Teadmine on jõud, teadmatus on nõrkus.
Lauri Vahtre


Mõistagi on kooliaasta suursündmusteks lõpuaktused. Käesoleva aasta lõpuaktused toimusid 19. juunil.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 12. klassi lõpetasid kuldmedaliga Helene Loorents ja Triinu Saar ning hõbemedaliga Merliin Kollamaa. Kiituskirja kehalises kasvatuses pälvis Henrik Tali. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi auraamatusse kanti:

  • Helene Loorents – kuldmedaliga lõpetaja, kooli ja vabariigi esindamine rahvusvahelisel tasandil;
  • Triinu Saar – kuldmedaliga lõpetaja, kooli esindamine maakonna ja vabariigi tasandil ning panuse eest kogukonda;
  • Merliin Kollamaa – hõbemedaliga lõpetaja.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid kiitusega põhikooli lõputunnistusel:
Hedvig Annast, Greete-Liis Krapp, Sandra-Liisbet Lilleste, Kärt Pärnat ja Kaspar Vaikmaa.

Ainekiituskirjadega lõpetasid: Grethe Karoline Kaljaste kehalises kasvatuses, Sandra Kivimurru eesti keeles ja kirjanduses ning inglise keeles, Elisa Johanna Lindov ühiskonnaõpetuses, Tõnis Hendrik Tallo kehalises kasvatuses, Ants Arumäe tehnoloogias ja inglise keeles ning Ingeliina Kore ja Anette Lensment käsitöös ja kodunduses.


Kolmandat aastat antakse kodanikualgatusena üle stipendium “Südamega Saardes”. Selle pälvisid:

  • Kärt Pärnat, kes on kohusetundlik, teadmishimuline, täpne ja põhjalik neiu. Ta on alati valmis osalema võistlustel ja olümpiaadidel. Võetud kohustusi täidab ta maksimaalselt ja vastutustundlikult. Tütarlaps on väga heade tulemustega õpilane ja hea sõber oma koolikaaslastele.
  • Sandra Kivimurru, kes on alati rõõmus ja naerusuine. Kõrgel tasemel tegija nii eesti  kui inglise keeles. Oma klassi esindaja õpilasomavalitsuses.
  • Triinu Saar, kes on pisikene tüdruk, kuid kes jättis kooli ja Saardesse suuri jälgi. Teda oodati pärast 9. klassi mujale, kuid ta valis kodugümnaasiumi. Tema kunstikalduvus oli varakult märgata ja ta praktiline töö kaunistab meie lasteaeda Krõll. Edukad esinemised vabariiklikel kunstikonkurssidel olid tähelepanuväärsed.

Palju õnne, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2021. a 9. klasside ja 12. klassi lõpetajad! Aitäh teile, kodudele ja õpetajatele! Aitäh klassijuhatajad Urve Jõgi, vanemõpetaja Kairi Kaldoja ja vanemõpetaja Helle Berg!

Kohtumiseni vilistlaste kokkutulekul!

Fotod: Sigrid Absalon


Õppeaasta tublimate õpilastega, kes pälvisid kiituskirjad ning kes esindasid kooli erinevatel aineolümpiaadidel, saame tutvuda video vahendusel.

Õppeaasta tublimate õpilastega, kes esindasid kooli erinevatel spordivõistlustel, konkurssidel ja võistlustel, saame tuttavaks järgmise video vahendusel.


Õppetöö

Keerulise õppeaasta, kus kontaktõpe vaheldus distantsõppega, esmased kokkuvõtted on tehtud. Väga suuri üllatusi ei ole. Taaskord tuleb tõdeda, et õpilased, kel on õppimiseks tahe ning motiiv, saavutavad häid ja väga häid tulemusi iga õppevormi puhul.

Eriti tuleb esile tõsta gümnasistide inglise keele lõpueksami ja rahvusvahelise keeletesti tulemusi. Riigieksami sooritanud õpilaste tulemus on ligi 10 punkti kõrgem vabariigi keskmisest ja neile lisanduvad veel neli lõpetajat, kes sooritasid rahvusvahelise keeletesti tasemel C1. Võimas tulemus!

