Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppekäigud

kik_est_logo_horisontaalne


KIK 2022/2023 õppeprogrammid

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel toimusid 2022-2023 õppeaastal taas keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid meie kooli 1.-6. klassidele. Keskkonnaprogrammid olid „Sisalikuretk Riisa rabas“, „Uurime raba Riisa rabas“, „Teistmoodi seeneretk Kuuraniidu õpperajal“, programmid viis läbi Viljandi Keskkonnaamet.

Sisalikuretk rabas  Riisa rabas / sügisel 2022

26.sept. ja 27. septembril olid rabas 2a ja 2b klassid

Retk Riisa rappa algas Soomaa rahvuspargi kaarti uurides. Mööda laudrada kõndides õppisime märkama rabataimi ja korjasime söödavaid marju. Nägime hanede rännet ja unist nastikut. Lugesime kaelakaartidelt rabas elavate loomade ja lindude põnevatest tegemistest. Mõõtsime rabajärve sügavust ning vee temperatuuri. Retkel kohtasime suurt haaba ning saime teada, et sellest saab teha ühepuulootsikut ehk haabjat. Kallistasime puid ning kuulasime loodushääli. Retke lõpus võtsime käest kinni ja meenutasime matkal nähtut. Fotod ja kirjatükk Terje Pahk

2.Sisalikuretk rabas  Riisa rabas / kevad 2023

15.ja 18. mail käisid rabas 1a ja 1b klass. Fotod Helina Pärnpuu ja Reine Klettenberg

3.Uurime raba  Riisa rabas/ kevad 2023

10.-13. aprillil käisid Riisa rabas raba uurimas 4. ja 6. klassid.

Rabas tutvuti erinevate taime- ja puuliikidega, mõõdeti lauka sügavust, vee läbipaistvust ning temperatuuri. Julgemad maitsesid rabavett. Lisaks praktilistele tegevustele nauditi ühiselt imeilusat kevadilma ning matkamist looduses. Fotod: Mare Tallo, Eha Kipri

4. Teistmoodi seeneretk  Kuuraniidu õpperajal / sügis 2022

Sügisel osalesid programmis 3a, 5a ja 5b ning kevadel 3b klassid.

Oktoobris osalesid 3.a, 5.a ja 5.b klassid KIK õppeprogrammides Soomaal. Kuuraniidu õpperajal toimusid teistmoodi seeneretked, tutvuti erinevate puuseentega, uuriti seeneniidistikku, tehti rühmatöid ja kuulati vaikust. Fotod: Urve Jõgi, Eve Sinijärv, Thea Perm

22.mail tutvustasid „Seeneretkel“ 3.b klassi õpilased koos õpetaja Maiga erinevate puuseentega Kuuraniidu matkarajal.

Nemad tõid välja oma retkelt märksõnad: ürgne mets, puuseened, palju sääski, ülesanne – kuidas on seened meile kasulikud ja milliseid puuseeni võib vanas metsas kohata.

Projektis osalesid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1.-6. klassi õpilased. Kokku osales: 187 õpilast.

Programmide rahastamine toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmist.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi I-II kooliastme keskkonnateadlikkuse aktiivõppeprogrammid 2022/2023:

1. ja 2. klassidele on kavas õppeprogramm: „Sisalikuretk rabas“ Riisa rabas
2. klassidele ja 5. klassidele: „Teistmoodi seeneretk“ Kuuraniidu õpperajal
3. klassidele ja 6. klassidele: „Uurime raba“ Riisa rabas
Õppeprogrammid toimuvad koostöös Viljandi Keskkonnaametiga Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi rahastusel.

26. septembril 2022 2.a klass

2.a klassi retk Riisa rappa algas Soomaa rahvuspargi kaarti uurides. Mööda laudrada kõndides õppisime märkama rabataimi ja korjasime söödavaid marju. Nägime hanede rännet ja unist nastikut.  Lugesime kaelakaartidelt rabas elavate loomade ja lindude põnevatest tegemistest. Mõõtsime rabajärve sügavust ning vee temperatuuri. Retkel kohtasime suurt haaba ning saime teada, et sellest saab teha ühepuulootsikut ehk haabjat. Kallistasime puid ning kuulasime loodushääli. Retke lõpus võtsime käest kinni ja meenutasime matkal nähtut.

