Kriisiolukordadest aitab üle saada hea koostöö, kogemuste jagamine ning vastastikune usaldus.


Jaanuarikuu kokkuvõtet on asjakohane alustada sama mõtteteraga, mis iseloomustas läinud aasta detsembrit.

Uue aasta esimene koolinädal algas osalise distantsõppega ja lõppes samuti. Alates 29. jaanuarist tuli meil tavapärane koolielu jälle ümber korraldada ning uut kuud alustame taas osalise distantsõppega. 

Kahju, et koolipere esimesed COVID-19 haigestunud viibisid õppetundides ning seeläbi on suur hulk õpetajaid ja klassikaaslaseid lähikontaktsetena kohustatud olema 10 päevases isolatsioonis. Olime ju oma kooliperega püsinud tervetena läinud aasta eriolukorra väljakuulutamisest alates, 323 päeva.

Vastutustunne iseenda, kaaslaste ja kogukonna ees ning tarkade valikute tegemine koos suutlikkusega loobuda meelelahutustest – siin on mõtlemist nii õpilastel kui vanematel.


Õppetöö

20. jaanuaril oli abiturientidel vastutusrikas päev. Keskhariduse omamiseks on vajalik sooritada riigieksamid ning riigieksamite sooritamiseks on vajalik end sinna registreerida 😉  Kõik 12. klassi õpilased tulid sedapuhku selle ülesandega kenasti toime. Millised saavad olema eksamite tulemused – see sõltub eelkõige õppija enda tahtest ja valmisolekust enda tulevikku ja haridusse panustada. Mitmed abituriendid olid oma otsustes ette vaatavad ning on juba läbinud rahvusvahelise inglise keele eksami eeltestid ja ootavad võimalust sooritada eksam sellel tasemel, mille tulemusi tunnustavad valdav enamus maailma riike.

Rahateaduste olümpiaad on 6 kuud kestev maraton. Jaanuarikuu viimasel päeval on üle Eesti aktiivselt jätkamas täpselt 100 noort, neist 12 meie koolist. Kolmandal kohal võistleb Rauno Einmann ja 11. kohal Jaan-Markus Raid. Tõe huvides tuleb ära mainida, et 10. kohal võistlev Johannes-Aleksander Raid esindab hetkel küll Tšehhi Blovice Gümnaasiumit, kuid seal viib ta nö laenulepingu alusel, vahetusõpilasena 🙂

Mõttespordiolümpiaad jätkus teise etapiga. Veebivõistlusel osalesid 1.-4. klassi arvestuses Kaspar Tamm, Johannes Ots, Gregor Oriehov, Crystal-Eliis Krapp ja Kren-Marten Krapp.
5.-9. klassi osalejate lippu hoidis kõrgel Anette Einmann. Õpilasi juhendab Eiki Lehemets.

26. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor, interneti vahendusel. Meie kooli õpilastest olid osalejatena kirjas: Dagne Oriehov, Kärt Mia Kingla, Julia Suur, Elmar Jefimov, Maarit Juhkamsoo, Margaret Klettenberg,  Sandra Kivimurru, Sandra Liisbet Lilleste, Greete-Liis Krapp, Hedvig Annast, Kaspar Vaikmaa, Kärt Pärnat, Rasmus Rist, Berit Vahter, Oliver Rätsep, Gerrit Rattam, Marie Kielas, Andreas Pärna, Helene Loorents ja Merliin Kollamaa. Õpilasi juhendasid Ly Kuningas, Ille Varner ja Kersti Soomets. Ootame põnevusega tulemusi.

