Vanad mõtted ei ava uusi uksi


12. jaanuaril olid Haridus- ja Teadusministeeriumisse kutsutud koolid, kes on järjepidevalt osalenud ülemaailmses PISA testis ning seeläbi panustanud haridusvaldkonna arengusse. Esmaseid uurimistulemusi on avalikkusele tutvustatud ja veebiväljaandena on kokkuvõte olemas Haridus- ja Noorteameti lehel. Tulemuste analüüsid koolide kaupa peaks jõudma valmis esimesel poolaastal. Seejärel saame analüüsida mida, miks ja kuidas võtame oma kooli arenduses fookusesse.


Juba läinud aastal Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi treenerile Kuro Link välja antud Politsei- ja Piirivalveameti tänukiri jõudis lõpuks omanikuni! 🙂 Aitäh, Kuro, et oled aastaid panustanud laste turvalisusse!


Õpilasesinduse valik: kuu tegija KiNG vilistlane Marko Riis! 🙂

Aitäh, Marko Riis, et olid algatajaks 10.-12. klasside õpilaste põneva õppepäeva juures Tallinnas!
Noortel oli sisutihe ja meeleolukas päev täis uusi teadmisi, kogemusi ja saadi palju mõtteainet edaspidiseks.

Õpilasesinduse valik: kuu tegu on: 10.-12. kl. õppepäev Tallinnas

Aitäh, vanemõpetaja Kadri Karon, et vilistlastega sidet hoiad ning üheskoos õpetaja Hele-Riin Kutsari ja meisterõpetaja Anne Aasametsaga põneva õppepäeva Tallinnas korraldasite! 🙂
KUMU külastus, kus tutvuti giidide juhendamisel näitustega “Kui keha ütleb Jah +” ning “Rahvuslik ja rahvusvaheline”. TalTech -Tallinna Tehnikaülikooliga tutvumine – õppeasutuse töökorraldus, vihjeid edukaks sisseastumiseks ning ülevaade üliõpilaselust ning tiheda päeva lõpetas korvpallilahing TalTech Optibet vs Riga Zelli.

ÕPPETÖÖ

Jaanuar on tavapäraselt olümpiaadide alguse kuu. Tartu Ülikooli Teaduskooli poolt ette valmistatud ja korraldatud olümpiaadid pakuvad õpilastele võimalusi enda akadeemiliste teadmiste võrdluseks üle maakonna ja edu korral vabariigi tasandil. Aineid ja vanusegruppe on palju ning jaanuaris toimusid bioloogia, saksa keele, inglise keele, emakeele ja matemaatikaolümpiaadid. Tulemuste ootamine on kindlasti põnev ja avaldame need kuukirjas vastavalt sellele, kuidas need kooli jõuavad.


17. jaanuaril veetsid 10.-12. klasside õpilased sisutiheda ja meeleoluka õppepäeva Tallinnas. Hommik algas KUMU-s, kus giidide juhendamisel tutvuti näitustega “Kui keha ütleb Jah +” ning “Rahvuslik ja rahvusvaheline”. Päeva jätkus TalTech -Tallinna Tehnikaülikoolis, kus vaadati üle õppeasutuse töökorraldus, saadi vihjeid edukaks sisseastumiseks ning ülevaate üliõpilaselust. Lõunalaud oli kaetud Hiiu Pubi’s, kes on muuhulgas TalTech korvpallimeeskonna kodupubi ning õhtul ootaski ees korvpallilahing TalTech Optibet vs Riga Zelli. Aitäh, KUMU! Aitäh, TalTech Basketball! Aitäh, Marko Riis! Aitäh, TalTech – Tallinna Tehnikaülikool


23. ja 24. jaanuaril oli 10. ja 11. klassi õpilastel võimalus osaleda esmaabikoolitusel. Koolituse lõppes testiga ning selle edukalt sooritajatele on Eesti Punase Risti koolituskava läbimise kohta väljastatud tunnistus, mis omakorda on vajalik autokooli lõpetamisel – seega – kõik õiges järjekorras ja süsteemis 🙂 Suured tänusõnad koolitajale Anne Parmas ning koolitajalt omakorda tänusõnad asjalikele 10. ja 11. klassi õpilastele!


26. jaanuar toimetas 9.b klass Viljandis Taibukate Teaduskoolis. Juhendaja Ronald Laarmaa abiga tehti keemia katseid ja kinnitati koolitunnis õpitud teooriat. Katsete tegemine oli väga põnev ja tekitas rõõmsat elevust   Aitäh Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Taibukate Teaduskool! Aitäh, õpetaja Thea Perm!

HUVITEGEVUS

Vaheaja kärekülmadel päevadel, 5.-6. jaanuaril, oli koolimaja sagimist täis ja rahvast rohkemgi kui tavalisel kooliajal. Ligi kolm ja poolsada noort ja juhendajat osales Pärnumaa ringkonna Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Talvelaagris. Kaks päeva õppimist, harjutamist ja enda proovile panemist! Fotod Pärnumaa ringkonna KT ja NK lehelt.


17.-19. jaanuaril toimusid koolis draamatunnid ja foorumteatri töötoad, mida korraldasid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse eriala tudengid. Töötubades osalesid 5., 8., 9.-12. klassi õpilased. Õpiti erinevaid suhtlemis- ja meeskonnamänge ning tutvustati foorumteatri meetodit. Foorumteatrietendused toimusid õhtuti õpilaskodu õpilastele. Täname Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengeid ja nende juhendajaid!


 SPORT

ILVESEPIDU 2024 oli kantud tavapärasest erinevast …
Kui võimlejate uus aasta algab tavaliselt meeleolukate esinemistega lihtsalt Ilvesepeol, siis seekordne pidu oli treenerile Margit Schmidtile ning talle kingitus sünnipäevaks!

Aitäh kõigile võimlejatele, treeneritele, külalistele, publikule! Suured tänud, väsimatu Margit Schmidt!


2. jaanuaril alustas uut aastat edukalt 6.b klassi õpilane Crystal-Eliis Krapp! 🙂 Nimelt Tallinna teivashüppe GP-l saavutas Crystal-Eliis teivashüppes esimese koha.
Ilus algus alanud aastale Merje Krapp


12. jaanuaril toimusid Pärnu Kergejõustikuhallis Pärnumaa Koolinoorte meistrivõistlused sisekergejõustikus. Võisteldi edukalt auhinnaliste kohtade nimel ning kõik osalejad olid väga tublid.  Crystal-Eliis Krapp kuulitõuge III koht, kõrgushüpe III koht;  Rait Loodus 1000m jooks II koht ja Lenna Lume kõrgushüpe III koht

Tublide tulemustega paistsid silma: Emma Lume, Maria Kaljur, Kaspar Rätsep, Kren-Marten Krapp, Andero Stig Saarpere, Gregor Oriehov, Aleksandra Vaarik, Grete Lume, Liis-Marie Kaljur, Karlis Orm Kangur, Hendrik Saar, Robin Attim, Tristan Luik ja Kaspar Tamm. Täname kõiki võistlejaid, toetavaid kodusid ja juhendajaid!


23. jaanuaril toimus Pärnus TV 10 olümpiastarti selle hooaja teine maakondlik etapp. Tugevate tulemustega paistsid silma Crystal-Eliis Krapp – teivashüppes I koht ja tõkkejooksus II koht ning Kren-Marten Krapp – teivashüppes II koht!  Palju õnne tublide tulemuste eest! Aitäh treenerile ja toetavale kodule! Merje Krapp

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.

Kuukirjade lugejatel tasub olla tähelepanelik – koolilehe “Kirjatark” veebiaadress on nüüd https://kirjatark.kilingi.edu.ee/


Väikesed türannid

Ärahellitatud lapsed ei saa hakkama enesedistsipliiniga, sest neil ei ole olnud võimalust ise vigu teha ja tagajärgedest õppida. Lapsed, kelle vanemad on neid “õnnelikuks teinud”, muutuvad aasta-aastalt pahuramaks ja nõudlikumaks…


Tavapärane on, et kui vaheajal õpilased puhkavad, siis õpetajate tegevused on koostöised, arendavad ning sageli ettepoole vaatavad.

