jaanuar oli tavapäraselt töine: valmistuti olümpiaadideks, käidi võistlustel, tegeleti konkursitöödega ja korraldati Kaunim Metsalaul 2016.

Õppetöö. Olümpiaadid. Sport.

II veerandi õppetöö kokkuvõte:

hinded õpilaste arv %
5 53 21,5%
4,5 -4,9 77 31,2%
4 ja 5 10 4,0%
puudulik 3 1,2%

Õppeedukus 98,8 % ja kvaliteet 56,68%

Tõsine seis on puudumistega. Keskmiselt on iga õpilane õppeaasta algusest alates puudunud kuus koolipäeva ehk siis üle nädala. Kas õpilased ja vanemad on valmis tegema loogilisi järeldusi – kui koolis ei käi, siis teadmisi ei omanda, kui tööl ei käi, siis palka ei maksta…

Jaanuaris algas olümpiaadide, konkursside ja võistluste periood, mis lõpeb aprillis.

Maakonnas alustati keemiaolümpiaadiga 23.jaanuaril ning Eke Tominga 1. ja Hendrik Raidi 2. koht teevad rõõmu. Eesti keele olümpiaadil saavutasid Mari-Lii Luik 8.klassist ja Laura Liivet 12.klassist III kohad. Matemaatika olümpiaadil saavutasid III koha Anna-Liisa Antson  (12.kl) ja Robert Tõnisson (11.kl) ja võitjana tuli koju Allan Rist (11.kl).

Sisekergejõustiku võistlustelt tõid Pärnu linna ja maakonna konkurentide eest medalid Kilingi-Nõmme Luise Maria Tallo, Robert Tõnisson, Eke Tominga, Madis –Mattias Lind, Silver Pärn, Romet Leets, Grethe Karoline Kaljaste ja Karl-Martin Krapp. Võrkpallivõistluses Pärnu linna koolidega võitsid noormehed konkurente ja alla vannuti vaid Pärnu Koidula Koolile, maakoolide 8-12. klasside võistlusel saavutati Häädemeeste KK järel II koht. Maakonna lauatennise võistlustel oli võidukas Kardo Koop.


 

Tegevused

Kaasava Kooli projekti lõpukonverents toimus 6.-7. jaanuaril Tartus ning 14 projektis osalenud kooli tegid kokkuvõtted poole aastasest tööst. Meie kooli ülesandeks oli tutvustada kogemusi hariduslike erivajadustega õppijate kaasamisel tavaklassi ja nüüd oodatakse meilt kogumikku Eripedagoogika artiklit teemal: „Kaasava koolikultuuri arendamine“. Teemakohane maakondlik kevadkonverents toimub 23.märtsil ja kõik huvilised on oodatud.

Oleme avatud koostööks ning üha enam soovitakse meie koolis sooritada õppepraktikaid, läbi viia küsitlusi ja uuringuid ning valmistame ette projekti Tagasi Kooli raames taaskohtumisi vilistlastega. Töökoosolekul 8.jaanuaril oli fookuses õpetajate kutsemeisterlikus ja ainekavad. Jaanuaris toimunud kooliastmete kodade koosolekutel tehti mitmeid väärtuslike ettepanekuid koolielu korraldamise kohta.

Praktikult praktikule koolitusprojektis algab teine poolaasta ja koostööpäevad Otepää Gümnaasiumi, Kuressaare koolide ja Kärla Põhikooliga on kokku lepitud.

Digipädevuste arendamise raames üks korralik 4K kaameraga droonilt tehtuded foto.droonilt


 

Kaunim Metsalaul 2016

Laste laulukonkurss „Kaunim Metsalaul“ on 12 aastaga kasvanud suuremaks kui esimauhinnadesel korral julgesime loota ja kogunud toetajaid Eestist ning kaugemalt. toolid metsalaul_2016_lapsed

Esmakordselt oli konkurss rahvusvaheline, osales õpilasansambel Lätist Salnava koolist ning Läti Folkmuusika Assotsiatsiooni president Iveta Dukalska ja žürii esimees Toomas Voll olid ühte meelt – tuleb kasvada festivaliks!

Usume, et tuleme toime ka festivaliga, sest koostööpartnerite toetus igati arvestatav ja peaauhinnad – puidust kaunistatud toolid – on meie oma kooli õpetajate juhendamisel valmistanud ning kaunistanud meie oma õpilased.

 

Kõikidest sündmustest ja tegevustest saab ülevaate KiNG Facebook’i grupist ja veebikalendrist.


Huvitav maailm

Vanemate omavaheline suhe ongi tegelik keskkond, milles laps kasvab. Mitte oma maja suure mänguplatsiga või oma tuba, mis täidetud uhkete mänguasjadega. Maailmas suurt tunnustust võitnud pereterapeut ja kirjanik Jesper Juul vastas Eestis käies kõikidele lastega seotud probleeme puudutavatele küsimustele ühe ja sama lausega: „Kõigepealt tuleks üle vaadata vanemate omavaheline suhe ja alles siis keskenduda lapsele!“

 

Soome lastepsühhiaater Raisa Cacciatore kinnitusel on inimene kõige vägivaldsem kahe- ja kolmeaastasena, täiskasvanu kohus on lapsi õpetada agressiivsusega toime tulema. «Ei ole negatiivseid tundeid – tunne ei ole halb ega hea, tunne on lihtsalt tunne ja me peame harjutama tunnetega toimetulekut,» ütles Raisa Cacciatore…

 

OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) heaolu-uuring «How’s Life 2015» näitab eestlaste head haridustaset ning näiteks puhast õhku mida me sageli ise ei märka väärtustada

Digimaailma nõuandeid

Teadmised aitavad säästa. TOP 5: Nipid WiFi võrgu kiiruse ja leviala parandamiseks.

Turvalisust, sh nutiturvalisust, ei ole kunagi liiga palju. 5 kuldreeglit

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire