On ainult üks hüve – haridus. On vaid üks pahe – harimatus.
Sokrates


Kooliaasta suursündmusteks on lõpuaktused. Käesoleva aasta lõpuaktused toimusid 19. juunil.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 12. klassi lõpetasid kuldmedaliga Marie Kielas, Janek Mändmets ja Johannes-Aleksander Raid ning hõbemedaliga Gerrit Rattam. Kiituskirjad pälvisid Markos Maidle ja Robert Platais kehalises kasvatuses. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi auraamatusse kanti:

  • Marie Kielas – kuldmedaliga lõpetaja, kooli ja kogukonna esindamine riigi tasandil;
  • Janek Mändmets – kuldmedaliga lõpetaja, kooli esindamine maakonnas;
  • Johannes-Aleksander Raid – kuldmedaliga lõpetaja, kooli ja vabariigi esindamine rahvusvahelisel tasandil;
  • Gerrit Rattam – hõbemedaliga lõpetaja, kooli esindamine maakonnas.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid kiitusega põhikooli lõputunnistusel:
Margaret Klettenberg, Maarit Juhkamsoo, Lisete Lensment, Tuule Lind, Anne-Mai Post ja Nora Ly Saar.

Ainekiituskirjadega lõpetasid põhikooli: Markus Kaljur (kehaline kasvatus ja tehnoloogiaõpetus), Iiris Kangur ( kehaline kasvatus, muusika ja inglise keel), Markus Rätsep (matemaatika ja füüsika), Andres Vunk (inglise keel ja tehnoloogiaõpetus), Ragne Lilleleht (füüsika), Ketrin Reinhold (käsitöö ja kodundus).

Fotod: Sigrid Absalon. Videod: Asko Aru


Neljandat aastat antakse kodanikualgatusena üle stipendium “Südamega Saardes”. Selle pälvisid:

  • Iiris Kangur, kellel on mitmekülgsed huvid – sportimine, laulmine ja tantsimine ning kelle õpitulemused on olnud valdavalt suurepärased.  Aastaid treeninguid Kuro Lingi käe all on toonud kümneid Pärnumaa meistritiitleid erinevatel kergejõustikualadel. Alates 1. klassist laulude harjutamine õpetaja Mare Tallo juhendamisel on viinud neiu lavalaudadele koolist kaugemal.
  • Lisete Lensment, kelle kohta klassikaaslased kirjutavad, et ta on rahumeelne ja vaimukas, sõbralik ja tark. Õpetajad ja klassijuhataja on tema tunnistusele kirjutanud, et ta on viisakas, väga kohuse- ja vastutustundlik ning suurepärane meeskonnas töötaja. Enda kohta kirjutas õpilane 7. klassis, et „mul on palju kannatust ja suudan olla rahulik ning soovin saada kergejõustikutreeneriks“.
  • Johannes-Aleksander Raid, kes on kindla sõnaga, tegus, aus ja abivalmis. Noormees on kõikjale jõudev ning koostöösse ja suhetesse panustav. Teda on klassijuhataja sõnul raske iseloomustada, sest teda olevat olnud koolis näha väga vähe. 4 aastat gümnaasiumis, 1 a Tšehhis vahetusõpilasena ja südamega Saardes!

Palju õnne, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2021. a 9. klasside ja 12. klassi lõpetajad! Aitäh teile, kodudele ja õpetajatele! Aitäh klassijuhatajad Anne Aasamets, Moonika Ringas ja Regina Arnemann!

Kohtumiseni vilistlaste kokkutulekul 2023. aastal! 🙂


Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tänuüritus toimus maakonna tublidele õpilastele ja õpetajatele 3.juunil.  Saarde valda esindasid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ja Surju Kooli õpilased ning õpetajad. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist olid vastuvõtule kutsutud Kaspar Tamm, Kirke Pärnat, Margaret Klettenberg, Maarit Juhkamsoo, Marie Kielas, Johannes-Aleksander Raid ning õpetaja Thea Perm.

Aitäh tublidele lastele ja kodudele! Tänusõnad õpetajatele! ja juhendajatele! Aitäh koduvallale ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidule! Kus tahe seal tegu! 😃  Fotode autor on Karmen Vesselov.


Õppeaasta jooksul toimunud maakondlikel olümpiaadidel saavutasid õpilased hulgaliselt auhinnalisi kohti. Neist saab lugeda varasematas kuukirjades.

Sel õppeaastal pälvisid 70 väga tublit õppijat ning olümpiaadidel võistelnud õpilast kooli tunnustusmärgi #võtaminusteeskuju KiNG 2022.

Õppeaasta 105 tublimat õpilast, kes esindasid kooli erinevatel spordivõistlustel, konkurssidel ja võistlustel, pälvisid tunnustusmärgid #tegija KiNG 2022. Samad märgid said ka kõik 32 tublit ringijuhti ja treenerit.