4. jaanuaril olid kaheksast Eesti koolist pea 80 õpetajat meil osalemas Arengusammude talveseminaril.  “Üks õpetaja aitab teisel paremaks saada, külastades tema tunde ja andes tagasisidet. Lihtne ju? Teadusuuringute järgi on just see tõhusaim viis õpetaja arenguks”. Just seda pikal seminaripäeval arutati ja harjutatigi.


5. jaanuaril oli õpetajate töölaual kooli õppetöö alusdokumendid – õppekavad. Nii põhikooli kui gümnaasiumi õppekavadele on sätestatud konkreetsed nõuded ning need reguleerivad kogu õppetöö sisu ja korralduse koolis. On loomulik, et neid tuleb järjepidevalt värskendada ning kaasajastada. Selle kevadtalve mahukas töö peab saama augustiks, uue õppeaasta alguseks, valmis.


Oluliseks sündmuseks oli 9. jaanuaril haridus- ja teadusministri külaskäik Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi.

Pika, avameelse ja koostöise arutelu käigus käidi läbi paljud haridusvaldkonna teemad. Kesksel kohal olid Sambla 18 hoone rekonstrueerimine ja selleks vajalikud ressursid ning gümnaasiumiastme tulevik. Minister nentis, et hoone remondivajadus on ilmne nii õpikeskkonna parandamiseks kui tulevikus säästlikumaks majandamiseks. Seni kogukonnas tehtud haridusalaste otsuste puhul tõdeti, et need on lähtunud reaalsetest vajadustest ja ministri sõnul on aru saada, mida ja miks on seni tehtud ning mida ja miks kavandatakse edasi. Gümnaasiumivõrgu korrastamine on riigis tuline teema. See oli laual ka meie juures. Jõuti üksmeelele, et tänaste teadmiste juures võib selle juurde tagasi pöörduda mõne aasta pärast, kui riigi mastaabis on selgemad üldkeskhariduse haldamine.

Märkimisväärsed on ministri poolt tehtud tunnustused ajakirjanduses meie kooli tugevatele külgedele. Õpetajate palgakorraldust ja kutsealast arengut ning karjäärimudelit tõi ta antud intervjuudes eeskujuks teistele haridusasutustele.


18. jaanuaril oli Riigikogus päevakorrapunkt “Tugevad maakoolid ja tugev koolivõrk”. Sooviti kuulda Saarde valla ja meie kooli kogemusi.


19. jaanuaril oli tore võimalus võõrustada külalisi teisest servast .  KiNG-s olid külas Kunda Ühisgümnaasiumi direktor Hannes Mets, õppejuht Tiina Linnart, arendusjuht Tairi Salu ja haridustehnoloog Ülle Juuse-Tumak. Tutvustasime oma kooli ja koolikorraldust, vaadati tundidesse ja vesteldi õpetajatega. Alati on kasulik külalisi võõrustada, sest see paneb järele mõtlema, analüüsima ja toob uusi ideid  😉


29. jaanuaril jätkasime õpetajate koostöise pärastlõunaga, kus tunnivaatluste, õpipartnerluse ja coachiva tagasiside teemal oli abiks Terje Äkke Arengusammude programmist


29. jaanuari hoolekogus vaadati üle I poolaasta tulemused õppetöös ning arutati majandamise ning õppekavade teemadel. Uueks õppeaastaks peavad valmima uued õppekavad ning 1., 4., 7. ja 10. klasside ainekavad. Tegevust jagub ning kõik mõtted ja arutelud on teretulnud! Õhtu oli väga koostöine, rohkelt infot ja mõtteid.


31. jaanuaril külastasid meie põhikooli kooliastmete nõukodade juhid Kuressaare Nooruse kooli. Mare Tallo, Kadri Karon ja Ly Rätsep (kõik vanemõpetajad) tutvusid Nooruse kooli õppekorralduse, õppekava ning põhikoolis rakendatud valikainete ainekavadega. Head praktikad tasuvad alati üle vaatamist ning saare pealt saadust on meil kindlasti kasu juba veebruaris oma õppe- ja ainekavade uuendamisel! Aitäh, Kuressaare Nooruse Kool!


Kilingi-Nõmme Keskkooli lastekoor 1978

Foto_ Lembit Nõmme erakogu

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lastekoor 2023

Foto: KiNG arhiiv (Margit Jaanson)