolid on tehtud väärtusarenduslikku tööd eneseanalüüsi vormis hinnanud.

„Hea kooli edendaja“ tiitli ja logo saaja konkursitöös sisalduv analüüs on süsteemne ja tõenduspõhine. Analüüsi koostamisse on kaasatud eri osapooled ning analüüsitud on ka varasemalt või konkursi esimeses etapis välja toodud kitsaskohtade ja arenguvajadustega tegelemist.“


2016. aasta

Kilingi-Nõmme Gümnaasium “Hea kooli rajaleidja”

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustab “Hea kooli rajaleidja” tiitli ja logoga õppeasutust, mis teeb õppeasutuse arendamisel head tööd, pöörates tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud kool oskab tehtud tööd eneseanalüüsi vormis hinnata.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumit tunnustati koolimeeskonna süsteemse ja sihikindla arendamise, koostöö väärtustamise ning traditsioonide hoidmise eest.