2016/17. õa 2017/18. õa 2018/19. õa 2019/20. õa
edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet
I kooliaste 98% 85,1% 100% 88% 100% 77% 100% 88%
II kooliaste 100% 63,4% 100% 60% 98,8% 58% 100% 61%
III kooliaste 99% 37,6% 98,9% 48% 93,9% 47% 98% 49%
gümnaasium 97% 22,5% 95,0% 18% 92,6% 24% 89% 44%
Kool 98,5% 53,7% 98,8% 57,1% 97% 55% 98% 63%

Põhjalik õppeaasta kokkuvõtte tegemine ja selle tulemuslikkuse hindamine ning järgmise õppeaasta põhiliste teemade sõnastamine ja tegevuste kavandamine on juhtkonna suvine töö. Juba augusti alguses on valmis järgmise õppeaasta kalenderplaan ning hoolekogusse läheb arutlusele üldtööplaan.


GLOBE 25. Meie ilmauurijad on 25 aastat usinalt toimetanud. Muuseumiklassis on fotonäitus, mis just sellele pühendatud. Tulge uudistama! Töölehe ja slaidikava koostas väsimatu Elli Altin.

GLOBE projekti 25 aasta jooksul tehtust ülevaade


Sport

TV10 Olümpiastarti Pärnumaa I ja II etapp toimusid 8. ja 11. juunil ning tulemused:

Crystal-Eliis Krapp – teivashüpe I koht, kõrgushüpe II koht, treener Romet Mihkels
Kuldar Vreimann – kettaheide II koht, kuulitõuge II koht
Kren-Marten Krapp – teivashüpe II koht,  treener Rauno Kirschbaum
Lauren Lensment – kettaheide II koht
Elmar Jefimov – kettaheide III koht.

Finaali või kaheksa parema hulka jõudsid:

Karlis Orm Kangur – kettaheide 4. koht, kuulitõuge 4. koht
Elmar Jefimov – pallivise 4. koht, kuulitõuge 5. koht, 60 m jooks 7. koht
Lauren Lensment – kuulitõuge 4. koht, pallivise 5. koht
Crystal-Eliis Krapp – kaugushüpe 5. koht, 60 m jooks 6. koht, pallivise 6. koht, 600 m jooks 7. koht, treener Romet Mihkels
Martha Pärn – kõrgushüpe 4.-5. koht,kaugushüpe 7. koht
Maria Kaljur – 600 m jooks 5. koht
Laura-Liis Kaljur – kettaheide 5. koht

Laste juhendaja on Kuro Link. Aitäh Kurole ja kodudele!


5. juunil võttis oma nimele uue Eesti rekordi maastikuvibu Field harjutuses juunior tüdrukute klassis Dagne Oriehov! Täpset silma, kindlat kätt ning uusi rekordeid!


Koolielu

4. juunil toimus jalgratturi juhilubade eksam 3. klassidele. Eksam nagu eksam ikka 🙂 Kõigepealt testid ja teooriaosa aulas ning selle edukalt sooritanuid ootas sõiduvahend ja -rada, kus tuli oma praktilisi oskusi näidata.

Aitäh õpetajatele: Terje Pahk, Svetlana Kielas ja Kuro Link ning suured tänud kodudele.


Viimased koolipäevad ja esimesed vaheaja päevad viisid klassid üle pika aja üheskoos matkama, grillima, reisima ning muul viisil õppeaastast kokkuvõtet tegema.

Üheskoos võtsid matka ette 1.a, 1.b ja 4.b klass. Ühiselt läbiti mitmete vesiste takistustega matkarada, mängiti ja võisteldi nii käbide loopimises kui t-särkide selgapanemises. Suuremad kaaslased said väiksemate sõprade juhendamise ja abistamisega suurepäraselt hakkama. Matka lõpus sai iga osaleja väikese üllatuse. Vanemõpetaja Mare Tallo poolt kogutud laste muljed:  A: “Mulle meeldis kõige rohkem käbivõistlus.” B: “See t-särkide võistlus oli lahe.” C: “Mulle meeldisid kõige rohkem need hädaolukorrad porilompide ääres.” 😀
KiNG valikaine foto ja film õppegrupp külastas Kilingi-Nõmme Klubi, kus Siim Kolla tutvustas seekord kaasaegset kino näitamise tehnikat ning rääkis filmide tootmise- ja näitamise üksikasjadest. Aitäh, Siim ja kogu klubi vahva personal viljaka koostöö eest terve õppeaasta vältel ja aitäh, vanemõpetaja Kadri Karon võimaluste otsimise eest!

