Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppekäigud 2018/2019. õppeaastal

kik_est_logo_horisontaalne

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti: Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi I-III ja gümnaasiumi kooliastme õpilaste osalemine Lilli Looduskeskuse, Tähetorni “Orion” ja TTÜ Särghaua õppekeskuse õppeprogrammides.

Projekti raames on toimunud õppekäigud:

17.aprillil 2019 osalesid 8.a ja 8.b klass Lilli Looduskeskuses programmis “Ökoloogiline jalajälg ja savimaja”. Kui suur võib olla inimese ökoloogiline jalajälg? Kus on elu säästlikum ja mõistlikum? Kuidas toota energiat? Miks sorteerida prügi? Kuidas ehitada savimaja? Kõigile neile ja veel paljudele küsimustele said KiNG õpilased vastused KIK-i rahastatud õppereisil Lilli Looduskeskusesse. Oleme jälle targemad!

16.aprillil 2019 olid 9a ja 9b klass TTÜ Särghaua õppekeskuses tutvumas programmiga “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad”

4. aprillil 2019 osalesid 11. ja 12. klass Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua õppekeskuse õppeprogrammides: „Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid“ ja „Evolutsiooni tõendid“.
Fotod: Saima Tõigast, Ly Rätsep

 


Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppekäigud 2017/18. õppeaastal

kik_est_logo_horisontaalne

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti: Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi I – III ja gümnaasiumi kooliastme õpilaste osalemine Tartu Ülikooli loodusmuuseumi, RMK Sagadi looduskooli ja Alutaguse Matkaklubi õppeprogrammides.


Projekti raames on toimunud õppekäigud:

30.mail 2018 käis 1a klass Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis


30.mail 2018 käis 3 klass Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis


17. mail külastasid 1b, 2a ja 2b klassid Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ning osalesid õppeprogrammides.

2a klass tutvus õppeprogrammi „Eksootilised lemmikloomad“ raames eksootiliste lemmikloomadega loodusmuuseumi elavnurgas.
2b klass vaatles programmi „Vee-elustik“ raames vee-elustikku ja tutvusid veeselgrootute rühmadega.


19. aprillil 2018 osalesid 6a ja 6b klassid RMK Sagadi Looduskooli õppeprogrammis „Keskkonnaseiklus Sagadi mõisas“.


4a ja 4b klassid külastasid 17. aprillil Sagadi Looduskeskust ning osalesid õppeprogrammis „Puud püüavad päikest“.


16. aprillil 2018 osalesid 5a ja 5b klassid RMK Sagadi Looduskooli õppeprogrammis „Mets kui kooslus“.


7. veebruaril 2018 osalesid 11. ja 12. klassid Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis “Põlevkivi kaevandamine ja töökeskkond” Kohtla-Nõmmel Eesti Kaevandusmuuseumis.


16.oktoobril 2017 osalesid 8a ja 8b klassid Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis „Kaevandatud alade veed“ Kohtla-Nõmmel Aidu karjääris.

KiK_8ab_Alutaguse_8 KiK_8ab_Alutaguse_7 KiK_8ab_Alutaguse_6 KiK_8ab_Alutaguse_5 KiK_8ab_Alutaguse_4 KiK_8ab_Alutaguse_1 KiK_8ab_Alutaguse_2 KiK_8ab_Alutaguse_3


19.oktoobril 2017 osalesid 9a ja 9b klassid Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis „Põlevkivi ja energeetika“ Kohtla-Nõmmel Eesti Kaevandusmuuseumis.

KiK_8ab_Alutaguse_8 KiK_9ab_Alutaguse_1 KiK_9ab_Alutaguse_3 KiK_9ab_Alutaguse_4 KiK_9ab_Alutaguse_5 KiK_9ab_Alutaguse_6


6.novembril 2017 külastasid 7a ja 7b klassid Ida-Virumaal asuvat Eesti Kaevandusmuuseumi ning osalesid Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis „Põlevkivi kaevandamine allmaakaevanduses“.

KiK_7ab_kaevandus_11 KiK_7ab_kaevandus_10 KiK_7ab_kaevandus_9 KiK_7ab_kaevandus_8 KiK_7ab_kaevandus_7 KiK_7ab_kaevandus_6 KiK_7ab_kaevandus_5 KiK_7ab_kaevandus_4 KiK_7ab_kaevandus_3 KiK_7ab_kaevandus_2 KiK_7ab_kaevandus_1

 

Uuel aastal jätkuvad õppekäigud ja õppeprogrammid lisaks Eesti Kaevandusmuuseumile veel  RMK Sagadi Looduskoolis ja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis.

Kõik õppekäigud on toimunud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel.Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppekäigud 2016/17. õppeaastal

kik_est_logo_horisontaalne

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel saavad meie õpilased aprill – mai 2016 osaleda õppekäikudel Jääaja Keskusesse, Tartu Ülikooli Loodumuuseumisse ja Tallinna Loomaaeda.

KIK’i poolt on finantseeritud 2., 7., 8., 9., 11., ja 12. klasside õppekäigud.

Klassidele korraldatakse kohapeal õppeprogrammid ja õpilased saavad näha ning osaleda sellistes loodusalastes tegevustest, mida klassiruumis ei ole võimalik praktiseerida.

Jääaja_keskus4.aprill – 8. klassid

6.aprill – 11. klass

11.aprill – 7.klassid

18.aprill – 12.klass

2.mai – 9. klassid

20.mai – 2.klassid

Fotod Saima Tõigast ja Ille Varner


Õppekäik Loodusmuuseumisse

16. novembril käisid 3a, 3b ning 5a klass Tallinna Loodusmuuseumis õppekäigul.

loodusmuuseum_2 loodusmuuseum_1

Kolmandate klasside muuseumitundides said õpilased teadmisi seente mitmekesisusest ja nende osast looduses ning uuriti erinevaid kooslusi, kes metsades ja niitudel elavad ja kuidas nad üksteisega on seotud.
5a klass tutvus samal ajal Läänemere teemasaaliga, kus täideti oma õpetaja juhendamisel mereteemalisi töölehti.

Õppekäigud said teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti toetusel.


Käesoleval õppeaastal KIK õppekäikude projekte mitte saanud klasside sõite toetab Saarde vald.