Ole õnnelik selle üle, mis sul on. Ole elevil selle üle, mida sa tahad.
Alan Cohen


C.R.Jakobsoni 2024. aasta haridus- ja kultuuritegelase preemia laureaat on EVE SINIJÄRV!

Õpetaja Eve Sinijärv on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetaja ja rahvatantsuringide juhendaja 1981. aastast. Ta on usaldusväärne kolleeg, mentor, toetaja ning hinnatud partner lapsevanemale. Eve on kogukonnas hinnatud klassiõpetaja ja rahvatantsuentusiast, kes on oma elu ja südame pühendanud Eesti rahvakultuuri edendamisele. Tänase seisuga tegutseb Saarde vallas Eve juhendamisel 3 rühma koolis ning lisaks 2 täiskasvanute rühma Kilingi-Nõmme klubis. Eve juhendamisel on korduvalt osaletud laulu- ja tantsupeo ettevalmistavatel ülevaatustel ning kantud uhkusega lippe ja silte ka rongkäigus Tallinnas!


Tibusid loetakse küll sügisel, aga koolis käivad asjad veidi teistmoodi 🙂 19. juunil toimusid klubis põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktused.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 12. klassi lõpetas hõbemedaliga Kateriin Schär.

Ainekiituskirjad pälvisid: 

 • Grethe Karoline Kaljaste – kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses;
 • Karit Keeman – kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles;
 • Miriam Ann Meltsas – kiituskiri väga heade tulemuste eest geograafias;
 • Nora Pärn – kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses;
 • Tõnis Hendrik Tallo – kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses;
 • Mats Truija – kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi auraamatusse kanti:

 • Kateriin Schäron oma käitumisega eeskujuks nii eakaaslastele kui endast noorematele. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 76. lennu hõbemedalist.
 • Grethe Karoline Kaljastekooli ja valla esindamine maakondlikel ja vabariiklikel  kergejõustikuvõistlustel, aktiivne õpilasesinduse liige, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kokaraamatu autor, mis on kujunenud meie kooli meeneks.
 • Tõnis Hendrik Tallokooli ja valla esindamine nii maakondlikel kui vabariiklikel võistlustel kergejõustikus ja võrkpallis.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid kiitusega põhikooli lõputunnistusel
Ester Kuru ja Seleri Sutt.

 

Ainekiituskirjadega lõpetasid põhikooli Robin-Erik Kõrnas ja Reimo Janop (tehnoloogia), Aaron Pernits ja Markus Vallimäe (matemaatika) ning Sarah Sofia Hein (kehaline kasvatus).


Juba kuuendat aastat antakse lõpuaktustel kodanikualgatusena üle stipendium “Südamega Saardes”. Seekord tunnustati järgmisi südamega Saardes olevaid noori:

 • Ester Kuru on neiu, kes sai juba põhikoolis aru, et tähtis on olla seal, kus liigub info ja korraldatakse koolielu – ta oli klassi esindaja õpilasomavalitsuses. Oma tõsise ning asjaliku olekuga on ta eest vedanud klassi tegemisi ja olnud tihti õppetöös kaaslastele tugi ja nõuandja (või järje hoidja), aga oskab vajadusel ka ennast mobiliseerida. Julge ning töökas neiu – ta on ennast proovile pannud erinevatel aineolümpiaadidel, viitsinud teha lisatööd ja seepärast ta teabki, kuidas lõpetada põhikooli kiitusega.
 • Markus Vallimäe. Elu elatakse ka väljaspool Tallinna ja kodu luuakse ka väljaspool Pärnut. Lapsed käivad Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ka väljastpoolt meie kodulinnakest. Lõpetajate hulgas on endine pealinna poiss, kes on tänaseks tõestanud, et väga head haridust on võimalik ka Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist saada, kui ainult ise tahta. Matemaatika on väga paljude teaduste alus – seega on talle antud ainekiituskiri selles aines nagu tagatis – peaks oskama planeerida ja pärast ka raha lugeda! Tema sõbralik olek ja koostöövalmidus on andnud talle kindlasti toredad mälestused põhikooliajast ja loonud head eeldused toime tulla kaasaegses maailmas ning õpinguid jätkates.
 • Grethe Karoline Kaljaste.  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lõpetab noor, kes on läbi kaheteistkümne aasta aktiivselt esindanud kooli ja valda. Aktiivne õpilasesinduses, kindla sõnaga klassis ning tegus koolis. Aastaid treeninguid Kuro Lingi käe all ning järgmiste treenerite juures on toonud kümneid Pärnumaa meistritiitleid ja medaleid vabariigis erinevatel kergejõustikualadel. Tema loomingust on saanud Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi meene ja gurmaanide lemmikraamat.