KUU TEGU JA KUU TEGIJA

Kooli õpilasesindusega koostöös sündis otsus, et juunikuus saab välja antud vaid  „KUU TEGIJA“ tiitel ning „KUU TEGU“ nominentidega jätkame uuel õppeaastal. Mitte et juunis poleks olnud tegusid 🙂 – täitsa vastupidi – üle kahe aasta oli juunikuu taas sedavõrd tegus, et ühte tegu teistele eelistada ei oleks olnud õiglane 🙂


„Kuu tegija“ on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilane või koolitöötaja, kes väärib seda tiitlit, sest on silma jäänud mõne erilise teoga, tulemusega või oma tööga.

Õpilasesindusega koostöös on otsus: kuu tegija – huvijuht Laine Ülemaante! 🙂

Laine jõuab kõikjale ja tegeleb paljude asjadega koolileu korraldamisel just sellisel moel, et on sageli ise taustal ning märkamatu. Samas teame me kõik, et kui Laine on meiega, siis saame olla alati kindel, et kõik saab tehtud ja plaanitu saab teoks täpselt ning pisiasjade pärast ei pea keegi enam muretsema.

Aitäh Sulle, Laine, et oled meie koolipere elu oma hoolivuse ja südamlikkusega korraldamas!:)


ÕPPETÖÖ

Õppeaasta esmased kokkuvõtted on tehtud. Märkimisväärseid üllatusi ei ole. Taaskord tuleb tõdeda, et õpilased, kel on õppimiseks tahe ning motiiv, saavutavad häid ja väga häid tulemusi igal ajal.

Eriti tuleb esile tõsta gümnasistide inglise keele lõpueksami ja rahvusvahelise keeletesti tulemusi. 11 lõpetajat sooritasid rahvusvahelise keeletesti C1 või C2 tasemel ning riigieksami sooritanud õpilaste tulemus on 10 punkti kõrgem vabariigi keskmisest. Võimas tulemus!

Põhjalik õppeaasta kokkuvõtte tegemine ja selle tulemuslikkuse hindamine ning järgmise õppeaasta põhiliste teemade sõnastamine ja tegevuste kavandamine on juhtkonna suvine töö. Juba augusti alguses on valmis järgmise õppeaasta kalenderplaan ning hoolekogusse läheb arutlusele üldtööplaan.

III trimester (aasta)

2019 2020 2021 2022
Õpilasi % Õpilasi % Õpilasi % Õpilasi %
hinne 5,0 66 21,5% 91 27% 80 26,1% 62 21,0%
hinne 4,5 – 4,9 89 29,0% 79 23.7% 73 23,8% 67 22,5%
hinne 4 ja 5 32 10,0% 40 12% 24 7,8% 19 6,4%
puudulik 11 3,6% 16 4,70% 8 2,7% 19 6,4%
õppeedukus 97,0% 95% 97,5% 94,2%

1. ja 2. juunil olid kaitsmiskomisjoni ees 10. klassi õpilased oma uurimis- ja praktiliste töödega. Tavapärane eelkaitsmine on ettevalmistus järgmise aastaks, kui oma töid tuleb kaitsta kui ühte osa gümnaasiumi lõpetamise tingimustest.

6.juunil olid põhikooli lõpetajad sooritamas lõpueksamit matemaatikas ja 13. ning 14. juunil valitud aines. Matemaatikaeksami tulemustele avaldas kogu vabariigis mõju varasematel aastatel distantsõppel oldud aeg. Valikainete eksamite tulemused olid aga rõõmustavad – kõikides ainetes olid meie õpilaste sooritused paremad kui Pärnumaa ja vabariigi keskmised 🙂


Saarde valla lastekaitsepäeva raames külastas kooli Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus. 10. ja 11. klassi loengu teemaks oli noorte osalemine ühiskonnas ja Kaitseväe Akadeemia tegevused.


Liikluskasvatuse pädevused on riiklikus õppekavas sätestatud. Juba mitmeid aastaid on kool kasutanud projektitoetuse võimaluset Maanteeametist, et korraldada jalgratturi lubade koolitus ning nende välja andmine.

3.juunil oli eksamipäev 3.klasside õpilastel. Jalgrattalubade eksam koosnes eeskirjade tundmisest ning sõiduoskuse kontrollist. Tublid eksamisooritajad said päris jalgratturi juhiload ning on nüüd kindlasti asjatundlikud ning ohutust mõistvad liiklejad.

 

Aitäh õpetajatele Eha Kipri, Reine Klettenberg, Kuro Link ja toetavatele kodudele!