27. jaanuaril kogunesid 7.-12. klassi matemaatika huvilised piirkondlikule matemaatikaolümpiaadile. Osalejaid oli palju ning loodame, et jõutakse ka auhinnalistele kohtadele! Kooli esindasid:
7. klass: Dagne Oriehov, Anette Einmann, Elmar Jefimov, Kristofer Raid
8.klass: Markus Rätsep, Andres Vunk, Nora-Ly Saar, Sten Cristof Melnits
9.klass: Hedvig Annast, Grete-Liis Krapp, Sandra Liisbet Lilleste, Kasper Vaikmaa
10. klass: Birthe Lall, Gertrud Libenau, Kennert Rannama
11. klass: Janek Mändmets, Gerrit Rattam
12. klass: Helene Loorents

Õpilasi juhendasid Anne Aasamets, Eha Kukk ja Moonika Ringas.

28. jaanuaril toimus põhikooli füüsika õpituba 8.-9. klassi õpilaste rühmale. Kohtumised Tartu Ülikooli Teaduskooli töötubade raames jätkuvad kuni kevadeni.

29. jaanuaril osalesid gümnaasiumiastme inglise keele olümpiaadi piirkonnavooru ülesannete lahendamisel Janely Salujärv (10. klass), Andreas Pärn (11. klass) ja Merliin Kollamaa (12. klass). Osalemishuvilisi olnuks rohkemgi, kuid paraku inglise keele olümpiaadi ranged normid (üks õpilane klassist) enamat ei võimaldanud. Kõikide õpilaste õpetaja on Ly Rätsep.

30. jaanuaril võistlesid kooli arvutiklassis tublid bioloogiatundjad piirkondlikult bioloogiaolümpiaadil. Tulemusi jäävad ootama: Sandra-Liisbet Lilleste, Kaspar Vaikmaa ja Helene Loorents. Õpilasi juhendas Urve Jõgi.

Õppetöö läbi viimisel on õpetajad valmis mõtlema “raamist välja”. Kelgutamise ja suusatamise kõrval on võimalik ära kasutada täiesti tasuta käes olevad kooliümbruse puud ja sula lumi 🙂 Igatahes õpetajad Kadri Karon kunstiõpetuses ja Erki Kangur kehalises kasvatuses lõimusid ja nende õpilaste taiesed on pilkupüüdvad 😀 .


Huvitegevus

Rääma Nutiajud kabeturniir toimus 26.-28. jaanuaril Pärnumaa õpilastele, koolitöötajatele ja lapsevanematele. II voorus osalesid meie kooli õpilased.

Kabeturniiridel osales 60 osalejat 15 koolist. Esindatud olid: Audru Kool, Jõõpre Kool, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Lõpe Kool, Pärnu Koidula Gümnaasium, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Mai Kool, Pärnu Rääma Põhikool, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Pärnu Tammsaare Kool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Sindi Gümnaasium, Surju Kool.

7.- 9. klasside arvestuses sai eriauhinna Anette Einmann 7.a klassist ning kutsekoolide ja gümnaasiumide arvestuses tunnustati eriauhinnaga Rauno Einmanni 11. klassist. Koolitöötajate ning lapsevanemate arvestuses võitis I koha Eiki Lehemets, kes ühtlasi juhendab ka tublisid kabetajaid.

28. jaanuaril toimus töötuba Tipu Looduskoolilt 5.a klassile rühmades. Detsembris toimus taaskasutuse teemaline konkurss „Jõuluehe“. Klasside arvestuses võitis 5.a klass, kes valmistas jõulupärja vanadest raamatutest, noodilehtedest ning papist. Nende auhinnaks oli osalemine Tipu Looduskooli WasteArt projekti tekstiilitöötoas. 5.a klass valis auhinnaks dekonstrueeritud t-särgi töötoa. Töötoa raames valmistasid õpilased oma vanadest T-särkidest uued T-särgid või isegi kleidid. Lektor selgitas tekstiili uuskasutuse vajadust ning pani õpilasi aktiivselt taaskasutusele ja keskkonna hoidmisele mõtlema. Töötuba oli põnev ning õpilased osaleksid rõõmuga sellelaadsetes töötubades ka edaspidi.

