Numbrid, lilled, tööd …


Õppetöö

Õppeperioodi kokkuvõte

Tabelis ja numbrites on õppetöö kokkuvõte järgmine:

  I trimester II trimester III trimester ja õppeaasta
  Õpilasi % Õpilasi % Õpilasi %
hinne 5,0 47 16% 46 15% 63 18,7%
hinne 4,5 – 4,9 70 23% 62 21% 74 22,0%
hinne 4 ja 5 34 11% 23 8% 44 13,1%
puudulik 6 2,6% 16 5% 5 1,5%
õppeedukus   97,4%   95%   98,5%

Tulemused on stabiilsed ja suuremad muutused tulenevad valdavalt oskusainete hindamisest õppeaasta lõpus.

Käesoleval õppeaastal said õpilased esimese õppeperioodi (edaspidi trimestri) kokkuvõtvad hinded detsembri teisel täisnädalal ja teise trimestri kokkuvõtvad hinded märtsi teisel täisnädalal. Nii jäi ära enne vaheajale minekut kiirustamine ja saadi rahulikult keskenduda õppetööle.

Põhjaliku analüüsi õppetöö tulemuslikkusest teevad kooliastmete nõukojad ja metoodikakomisjon ning vajalikud sammud kavandatakse uue õppeaasta tööplaani.

Viimane koolinädal

Tavapäraselt on viimasele koolinädalale koondatud karjääripäev, lastekaitsepäeva Ohutusolümpia, klassijuhataja päev ja sel aastal ka isemoodi koolipäev. Sel hommikul kooli tulles ei teadnud keegi suure maja õpilastest, missugune on tema esimene tund ja kes on sellel päeval tema klassikaaslased. Iga õpilane võttis loosiga hommikul klassi numbri, mille tunniplaani järgi päev jätkus. Nii olid korraga ühises tunnis erinevad õpilased 5.-11. klassini. Terveks päevaks jätkus elevust nii õpilastele kui õpetajatele.
isemoodi_koolipäev1 isemoodi_koolipäev2

Lõimingut katsetasid vene ja inglise keele õpetajad Regina Arnemann ja Ly Lünekund.

vene-inglise_lõiming_1 vene-inglise_lõiming_6

Direktor andis aru õpilasesinduse ees.

ÕE_dire-1 ÕE_dire

Klassiekskursioonidel jõuti Tahkuranda, Võrtsjärve äärde, Haapsallu ja Lätti ning maskeeruti põnevusmängus. 🙂

8b_vahe1 8b_vahe2

Teistmoodi õppetöö korraldus paneb proovile nii õpilased kui personali, on põnev ja mitmekülgne ning seni pälvinud kõigi osapoolte positiivse tagasiside.

Lõpetamine ja alustamine

Kõik lõpuklasside õpilased, nii põhikooli kui gümnaasiumiastmes, lõpetasid kooli ja said aktustel kätte haridust tõendavad lõputunnistused. Põhikooli lõpetajaid oli käesoleval aastal 28 ja gümnasiste 27.

9_lõpp 9b_lõpp 9a_lõpp 12_kl_lõpp

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi auraamatusse kanti kuldmedaliga lõpetajad Allan Rist ja Robert Tõnisson ning aktiivse töö eest kooli ja kogukonna heaks Auris Aleksandrov ning Arvi Laasme.

Pärnu maavanema vastuvõtule oli Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist seekord kutsutud 7 õpilast ja kaks õpetajat. Õpilastest esindasid kooli Hedvig Annast, Kendra Rosen, Mari-Lii Luik, Sirle Talts, Allan Rist, Robert Tõnisson ja Auris Aleksandrov ning õpetajatest Ly Kuningas ja Erki Kangur.

Vahetult pärast jaanipäeva algas dokumentide vastuvõtt ning uus kümnes klass on komplekteeritud. Kõnekas fakt on õpilaste arvu kasv: kui arengukavas on uuel õppeaastal arvestatud 321 õpilasega, siis tegelikult on uueks õppeaastaks meie kooli nimekirjas 340 õpilast.