8. juunil kutsusid Pärnumaa kunstiõpetuse aineühendus ja käsitööõpetuse aineühendus Pärnu lahele tänu- ja tunnustusüritusele kõik juhendajad ja õpilased, kes panustasid põnevasse virtuaalnäitusesse. Aitäh, et rikastasite oma töödega Pärnumaa õpilaste virtuaalset kunsti- ja käsitöönäitust “Kingitus“! (https://www.kilingi.edu.ee/naitus/) Head vaatamist!


Huvi- ja klasside tegevused

Üle kahe aasta oli klassidel võimalus taas vabamalt korraldada oma klassireise ja õppekäike. Osad klassid mahutasid need juba maikuusse kuid suurem hulk klassireise toimusid juuni alguses. Nii jõudsid:

Nelja meeleoluka klassi sõidu ja sündmuste meenutuseks on klassijuhatajate ja õpilaste poolt ka fotojäädvustused 🙂


7.-8. juunil tegid oma viimase ühise klassireisi põhikooli lõpetajad. Suurepärane ilm Võrtsjärve ääres, Veldemanni puhkekeskus koos purjetamise ja kajakkidega sõitmisega, õhtune lõke …


9.juuni veetis 4.b klass metsaviktoriini preemiareisil Soomaal. Lõbus lõbus ja huvitav päev, ilus ilm, lahke pererahvas, tuntud ja tundmatud tegelased looduses ja hea tuju.:)


10.juuni viis meie koolis õppivad ukraina õpilased Pärnumaa teise serva. Meisterõpetaja Mari Karon korraldas keele-kultuurireisi Tõstamaale. Ajalugu, meri, mõis, park, eesti keel – kõikkoos ja korraga. Aitäh meie kolleegile Dašale, et oled olnud neil raskeil päevil meies õppivatele ukraina lastele toeks ja abiks!


10.juunil korraldas vanemõpetaja Mare Tallo oma viimase klassijuhataja tunni tavatus kohas – Kohvik42-s 🙂 Hinnangutest vaba tagasiside andmine ei ole lihtne ega kerge, sageli on see keeruline ka täiskasvanutele. Seda enam on vaja varakult harjutada ning õppida toetavat tagasiside andmiset. Lastele väga meeldis veidi teistsugune tunnikontseptsioon, koht ja muidugi pannkoogid 🙂


SPORT

Spordivõistlustest oli juuni esimene nädal tulvil ja noorsportlastel tuli teha valikuid kuhu minna ning millest loobuda. 🙂

2. juunil toimusid Paikuse Koolis Pärnumaa koolide võistkondlikud meistrivõistlused kiirmales. Mõlemas vanusegrupis said Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi võistkonnad pronksmedalid. 1.-4.kl. võistkonnas mängisid Gregor Oriehov, Sören Liidres ja Rocco Rosenberg. 5.-12.kl. seas mängisid Henri Sireli, Anette Einmann ja Dagne Oriehov. Tänusõnad õpilastele, kodudele ja treener Eiki Lehemets’ale! 🙂


3.juunil toimunud Pärnumaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustiku heitealadel (ketas, oda, vasar) tõi hulga medalilisa meie noortele sportlastele 🙂 Tulemused:
Gertrud Liebenau – kettaheide II koht, odavise II koht
Anete Lensment – kettaheide I koht, odavise I koht
Iiris Kangur – kettaheide III koht, odavise I koht
Liis-Marie Kaljur – odavise I koht
Laura-Liis Kaljur – kettaheide III koht, odavise I koht
Lauren Lensment – odavise I koht
Karlis Orm Kangur – kettaheide I koht, odavise II koht
Hendrik Saar – kettaheide II koht, odavise I koht
Elmar Jefimov – kettaheide II koht, odavise II koht
Kuldar Vreimann – kettaheide III koht, odavise III koht
Henri Sireli – kettaheide III koht, odavise I koht
Rasmus Rist – kettaheide II koht, odavise III koht
Thomas Samuel Berg – kettaheide I koht
Sander Statsenko – odavise I koht
Carl Johannes Uba – kettaheide III koht, odavise II koht
Markus Kaljur – kettaheide II koht

Juhendaja tänab kõiki õpilasi, kodusid ja toetajaid!  Ilusat suve kõigile! Juhendaja Kuro Link


4.juunil toimusid orienteerumisjooksu Eesti meistrivõistlused lühirajal, Võrumaal Korelas. Tulemused:
N16 II koht Laura-Liis Kaljur
M16 II koht Markus Kaljur (treener Tiit Tali)
N14 6.koht Liis-Marie Kaljur

Esmakordselt osalesid Eesti meistrivõistlustel ka Maria Kaljur ja Andero Stig Saarpere.
Pildid: Raigo Teervalt Photography. Aitäh juhendajale – Mari-Liis Kaljur!