T-särgi töötoad 5.a klassi tüdrukutele ja poistele toimusid  Tipu Looduskool MTÜ eestvedamisel Eesti-Läti INTERREG projekti “Reuse of Waste through Arts and Crafts” raames.

KiNG õpilased külastasid jaanuaris järjekordset Kilingi-Nõmme klubis eksponeeritavat ülespanekut. Seekord saime nautida Triin Kuusleri pildi sisse peidetud sõnamänge näitusel “Vapist välja”. Õpilastel oli võimalus joonistuste seest Eestis leiduvaid kohanimesid otsida. Mõned klassid katsetasid hiljem ka ise sarnaste piltidede loomist. Täname Kilingi-Nõmme klubi võimaluste loomise eest!

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.

 


Ohutaju oli kõige suurem detsembri keskel, kui 75 protsenti inimestest hindas, et olukord on kriitiline. Jaanuari esimeses pooles langes see 66%-le ning viimase küsitluse järgi peab olukorda kriitiliseks 57 protsenti inimestest, edastas sotsiaalministeerium.


Õpetajad

Keeruliste koolikorralduste kõrval on meie õpetajad jõudnud tegeleda õppe- ja ainekavade arendustega, olnud aktiivsed vabariiklike õpetajate koostöövõrgustike juhtimises, andnud sisendeid Haridus- ja Teadusministeeriumile ning osalenud vabariiklikes ja rahvusvahelistes projektides.

Kooli õppe- ja ainekavade arenduste töörühm on üle vaatamas neid õppetöö alusdokumente, mille koostamisel lähtuti vabariiklikest õigusaktidest ca 10-12 aastat tagasi. See on väga mahukas töö ning kestab rohkem kui üks õppeaasta – aga nagu öeldakse: kes teele ei asu see kohale ei jõua 🙂

Sel aastal osaleb Kilingi-Nõmme Gümnaasium Tartu Ülikooli Narva Kolledži programmis “Kutseala kogukond – koostöösidemed teiste noorsootöötajatega Eestis”, mille käigus TÜ Narva kolledži üliõpilaste noorsootöö õpinguid ja nende noorte tulevaste noorsootöötajate õppekavade arendust. Kutsealase kogukonna raames toimuvad noorsootöö üliõpilase ning kooli huvijuhi kohtumised veebis, eesmärgiga toetada üliõpilase noorsootöö alaseid kutsepädevusi. Võimalusel tuleb üliõpilane kevadel 1-2 päevaks töövarjuks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumisse. Esimese semestri raames toimusid veebikohtumised huvijuhi Laine Ülemaante ja Sofja Danilova vahel. Sofja Danilova on TÜ Narva Kolledži noorsootöö II kursuse tudeng ning Sillamäe Eesti Põhikooli huvijuht.

British Council algatud programmi “Õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe süsteemi arendamine” katsetatakse Eestis 10 koolis ning nende koolide nõustamiseks on kaasatud koos rahvusvaheliste ekspertidega ka õpetajad Eestist. Programmis osaleb meie kooli meisterõpetaja Anne Aasamets, kelle ülesannete hulka kuulub programmi raames kahe projektikooli nõustamine.


Kriisiväsimus rõhub õpilasi, vanemaid, õpetajaid, kogukonda. Selle juures tasub mõelda kõnekäänule “Päev algab keskööst”.

Järgmistele õppeveeranditele, kevadistele eksamitele, klasside lõpetamistele ning uue õppeaasta algusele mõeldes oleme tegevad Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisist väljumiskava koostamise erinevates töörühmades.

Osalemine vabariigi tasandil annab suurepärased võimalused teabevahetuseks ning vajadusel oma kooli kogemuste jagamiseks.


IN MEMORIAM

 

HELLE ÕIGE

18. juuli 1945 – 23. jaanuar 2021

Mälestame endist kolleegi …

Artikkel õpetaja Helle Õigega koolileht “Kirjatark” arhiivist