Palju õnne, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2024. a 9. klasside ja 12. klassi lõpetajad! Tänusõnad teile, kodudele ja õpetajatele! Aitäh, klassijuhatajad Ille Varner, Ly Kuningas ja Helle Berg!

Fotod: Sigrid Absalon. Videod: Asko Aru


4. juunil toimus Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tänupäev, kuhu olid kutsutud kõige tublimad meie kooli õpilased. Neid saatis üritusel meie kooli kauaaegne keemiaõpetaja Inge Post.

Kaspar Rätsep, 5.a klass

Kaspar on esindanud kooli matemaatika- ja emakeeleolümpiaadil, Ilmi Kolla luulevõistlusel, Koidulauliku konkursil, kergejõustikuvõistlustel. Kaspar õpib muusikakoolis, esineb kontsertidel, juhib kooliüritusi ning on alati valmis kõiges kaasa lööma ning oma aega panustama.

Andero Stig Saarpere, 6.b klass

Andero Stig on avara silmaringiga nutikas noormees. Ta on julge välja pakkuma omapoolseid lahendusi ja mõtteid, mida oskab ka põhjendada. Andero Stig on mitmekülgsete huvidega: tegeleb spordiga,  mängib kitarri ja laulab ning on ka väga hea matemaatikatundja. Ja igas valdkonnas on tulemused head. Ka õppetöös on Andero Stigil ainult viied.

Crystal-Eliis Krapp, 6.b klass

Crystal-Eliis on sõbralik ja heatahtlik kaaslane. Ta osaleb aktiivselt nii klassi- kui kooliüritustel. Crystal-Eliis tegeleb väga aktiivselt spordiga. Ta on osalenud paljudel üleriigilistel võistlustel ning saavutanud medalikohti ja püstitanud rekordeid. Crystal-Eliis on kohusetundlik ja mida on lubanud, seda ka teeb. Vaatamata suurele treeningkoormusele on tema õppetulemused kiiduväärsed. Tema tunnistusel on vaid viied.

Seleri Sutt, 9.a klass

Seleri on põhikoolis õppinud seni ainult viitele. Seleri on esindanud kooli aineolümpiaadidel: matemaatikas, eesti keeles, kunstiõpetuses Tema suur kirg on iluvõimlemine, millega on tegelenud aastaid ning saavutused on vabariigi ja rahvusvahelisel tasandil Pärnu võimlemisklubi Rüht rühma Briis koosseisus. Samuti on Seleri aktiivne rahvatantsus ning klassis on ta eestvedaja ning korraldaja rollis.

Margaret Klettenberg, 11. klass

Margaret on üks klassi liidritest. Ta juhib noorte omaalgatuskonkursi Ideepuhur projekte “Jõuluball 2023” ja  “Keelesillad”. Ta on korraldanud kahel aastal klasside võrkpallivõistluse turniiri. Lisaks koolielule on kogukonnas liider. Margaret õpib headele ja väga headele hinnetele.

Kateriin Schär, 12 klass

Kateriin on oma käitumisega eeskujuks nii eakaaslastele kui endast noorematele. Kohusetundliku suhtumise tulemusena ootab teda lõpuaktusel hõbemedal. Kateriin on naerusuine noor, kellega on alati tore kohtuda, tema tasakaalukus on siduvaks paljude sõprade tugevatele suhetele.

 


7. juunil toimus kooli aulas tänuaktus, kuhu olid kutsutud kõige tublimad meie kooli õpilased, kes pälvisid kiituskirjad või esindasid edukalt meie kooli erinevatel aineolümpiaadidel, olid tulemuslikud spordis, mitmesugustel konkurssidel ja erinevatel võistlustel.  Margit Jaanson


Õppeaasta lõpus kuulub siiras tänu Saarde Kommunaalile – suurepärasele koostööpartnerile turvalise õpilastranspordi eest!


