Õppetöös silma paistnud 92 õpilast võtsid 4.juunil vastu tunnusmärgi:

 

Loe kuukirju 🙂


Õppetöö

Ülevaade

Õppetöö tulemuste kokkuvõtted näitavad stabiilsust. Üle viiendiku õpilastest õpivad vaid viitele ning üle poole õpilaste keskmine hinne on kõrgem kui 4,5. Olgu mainitud, et neljade ja viite kõrval on vaid üks “3” tunnistusel 27-l õpilasel. Kui ka need õpilased lisanduksid “nelja-viieliste” hulka, siis oleks õppetöö kvaliteedinäitaja rõõmustavalt kõrged.

Õppeaasta jooksul osaletud maakondlikel olümpiaadidel saavutasid õpilased 19 I kohta, 32 II kohta ja 14 III kohta. Vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel, kuhu kutsutakse vabariigist kuni 40 osalejat, võistlesid 12 õpilast. Rahvusvahelistel konkurssidel ja võistlustel käisid Eestit esindamas 10 õpilast. Kõikidest neist saab lugeda varasematas kuukirjades.

III trimester ja õppeaasta
2017 2018 2019
Õpilasi % Õpilasi % Õpilasi %
hinne 5,0 63 18,7% 74 26,0% 66 21,5%
hinne 4,5 – 4,9 74 22,0% 89 31,0% 89 29,0%
hinne 4 ja 5 44 13,1% 28 10,0% 32 10,0%
puudulik 5 1,5% 9 3,0% 11 3,6%
õppeedukus 98,5% 97,0% 97,0%

Puudulike hinnetega maadlevad täiendaval õppetööl 11 õpilast, neljal õpilasel on võlgnevusi rohkem kui ühes õppeaines. Raskeks õppeaineks peetavate matemaatika ja inglise keele kõrval on aga täiendava õppetöö aineteks klassiväline lugemine, kunsti- ja majandusõpetus ning tegemata loov- ja uurimistöö. See aga viitab pealiskaudsele suhtumisele õppetöös.


Tunnustused

4.juunil toimus kooli tunnustusüritus õppetöö tublidele ja kooli toetavatele peredele. 92 õpilast pälvisid märgi #võtaminusteeskuju 2019 KiNG.

Olgu siinkohal etteruttavalt öeldud, et tunnusmärgi nr 93 pälvis Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, seda panuse eest Saarde Saja Tamme salusse tammepuu istutamisel. 😉   Fotod: Margi Jaanson

6.juunil toimus Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esimehe, Riigikogu liikme, Andres Metsoja ja hariduskomisjoni esimehe Arno Peksar’i poolt vastuvõtt Pärnumaa õpilastele ja õpetajatele. Nimeliste klaasmeenetega tänati kõiki, kes on panustanud oma kodukoolis ja -vallas ning hoidnud Pärnumaa nime kõrgel.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist olid vastuvõtule kutsutud Anette Einmann (5.a), Maarit Juhkamsoo (6.b), Hedvig Annast (7.a), Ingeliina Kore (7.b), Johanna Tammist (8.a), Tuuli Marlen Järviste (8.b), Marie Kielas (9.b), Emma Vill (11.kl), Anabell Nurmsoo (12.kl), Sander Saarpere (12.kl) ja 2.b klassi juhataja ning klassiõpetaja Mare Tallo. Fotod

9.juunil olid kutsutud keskkonnaminister Rene Koka vastuvõtule Energia Avastuskeskuses Keskkonnakäpa konkursi ja noore looduskaitsja märgi laureaadid. Kokku said noore looduskaitsja märgi 23 noort, sh 5 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilast: Johannes-Aleksander Raid (10.kl), Hans-Kristjan Raid, Hanna Tali, Johanna Tammist ja Berit Vahter (kõik 8.a kl). Tänusõnad õpetajatele Elli Altin ja Thea Perm, kes õpilaste edu märkavad!

Kõik nimetatud noored on aastaid osalenud aktiivselt GLOBE programmis ja teinud erinevaid mõõtmisi ja vaatlusi ning kajastanud GLOBE programmi tegevusi koolilehes „Kirjatark“.

12.juunil tunnustati kooli rahvusvahelise tänuga fenoloogiliste uuringute, mõõdistuste ja vaatluste läbiviimise eest. Aitäh õpetaja Elli Altinile ja tema innustunud õpilastele!

18.juuni Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppenõukogu otsusega kanti Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi auraamatusse järgmised gümnaasiumi lõpetajad:

  1. Sander Saarpere – kuldmedaliga lõpetaja;
  2. Anabell Nurmsoo – hõbemedaliga lõpetaja;
  3. Andres Zerel – töö kooli, valla ja kogukonna heaks.

19.juunil 9.klasside lõpuaktusel andis andis Saarde vallavanem Eiko Tammist kodanikualgatuse korras üle esimese ühekordse stipendiumi “Südamega Saardes” ja selle pälvis Janek Mändmets.