22.juunist 2017 töötab õppealajuhatajana Kairi Kaldoja ja 19 aastat seda vastutusrikast tööd teinud Mari Karon jätkab õpetajana koos kõigi kogemusi nõudvate lisaülesannetega.


Õppeperiood kestab 175 päeva aga kool töötab 12 kuud

Esmased kokkvõtted rahuloluküsitlustest

Kolmandat aastat on kõigil õpilastel ja vanematel võimalik täita rahuloluküsitlus ning anda seeläbi koolile tagasisidet. Samuti koostavad õpetajad põhjaliku eneseanalüüsi ning täidavad rahuloluküsitluse. Esmased üldistatud kokkuvõtted on sellised:

  2014/15 2015/16 2016/17
õpilased 3,92 4,08 4,12
vanemad 4,32 4,27 4,17
õpetajad 4,38 4,31 4,37

Õpilaste ja vanemate üksikasjalike rahuloluanalüüsiga saab alates 1.augustist tutvuda kooli kodulehele sarnaselt eelnenud aastatega (2014/15. ja 2015/16. õppeaasta kokkuvõtted)

Huvialadega tegeletakse kogu aasta

Selgusid lasteajakirja Täheke joonistusvõistluse võidutööd. 151 esitatud töö hulgas paistsid silma ning pälvisid auhinnad meie 3 a klass poisid Mikk-Marku Manilets ja Kuldar Vreimann (õpetaja Mai Seller).

Kuldar_vreimann_täheke mikk-markus_manilest

 

Võidud kohustavad. Mai lõpus Jõulumäel „Kaitse end ja aita teisi“ (KEAT) võistlusmängu võitmine viis meie 6. klasside võistkonna Pärnumaad esindama vabariiklikusse finaali Jõgeval. Kuuele kõvemale tuli alla vanduda kuid alla ei vannutud enda tahtele ja nii tuli Pärnumaa, st meie õpilased, vabariigis 7. kohale!

6kl_KEAT2 6_kl_KEAT3

Koolilehe Kirjatark toimetus on uue koosseisuga oma uues veebipõhises väljaandes tegus ning ei unusta katseid tegemast. Hooaja lõpetamisel tehti ulatuslik grillvorstide testimine ning 6 katses osalenud vorsti saatusest saate lugeda gurmaanide seisukohti siit.

2017_06_05_Lodja_k_7 2017_06_05_Lodja_k_6

Suur tänu sellel aastal klasside toimetamistest teada andnud noortele ajakirjanikele:
1.a – Nora Karon, Ann Marii Rattam
1.b – Hele-Mari Jalasto, Emma Tammist
2 – Rico Kalde, Seleri Sutt
3.a – Dagne Oriehov, Kärt Mia Kingla
3.b – Lauren Lensment, Elmar Jefimov
4.a – Margaret Klettenberg, Eliise Junninen
4.b – Maarit Juhkamsoo, Lisete Lensment
5.a – Hedvig Annast, Triinu Kirschbaum
5.b – Ingeliina Kore
6.a – Hanna Tali, Eliise Mändmets
9.a – Kendra Rosen
9.b – Imre Vahtramäe
12 – Marili Loorents, Helen-Carol Sepp, Luise Maria Tallo, Sairi Sutt, Jessica Tähiste

Motoring on jõudu kogumas, seda toetab ENTK projekt. Kooli ohutusolümpial tutvustati auto käitlemise asjatundlikke võtteid. Lisaks valgele esiveolisele VW Golfile läbib katsetusi kaunilt roosa tagaveoline nostalgiline Lada fotod. Ringi juhendaja Ats Lensment on veendunud, et asjatundlikult keerab raskel rajal rooli vaid noormees, kel jagub vastutustunnet ka õppetöös. Läbirääkimiste tulemusel leidis suurtoetaja (KiNG) logo koha võistlusautol. 😛

ohutus_motoring roosa_lada Motoring_KiNG-logogaohutus_motoring

Laulu- ja tantsupeolised on hea käitumise ning kodus suurepäraselt selgeks õpitud tantsude eest pälvinud kiidusõnu juba enne kontserte. Selle kuu vihmasel viimasel päeval kaasati peoeelsesse ettevalmistusse kvaliteedi kontrollijate ning patsipunujatena ka vanemad. Kõik suurejoonelised laulu- ja tantsupeo etteasted jäävad kajastada juuli kuukirja.