ÕPPETÖÖ

Esmased kokkuvõtted õppetööst on tehtud. Võrreldes möödunud õppeaastaga on veidi langenud viieliste õppijate arv (2023 – 22,5%), kuid tõusnud heade ja väga heade õppetulemustega õppijate arv (2023 – 26%). Puudulike hinnete omanikud peavad pingutama pikendatud õppetööl ka augustis. 

Hinne 5.0 57 19,5%
Hinne 4.5 89 30%
Hinne 4 ja 5 30 10%
Puudulik 29 10%
Kooliaste edukus kvaliteet
I KA 100 80
II KA 94 65
III KA 84 40
G 83 15
Kool 91 54

On suur rõõm, et gümnaasiumi riigieksami tulemused inglise keeles ületasid vabariigi keskmisi tulemusi. Samuti sooritas 9 gümnasisti lõpetamiseks rahvusvahelise Cambridge’i keeletesti. Koolis arvestatakse “Edukus” all hindeid “3”, “4” ja “5” ning “Kvaliteet” juures hindeid „4“ ja „5“


3. juunil käis 1.b klass Pärnu Haigla sünnitusosakonnas õppekäigul. Üheskoos uudistati, kuidas tehakse ultraheli, vaadati ja kuulati, kui kiiresti lööb loote süda. Koos ämmaemand Janeliga tehti ringkäik sünnitustubades ning loendati kokku sel aastal sündinud beebid. Kõige emotsionaalsemaks hetkeks oli kohtumine palatis 1. juunil sündinud pisipoisi ja tema emmega. Kõigil oli võimalus ka omalt poolt mõni ilus poisslapse nimi välja pakkuda Oli väga põnev ja tore päev! Mare Tallo


4. juunil toimus taas traditsiooniline kooli ohutusolümpia. 1.-3. klassid said osaleda väga erinevates töötubades. 4.-10. klassid aga võistlesid karikale. Erinevates punktides testisid õpilased oma teadmisi, oskusi ning valmisolekut meeskonnatööks. 

Kogu päeva sündmused jäädvustas õpetaja Margit Jaanson pildigaleriisse.

Aitäh kõigile koostööpartneritele, võistluspunktide ja töötubade läbiviijatele: Kilingi-Nõmme Päästekomando, Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskond, Häirekeskus, Punane Rist, Kaitseliidu Kikepera Malevkond, Tihemetsa Jahiselts, Vaiga Lill, Ivi Hiie, Saarde Valla Huvikeskus, Eesti Päästekoerte Ühing, Andris Avamere, Argo Tali, 11. klassi õpilased, Markus Kaljur, Laura Kulbok, Maria-Isabella Lillemaa, Maribel Trei, Reine Klettenberg, õpetajad Kadri Vaet, Thea Perm, Märt Kütas, Kersti Soomets, Helle Berg ja Erki Kangur. Aitäh kõigile õpetajatele ja teistele abilistele, kes aitasid päeva läbiviimisel! Margit Jaanson, Kätlin Laur

4.juunil oli 4.b klassi õpilane Liseth-May Kütt kutsutud tänuüritusele presidendi kantselei roosiaeda. Liseth-May osales edukalt Vabariigi Presidendi noorte kirja- ja mõttetalgutel “Kas ma Eestit unes nägin?“. erakogu

Tänu Saarde valla Noorte omaalgatuse toetusele said meie kooli loodussõprade ringi õpilased külastada 3. juunil Riia loomaaeda. Põneva reisiga pandi punkt ka oma õppeaastale.
Kõikidele sõpradele soovitame aga suvel kindlasti Riia loomaaeda külastada, sest seal näeb väga palju tavalisemaid ja vähem tavalisemaid loomaliike, kellel on selles natuke metsikus rohelises oaasis mõnus olla.   Karola Tammemägi, Thea Perm