20.juunil 12.klassi lõpuaktusel andis andis Saarde vallavanem Eiko Tammist kodanikualgatuse korras üle teise ühekordse stipendiumi “Südamega Saardes” ja selle pälvis Andres Zerel.


Eksamid

Ajal, kui teised õpilased said nautida juba klassiekskursioone ning kuuma suve, ponnistasid lõpueksamitega 9. klasside lõpetajad. Väga kõrge tulemusega paistab silma inglise keel (93,1%). Kuhu asetuvad 9. klasside lõpueksamite tulemused Pärnumaa ja vabariigi keskmistega võrreldes, saame teada augustis.

3.juuni oli eksamipäev 3.klasside õpilastele. Et liikluses oleks ohutu ja turvaline, tuleb õppida teadmisi ning omandada kogemused jalgarattasõidus. Jalgratturi juhilubade eksameid toetab Maanteeamet ning sel aastal ostis kool nii harjutamiseks kui eksami sooritamiseks jalgrattad.

Fotod: Laine Ülemaante


Projektipäevad

5.juunil toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ohutusolümpia. Fotod: Margit Jaanson.

1.-5. klassidele toimusid ohutuseteemalised töötoad erinevates punktides (politsei, pääste, esmaabi, kaitseliit, naiskodukaitse, maanteeamet) ja 6.-11. klassi õpilastele toimus ohutuseteemaline võistlus. Hinnati teemakohaseid teadmisi, oskusi ja omavahelist koostööd. Võistluspunkte viisid läbi: politsei, päästeameti, häirekeskuse, kaitseliidu, merepääste vabatahtlikud, jahinduse, maanteeameti ja Luua metsanduskooli esindajad.

6.-11. klassi võistluse tulemused:

I koht 8.a klass
II koht 11. klass
III koht 6.a klass

Täname koostööpartnereid 1.-5. kl. töötubade ja 6.-11. kl. võistluspunktide läbiviimise eest! Aitäh ohutusolümpia idee vedajatele Pille Kadak, Kairi Kaldoja, Mari Karon, Kuro Link ja Laine Ülemaante!

Viimastel koolipäevadel korraldasid põnevaid ettevõtmisi vanemad, klassijuhatajad ja õpetajad. Õpilaskodu lapsed tegid ühise grilli, käidi Lõuna-Eestis, vaadati üle Vudila mängumaa, külastati Kihnut, Naissaart ning tehti tiir Leetu 🙂


Sport

1.juunil Pärnu Vallikäärus toimunud III Pärnumaa võimlemispeol osalesid võimlemisklubi Githa koosseisus kokku 34 õpilast kolmes erinevas kavas. Treener Margit Schmidt: Tänukallistus teile, võimlejad ja lapsevanemad igati korda läinud Pärnumaa III võimlemispeol Päikeseratas esinemise eest! 🙂

4.-5. juunil toimus Audrus TV10 Olümpiastarti Pärnumaa finaal mitmevõistlus. Greete-Liis Krapp saavutas esimese koha. Nii esikoht kui ka ühtlasi täidetud vabariiklik norm tagasid pääsu vabariiklikule võistlusele, mis toimus 15.-16.juunil Tartus Tamme staadionil. Treenerid Kuro Link ja Romet Mihkels.

6.juunil jätkasid orienteerujad oma võistlustuure. Pargituuri 2019 tulemused: N8 I koht Maria Kaljur, N10 I koht Liis-Marie Kaljur, N12 I koht Laura-Liis Kaljur, M14 I koht Markus Kaljur , N16 III koht Ragne Gromov.Treener Ville Vinkel

29. – 30. juuni Eesti meistrivõistlused: Greete-Liis Krapp kuulitõuke hõbe U16 vanuseklassis! Lisaks medalile sai Greete-Liis Eesti koondise kutse võistelda Balti võistkondlikel meistrivõistlustel.

30. juunil toimus Lootvinas Klubide karika 7 etapp. Toomas Kovalevski 1.koht,  Tauri Kovalevski 1. koht,  Alvar Teder 1.koht ja  Taivo Kovalevski 3.koht


Kogukonnas

10.juunil olid mudilas- ja lastekoor ning rahvatantsijad Uulu mõisapargis esinemas ning saatmas XXVII laulu- ja tantsupeo “Minu arm” tuld selle liikumisteekonnal.

12.juuni Eesti Vabariigi Presidendi visiidist Saarde valda jäi jälg maha Saarde Saja Tamme salusse. President Kersti Kaljulaid istutas tamme, mis on pärit Saarde kihelkonna suurima sugupuu – Kuningate suguvõsa – kunagise Sookuninga talu maadelt. Sellest talust kujunes üks suurimaid ja võimsamaid talusid Jäärja piirkonnas ning Kuningate suguvõsast üks suuremaid sugupuid Saardes. Seda tugevust, jõudu, maalähedust istutatav tamm sümboliseeribki. 101. puu Saarde Saja Tamme Salus Eesti Vabariigi 101. aastal.

