Kuidas töö, nõnda palk.

Juunikuu esimene nädal lõpetas ühe õppeperioodi ja viimane nädal alustas juba tegelikult uut.

Viimased kolm koolipäeva sisaldasid rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamast üheskoos lasteaiaga „Krõll“, matkapäeva koostöös RMK Kabli Looduskeskusega ja maailmakohviku tunnid 10.-11.klassile koolielus sõna sekka ütlemiseks ning klassijuhatajate poolt sisustatud viimast koolipäeva.

laste1 laste2 matka1 matka2

Lisaks ülekoolilistele üritustele osalesid 6. klasside õpilased KEAT laagris ning klassid ja klassijuhatajad korraldasid lastevanemate toel reisid Kihnu, Võrtsjärve äärde, Siguldasse, Põhja-Lätti ja Setumaale aga ära jõuti pidada ka klassiööd nii koolis kui telkidega looduses – üleminek suvevaheajale peab ju olema sujuv 🙂

setumaal_3 setumaal

4.-5. juunil esindasid kooli Maie Orava tantsupeol Kuusalus 3.-4. klassi rahvatantsijad Eve Sinijärve ja Mare Tallo juhendamisel. Piduliste arvates läks sõit igati korda ning sündmus vääris kajastust Rahvusringhäälingus.

kuusalust

Kergejõustiklased esindasid valda Pärnumaa suvemängudel ja võimlejad valmistuvad 2. juulil toimuvaks võimlemispeoks Hingelind.


 

Esimene kokkuvõte 2015/16. õa Pärnumaa olümpiaadidest-konkurssidest (v.a sport) maavalitsuse andmeil:

KiNG õpilaste arv maakonna õpilastest 9,93%
KiNG õpilaste osalus maakonnas 11,5%
KiNG õpilaste saavutatud kohad 17,45%

Aitäh kõikidele õpilastele, õpetajatele, juhendajatele ja kodudele!


Enne lõpuaktuseid toimunud õppenõukogusse jõudis laste, vanemate ning õpetajate rahuloluküsitluse esmane kokkuvõte, mille põhjal on näha kooliga rahulolu kasvu märke.

2014/15 2015/16
õpilased 3,92 4,08
vanemad 4,32 4,42
õpetajad 4,35 4,40

 

15. juunist ehib kooli fuajeed taas kunstnik Efraim Allsalu rahvusromantiline maal „Kalevipoja kojutulek“. Pärast pikka asjaajamist on maal restaureeritud ja tagasi omal kohal!

kalevip4 kalevip2a kalevip2 kalevip1

18.06.2016 põhikooli lõpuaktus ja 19.06.2016 gümnaasiumi lõpuaktus – saatsime teele oma vilistlased.

gümna_lõpupilt g_lõpp2 g_lõpp


Kuu lõpetas 10. klassi õpilaste vastuvõtt. Meie koolis õppida soovijaid jätkub ning gümnaasiumi 10. klass on komplekteeritud. Samas jätame võimaluse huvilistele veel augustis esitada dokumendid vabadele õppekohtadele.

Suvi on puhkamiseks õpilastele ja õpetajatele kuna õppeperiood kestab 175 päeva. Kool aga töötab 350 päeva :-P. Juba võõrustame ilusa muusika festivali „Schilling“ korraldajaid, järge ootavad suvised laagrid. Jätkuvad remondid, mille tulemusi näeme uue õppeaasta alguses.

Kõikidest sündmustest ja tegevustest saab ülevaate KiNG Facebook’i grupist ja veebikalendrist.


Huvitav maailm

Uue põlvkonna noorte arusaam tööst ja keskkonnast paneb tööandjaid pingutama ja nõuab uutmoodi lahenduste leidmist. Generatsioon Y ja Z on need noored, kellega täna juba tööturul kokku puututakse.