6. juunil andis Saarde vallavalitus teada:
“Aga Saarde vallamajas käisid täna toredad külalised ja tegid meie päeva kordades rõõmsamaks!
Aitäh, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1. b klass ja Surju Kooli 2. ning 3. klass!
Vallavanem Raivo Otile esitatud pöördumine esimese klassi poolt väärib avaldamist meie järgmises Saarde Sõnumites – “Oleme õppinud arvutama 20 piires. Natukene isegi rohkem. Sellega seoses soovime pakkuda ka oma abi Saarde valla eelarve koostamisel, sest usume, et meie panus oleks väga oluline :).” Ja raamatupidajate kabinetis tõdeti, et sõrmedel arvutamisest seal abi ei ole – sõrmi jääb lihtsalt liiga väheks! ”    Saarde vallavalitsus, Mare Tallo

6. juunil käisid väikeklassi lapsed ja saatjad Tallinna Loomaaias. Kohale jõudes tegi suur jääkaru just oma hommikust jalutuskäiku, mille järel viskas ennast siruli. Kohtuti suurte, värviliste papagoidega, kes veel rääkida ei osanud. Hüljeste juurde sattuti just nende lõunasöögi ajal, mil nad lasid end kostitada räimedega. Ahvid olid ametis üksteiselt kirpude otsimisega. Tutvuti uue troopikamajaga, kus sai jalutada otsekui troopilise kliimaga metsas. Päeva jooksul nähti erinevaid roomajaid, kahepaikseid, kalu, linde ja imetajaid, üks uhkem kui teine. Suurimad loomad, keda kohati, olid elevandid. Oli meeldejääv ja liikumist täis päev!  Kristi Ollino


5.a klassi õpilased ja klassijuhata Kadri Karon panid õppeaastale punkti Rae järve ääres. Ilus ilm võimaldas nii loodusrajal matkamist, kalapüüki kui ka ujumist. Koosolemisele lisasid põnevust ühismängud ning ööbimine telkides. Õhtul lõkke ääres vorste ja vahukomme grillides andsime lubaduse, et järgmisel õppeaastal oleme sama tublid ja toredad, kui möödunul. Kadri Karon


11. klass kogunes 6. juunil Peebu järve ääres, et ühiselt õppeaasta lõpetada ja teha tulevaks aastaks plaane. Abituriendi seisus kohustab! 😉


12. juunil külastasid 4. a ja 4.b klassi õpilased Nigula raba. Matk oli preemiaks RMK metsaviktoriini eest.
Ilm oli meie poolt. Kordasime õpitut, kogusime uusi teadmisi. Kohtusime sookurgedega, kuulasime konnakontserti, märkasime männi okstel liikuvat mügarat, mis osutus lähemal vaatlusel mesilassülemiks. Leidsime viielehelise ussilaki, vaatlesime haruldast kopsusamblikku, ennustasime rohket jõhvikasaaki roosatava rabapinna järgi. Oli tore päev.  Mai Seller

16. juunil toimus Kõveri Puhkekeskuses vahva spordipäev, mille korraldamisele aitasid kaasa Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi abituriendid, kes ei kartnud ka võistlemises kaasa lüüa. Aitäh Kõveri spordipäeva peakorraldajale ning perenaisele Malle Ellamile, kes premeeris noori võimalusega teha enne lõpetamist üks tore äraolemine imearmsas saunamajas.  Kalju Sarapuu


Meie kooli õpilased jõudsid oma käikudega õppeaasta lõpus veel järgmisesse kohtadesse:

 • 6.b ja 7.b klass Valgeranna seiklusparki;
 • 2.a ja 2.b piknikule Lavi järve äärde;
 • 6.a klass rattamatkale Katku puhkekohta;
 • 4.a klass Pärnusse bowlingusse;
 • 5.b klass Valma seiklusparki;
 • 7.a klass Pärnusse.

  SPORT

  5.-6. juunil toimus Pärnu Rannastaadionil TV 10 olümpiastarti maakonna finaalvõistlus – mitmevõistlus. Crystal-Eliis Krapp saavutas II koha. Merje Krapp


  29.juunil toimusid Tammiste vibustaadionil Vibuliidu Noorte Eesti Meistrivõistlused vibulaskmises. Vibuklubi Saarde noored vibulaskjad lasid tublisti ja medaleid jätkus meie õpilastelegi:

  Alenna Juhkamsoo U15 plokkvibu tüdrukute II koht
  Gregor Oriehov U15 plokkvibu poiste II koht