Tänud talunik Aleksander Vilinurmele, kes tammepuu leidmise ja toomise võttis oma südameasjaks ning kelle algatusel sai president kaasa ka väikese tammeistiku Saardest! Aitäh Eesi Kollale, kes tammesalus alati nõu ja jõuga abiks on olnud ning ajaloolise hetke fotodele jäädvustajale Kadri Karonile!

14.juunil, leinapäeval, avati Saarde Saja Tamme salus mälestusmärk Saardest 1941. ja 1949. aastal küüditatutele ning kool panustas jõudumööda mälestuskivi, stendi ja avaürituse õnnestumisel. Aitäh õpetaja Mare Tallole ja tema laululastele, õpetaja Ly Kuningale ning õpilasele Emma Vill (11.kl) ürituse juhtimisel ja huvijuht Laine Ülemantele!


Huvitavat koolielus

4.juunil arutas ja andis oma heakskiidu uuele põhikooli ja uuele gümnaasiumi õppekavale hoolekogu. Uued õppekavad jõustuvad algaval õppeaastal.

5.juunil korraldas Kilingi-Nõmme Muusikakool oma lõpuaktuse juba Pargi 6, algklasside majas, sest kavakohaselt alustavad muusikaõpinguid lapsed sügisel juba seal majas.

Et ümberkolimistega hiljaks ei jääks, jõudsid meie nobedamad klassiõpetajad sinnamaale, et värselt remonditud klassiruumides võinuks tundidega juba pihta hakata aga suvevaheaeg tuli peale 😛

6.juunil toimus 4.klassi vanemate koosolek kus arutati, kuidas sügisel jätkata kahe viienda klassiga. Kokku lepiti, et jagatud klasside laste ja vanemate esimene suurem ühis- ja kodutöö saab olema oma klassile tunnustähe leidmine 🙂

14.juunil korraldas ja finantseeris SA Innove koolituspäeva „Koolimeeskonna 360 tagasiside“. Selleks, et õpetaja oskaks anda edasiviivat tagasisidet, peab olema ta ise valmis vastu võtma temale antavat tagasisidet ja seda nii õpilaste, vanemate, kolleegide kui juhtkonna poolt.

15.-16.juunil toimus õpetaja Kadri Karoni eestvedamisel järjekordne loovus- ja joogalaager. Ühelt poolt töö ja õppimine kuid teisalt vaheldus ja lõõgastus suvepuhkuseks.

25.-27.06 juuni toimus dokumentide vastuvõtt ja vestlused 10. klassi astuda soovijatega. Eriti rõõmustav on see, et valdav enamus meie kooli neljade-viitega lõpetanud valisid gümnaasiumis edasiõppimise teeks meie oma kooli. 10. klassi juhatab sügisel õpetaja Regina Arnemann.

Juunis oleme saanud vastused mitmetele taotlustele, mida õpetajad on esitanud erinevatesse meetmetesse finantstoetuste saamiseks.

Õpetaja Signe Lensment taotles HITSA‘lt vahendeid uute robootikakomplektide soetamiseks ning sügisel saavad robootikaringide õpilased uusi seadmeid juba oma oskuste arendamiseks tööle panna.

Õpetaja Thea Perm ja huvijuht Laine Ülemaante jõudsid kiirel kevadisel ajal esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele lausa kaks projektitaotlust ning mõlemad rahuldati. Augustis toimub õpilaste looduslaager ja uuel õppeaastal külastavad kooli erinevad loodusõppekeskused.

Õpetaja Ly Rätsep, õppejuht Kairi Kaldoja ja huvijuht Laine Ülemaante on võtnud turvalisuse teema südameasjaks ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidu toel saab oktoobris teoks esimene haridustöötajate koolitamiseks mõeldud  turvalisuseteemaline võistlusmäng ÖÖ-MARU


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Juulis ja augustis ootavad ees:

12.-14.juuli linnapäevad, kus õpilased on esinemas ning õpetajad korraldamas taaskord koduleiva konkurssi
25. juuli – 26.august töö Rapla, Tallinna ja Tartu spordilaagritega
15.-17.august KiNG laste looduslaager, mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus
25.-27.august võimlemisklubi Githa laste linnalaager
2.augustil klassiruumide ning koridoride remontide lõpetamised
21.augustist täiendavad õppetööd ning töökoosolekud lõppeva õppeaasta analüüsimiseks ning uue ettevalmistamiseks


Kilingi-Nõmme Keskkooli
lõpetajad 1979

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi
lõpetajad 2019

Foto: Lembit Nõmm, erakogu Foto: KiNG arhiiv