4.juunil võistles Grethe Karoline Kaljaste Jõhvis Eesti meistrivõistlustel teatejooksudes. SK Altius U18 neidude võistkond saavutas 4×100 ajaga 49,61 teise koha koosseisus Grethe Karoline Kaljaste, Mari Silvia Lauri, Iiris Toomesoo, Viola Hambidge ning naiste U20 võistkond 100+200+300+400 ajaga 2.19,99 kolmanda koha koosseisus Grethe Karoline Kaljaste, Anete Kirke Kadarik, Mari Silvia Lauri, Emmeliine Meriste (SK Altius).
Fotol U18 neidude võistkond. Foto autor Pilleriin Türnpu.  Sportlaste treenerid on Romet Mihkels ja Rauno Kirschbaum. Aitäh! 🙂

Võimlejaist kaugemaile ja kõrgemaile jõudnud Seleri Sutt lõpetas võistlushooaja 4.juuni Pärnu lahtistel meistrivõistlustel. Väheke puhkust ja siis algab ettevalmistus uueks hooajaks sest tööta tulemusi ei tule 😉

 


4.-5.juunil pidasid kaks päeva vibudega jahti Kuremaa lossi ja Kassinurme linnamäe ümbruses. Dagne ja Alenna. 🙂 Tulemused: vibujahi Eesti meistrid Dagne Oriehov ja Alenna Juhkamsoo! 🙂


6.juunil esines võimlemisklubi Githa 4.-7.klasside rühm Pärnu spordihallis Pärnumaa IV võimlemispeol “Järjehoidja” kahe kavaga. Sündmus oli toreda hooaja ilus finaal! Meeldivat suve kõigile võimlejatele ja kodudele! Aitäh treener Margit Schmit!


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Liikumisharrastuse teadur: lapsed kosuvad koduse taskuraha toel

Kolme aasta eest tehtud uuringu järgi on Eestis ülekaaluline iga kolmas laps. Laste kaal kipub järsult tõusma just lasteaiast kooli minnes, sest lasteaia korrapärane toidusedel vahetub taskuraha eest ostetavate näkside vastu.


Õpetajad töötavad

Eksamite, veerandi ja õppetaaasta lõpetamise ning klassijuhataja tööde kõrvale mahutasid õpetajad enne suvepuhkusele minekut veel mitmeid olulisi tegevusi. Kaks õppenõukogu,  õppekava koostamise ja arendamise töörühma ning tervisenõukogu töökoosolekud käsitlesid teemasid, mis kanduvad juba uude õppeaastasse.

Hoolekogu koosolekul vaadati tagasi mõõduvale õppeaastale ning keskenduti kooli taristu võimalikele arendustele


11.-12.juunil tegid kooli töötajad tuuri naabrite juurde Lätimaale. Vaadati nukumuuseumit ja Rubene kirikut, Cesise vanalinna ning Ungurmuiža mõisa. Vaadati sisse aastakümnete eest rajatud nõukogude miltaarpunkrisse Ligatnes ja külastati kaunikõlalist Madona linnakest :). Põnevusega sai näha savi- ja klaaskäsitöö valmismist ning kohalikku spagettide tootmist.

27.-29.juuni korraldas meisterõpetaja Saima Tõigast Eesti käsitööõpetajate seltsi Aita juhina Rakveres oma kolleegidele suvekooli. 🙂 Selle aasta kursuse nimi: “Tervisliku keskkonna kujundamine ja heaolu saavutamine õpilaste paremaks toimetulekuks valdkonna ainetundides”.
Esimesel päeval peaesinejaks dr.med Helena Lass teemal “Vaimne tervis”. Tutvusime Politseimuuseumiga ja kuulasime erirevaid ettekandeid.
Teise päeva töötubade töödest kujunes ka väike näitus. Õpetaja Saima abiline selle sündmuse korraldamisel õpetaja Reine Klettenberg esitles lausa kahte tööd.
Üldkoosoleku eel presenteeris oma uut kudumise õpikut meie seltsi auliige Anu Pink.


10. klassi vastuvõtt toimus vahetult pärast lõpuaktuseid ja jaanipäeva ning vastuvõtukomisjon tegi oma otsuse kuu viimasel päeva.

Uuel õppeaastal alustavad meie koolis 10. klassis 24 õpilast. Tahet, tarkust ning rõõme neile! 🙂


30.juunil toimus kooli konkursikomisjoni koosolek. Vabadele ametikohtadele esitasid kandidaadid oma dokumendid ning vestlusvooru toel tegi komisjon oma otsused. Loodame, et valitud kandidaadid on alates augustist meie koolipere käekäiku panustavad kolleegid! 😉


Kilingi-Nõmme Keskkooli lõpetajad 1962

Foto: Lembit Nõmm, erakogu

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lõpetajad 2022

Foto: Sigrid Absalon, KiNG arhiiv