  Õnnitleme Eesti meistreid ja medalivõitjaid ning kiidame kõiki teisi tubli osalemise eest! Täname toetajaid ja kaasaelajaid ning edu järgmistel võistlustel! Fotod: Vibuklubi Saarde


  Nii huvi-kui sporditegevuse juurde kuulub ka aktiivne liikumine. Rahvusvahelisel lastekaitsepäeval avati koolimaja kõrval madalseiklusraja I etapp, mis on Saarde valla poolne kingitus kõikidele seiklushimulistele lastele ja noortele. Madalseikluspark pakub põnevust nii ronijatele, turnijatele kui ka tasakaalukõndijatele. Rõõm on tõdeda, et park on kasutajate poolt kiiresti omaks võetud 🙂

  HUVITEGEVUS

  Viimsi koolis toimus 14.-16. juunini HK Unicorn Squad laager. Kilingi-Nõmme Unicorni grupi lippu hoidsid kõrgel Lenna Lume, Emma Lume, Crystal-Eliis Krapp, Karmen Vaikmaa, Lenna Vaarak, Andra Saar, Lisette Juht, Rozlynn Diac ja Joanna Vapper. Juhendajad Grete Lume, Kaimar Vapper, Kersti Lume ja Tõnu Lume.  Kersti Lume

  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalendrist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandes.


  Pisut enam kui 10 aastat tagasi tegid kooli drooniringi õpilased esimesi katsetusi lennutada droone ja teha pilte kõrgustest. Teame, kuidas on tänaseks päevaks droonid muutnud maailma. Mehitamata õhusõiduki operaator ei ole enam pelgalt huviringi teema, vaid seda eriala on õpetatakse Lennuakadeemias!

  2.jaanuar 2014. KiNG drooniringi esimesed katsetused.

  22.juunil 2024 harjutas Karlis Orm Kangur (7.a) kätt. Võib-olla valmib lennumasina abiga 8 klassi loovtöö või on see abiks kooli rekonstrueerimise juures järelevalvele ? 🙂


  Ehkki suvevaheaeg tõotab puhkuseidülli ja võimalust kaua magada, võib osal teismelistest sel ajalgi ette tulla vaimse tervise muresid. Esimene ohumärk on siin noore inimese üksindus, ütleb Peaasi.ee juht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

  ÕPETAJATE TÖÖDESSE MAHTUSID 🙂

  Liivlaste rahvuslipp – roheline, valge, sinine – sümboliseerib merd, valgeid liivarandu ja rohelist metsa. Kas liivlased on juba kadunud või praegu kaduv rahvas? Kes nad olid ja on praegu? Õpetajate kolmepäevane kultuurireis kulges mööda meie väikese sugulasrahva radu, et leida vastuseid nii neile kui ka paljudele teistele küsimustele. Mare Tallo

   


  25.-27. juunini toimusid vastuvõtuvestlused meie kooli 10. klassi astujatele. Vastuvõtukomisjoni kuulusid kooli direktor Erli Aasamets, õppejuht Kairi Kaldoja, tulevane klassijuhataja Reili Reintal ning psühholoog Pille Kadak.

  Suur rõõm on teatada, et kui lõpetas 19 abiturienti, siis uut õppeaastat alustab meie kooli 10. klassis 22 õpilast! Edu neile õpingutes ning tarku valikuid!


  28.-29.juunil osales naisrahvatantsurühm Kilingi (kellest suur osa õpetajad) Värskas III Seto tantsupeol. Kergejalgne tants ning rõõmus meel käib ikka ühe tantsurühma ja -peo juurde! 🙂


  Juunikuu tõi kurbi uudiseid. Meie hulgast lahkus Eiki Lehemets (08.05.1962 – 23.06.2024). Jääme mälestama alati sõbralikku, tagasihoidlikku, rahulikku ja südamlikku kolleegi ja treenerit.


  Koolimaja rekonstrueerimisel ei panda nurgakivi ega sarikale pärga.
  Küll aga läksid 21.juunil uue õpetajate toa põrandasse tähistena kooli foto, hümn, uus ja vana logo ning ehituse tellija Saarde Vald ja peatöövõtja Optimus Ehitus OÜ nimed
  Palju on juba tehtud ja palju tegemisi on veel ees 😉


  Kuukirja toimetasid Asko Aru ja vanemõpetaja Mare Tallo