KiNG 10. ja 11. klass käisid 14.-15. juunil Vilsandi saarel. Reis oli preemiaks suurepäraste tulemuste eest RMK metsaviktoriinil. Lisaks ilusale ilmale saime nautida imelist loodust, põnevaid paiku ja siirast külalislahkust. Aitäh, RMK ja Margit Tätte! Aitäh, Vilsandi!

   

Kaunid vaated Vilsandilt läbi vanemõpetaja Kadri Karon’i fotoaparaadi


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Saarde Valla Noortevolikogu algatusrühma tegemistele soovime koolipere poolt tarkust ja tahet aktiivselt tegutseda! Näitasite koos Pärnumaa teiste noortega, et suudate tegevust alustada ning korraldada ja hoolite oma kodukandist!


Kooliperest

Nii õpetajail kui halduspersonalil jagub tegevust pidevalt ka siis, kui õppetunnid koolis lõppenud ning lapsed koolivaheajal.

11. juunil sai kogu kooli personal üle 8 kuu taaskord kokku, kõik ja üheskoos. Meeles peeti sünnipäevalisi ning mälestati ka viimase aasta jooksul lahkunud kunagisi kolleege Helle Õiget, Laine Piirmetsa, Jaan Nelket ja Olev Seppa. Koolipere pisut pidulikumal pealelõunal sai iga kolleeg koduteele kaasa meie oma õpilase Grethe Karoline Kaljaste loovtöö raames koostatud raamatu “KiNGi kuninglik kõhutäis”. Kuninglik aitäh kõikidele õpetajatele, kes oma parimad retseptid lubasid raamatuks köita!


11. juunil olid koolis külas Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed Margit Sutrop ja Signe Kivi ning majanduskomisjoni liige Jüri Jaanson. Külaskäigu algataja TÜ professor eetikakeskuse juhataja Margit Sutropi sõnul soovis ta ise veenduda, kuidas on Kilingi-Nõmme Gümnaasium jõudnud Hea Kooli projektis kaks korda ekspertkooli tunnustuseni. Töiste vestlusteemade kõrval jätkus mahti harjutada käe tõstmist ka klassiruumis ning meenutada muuseumklassis oma kooliaega.


Ligi aasta kestnud Briti Nõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ühisprojekti sisulisi kokkuvõtteid alles tehakse, kuid meisterõpetaja Anne Aasamets on kursis, mida õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu süsteemi parendamisel plaanitakse. 14. juunil tegid projektis osalenud 10 kooli kokkuvõtteid Tartus.


Mõtlema ärgitavad artiklid Eesti haridusest ja õpetaja rollist meisterõpetajalt Mari Karonilt “Õpetaja Lehes”

„Haridussalong kevadpealinnas: ole lihtsalt inimene“

“Õpetaja peegelpilt”


Meisterõpetaja Saima Tõigast’i juhtida on Eesti Käsitööõpetajate Selts “Aita“. Käesoleva aasta suvekursused “Pärnumaa pärlid” toimuvad 30. juuni – 2. juuli Pärnumaal. Lisaks teistele pakub vabariigi käsitööõpetajatele võimalust osaleda oma töötoas meie õpetaja Reine Klettenberg ning haridusvaldkonna arengutest kõneleb direktor Erli Aasamets.

.


Aitäh, treener Eha Smolina, pakkumast 32 aastat võimlemisrõõmu lugematule arvule neidudele Kilingi-Nõmme keskkoolis/gümnaasiumis ja võimlemisklubis Githa. Mõnusat pensionipõlve!


Kilingi-Nõmme Keskkooli lõpuaktus 1980. aastal

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lõpuaktus 2021. aastal

Foto: Lembit Nõmm, erakogu

Foto: Sigrid Absalon, KiNG arhiiv