tantsupeol1 tantsupeol_proov1 tantsupeol_2

TV 10 Olümpiastarti finaalvõistlus toimus 12-14. juuni Kärdlas ja tõi rõõmu lastele, vanematele, treeneritele, Spordiklubile Saarde ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumile. Karli-Martin Krapp 5. koht ja Greete-Liis Krapp 9. koht!

Meelest ei ole läinud klasside lubadused Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Õpetajatel tegevusi jätkub

Euroopa Sotsiaalfondi ja SA Innove toel ning Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi poolt korraldatuna toimus 6.-7.juunil Pärnumaa viie haridusasutuse ühiskoolitus „Pärnumaa: ühine õppimine lahenduskesksetes kovisioonigruppides“.

20170607_115953 20170606_153213

kovisiooni_2 kovisiooni_1

Juunis toimunud koosolekutel analüüsiti õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkust, tööplaani täitmist, õppemetoodikate, -viiside ja vahendite kasutamise tulemuslikkust ning valmistati ette kooli uue aasta üldtööplaani ja ettepanekuid koolituskavasse. Õpetajate ettepanekutel tuginedes on teada uuel õppeaastal alustavate kooliastmekodade juhid ja metoodikanõukogu.

Suvevaheajal jätkub õpetajatel enam aega panustada kogukonna üritustesse. Juulikuus toimuvatel linnapäevadel on juba 5. korda toimuva kohaliku koduleiva konkurssi eestvedajad õpetajad Saima Tõigast ja Sirje Jakobson, Saarde – Surju Suursõidu kordaminekus aitavad kaasa Ly Lünekund ja Kuro Link ning 50. Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu spordimängude mälumäng on Jaanus Moppeli ja Erli Aasametsa läbi viia. Põnevaid tegemisi jätkub!

5.koduleiva

Suvi koolis

Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja Spordihoone on teada ning nõutud treeningpaik. Juba praegu broneeritakse spordilaagrite aegu 2018. aastaks. Käesoleval suvel korraldavad oma treeninglaagrid meil Eesti Korvpalli Liit ja mitmed sulgpalliklubid. Lisaks kooli õpilaskodu ja söökla rentimisele toovad kümned külalised tulu ka kohalikele ettevõtetele.

Maikuus  saabunud headele uudistele projektide finantseerimise osas laekus tore teade ka Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

keskkonnainvesteeringute_keskus_kik

Nimelt on järgmisel õppeaastal 17-l meie kooli klassil võimalik käia erinevatel keskkonnaalastel õppekäikudel. Kokku on kogu uue õppeaasta kestva projekti toetus 7529 €!

Suvevaheajal on võimalik koolis ette võtta remonte ja töid, mida õppeperioodil teha ei saa. Augustiks saab uue põranda kooli söögisaal ja paika saab keskkonda ning eelarvet säästev rasvapüüdur. Õpilaskodus on töösse rakendatud valvekaamerad.

söökla_põrand_1 rasvapüüdur õpilaskodu_kaamerad

Turvalisuse tagamiseks on Avaste Arhitektuuribüroo OÜ poolt projekteeritud uued evakuatsioonitrepid ning nende ehitamine on jätkuvalt päevakorras.

õp_kodu_trepp_2


Huvitavad lugemist

Sihtasutus Innove juhatuse liige Birgit Lao: riigieksamite pingereas olek ei anna õpilasele peale pinge loomise mitte midagi!


Kõik sündmused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kodulehe kalendris ja uudised facebook’i grupis