Fotod: Terje Pahk

11.-14. oktoobril 2022 osalesid 3a, 5a ja 5b klassid KIK õppeprogrammides Soomaal. Kuuraniidu õpperajal toimusid teistmoodi seeneretked, tutvuti erinevate puuseentega, uuriti seeneniidistikku, tehti rühmatöid ja kuulati vaikust.

Fotod: Eve Sinijärv, Urve Jõgi ja Thea Perm

Õppeprogrammide läbiviimine jätkub kevadel 2023. aastal.


2020/2021 õppeaastal jätkuvad keskkonnahariduse teemalised õppeprogrammid 1.-9. klassidele.

Teoks saavad nii 2019/2020 kevadesse planeeritud õppeprogrammid kui ka 2020/2021 õppeaastaks kavandatud keskkonna teemalised programmid.

Õppeaasta jooksul saavad 1.-9. klassid osaleda Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Naturum OÜ, MTÜ Aasavili, MTÜ Tipu looduskooli ning Urmas Tartese läbiviidavates tegevustes.

Kõigi programmide rahastamine toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnahariduse programmist.


17. ja 18. novembril 2020 toimus 9. klassidele MTÜ Tipu Looduskooli taastuvenergia teemaline õppeprogramm.

Juhendaja Dagmar Hoder kõneles erinevatest energiaallikatest. Noored fantaseerisid teemal – mis juhtub, kui põlevkivi saab otsa ja osalesid meeskonnatöös, kus pidi kasutama loogikat ja nutikust.

10.novembril 2020 õppisid 3a ja 3b klassid Tartu Loodusmaja juhendaja Anneli Ehlvesti juhendamisel tundma merd. „Uurime ja avastame – meri“ programmi raames toimusid erinevad ülesanded ja mängud rühmatöödes. Õpilased said olemasolevatele teadmistele lisaks uusi teadmisi Läänemerest. Õppisid leidma seoseid merega seotud erinevate esemete ja objektide vahel.

17.septembrilgi olid külalised majas tutvustamas keskkonnaharidusteemasid õpilastele.

1a ja 1b klassile tutvustati laululinde aias ja metsas. Lektor Mati Kose ja Thea Permi eestvedamisel toimus loengus ühine tund ka 10. klassi noortega, kus 1. ja 10. klasside õpilaste ühistööna valmisid lindude joonistused.

8a klassile toimus Urmas Tartese putukate programm õuetunnina veekogu ääres. RMK terviseraja veekogu juures uuriti kohalikke putukaid ja nende eluolu.

2a ja 2b klassi õpilased õppisid matkatarkusi Triinu Tamme (MTÜ Aasavili) eestvedamisel. Toimusid õuetunnid ning õpilased said praktilisi teadmisi, kuidas matkal ja metsas tegutseda.

 

10.septembril osalesid koolis 4a ja 4b klasside õpilased Mati Kose (Naturum OÜ) õppeprogrammis „Laululinnud aias ja metsas“. Kõneldi lindudest meie ümber, nende eluolust, lindude söötmisest ning õpilased valmistasid loengu lõpuks piimapakkidest linnusöögimajad.

Samal päeval said 9b klassi õpilased teadmisi putukateadlase Urmas Tartese õppeprogrammist „Minu kodukoha putukad“.


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2019/2020 õppeaastal õppeprogrammide toimumist  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1.-9. klassidele. Kavas olid Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Naturum OÜ ja putukateadlase Urmas Tartese õppeprogrammid.

7.klassidel toimus 30. oktoobril ning 8.b klassil 10.novembril õppeprogramm „Mets kui loodusvara“. Tartu Loodusmaja lektor Andres Aedviir viis tunni läbi kooli lähedal metsas. Õpilased said läbi praktilise tegevuse mõõta puu kõrgust, määrata vanust ja klupega mõõta puudiameetrit. Praktiline tegevus aitas kaasa teemadest arusaamiseks ning aitas paremini mõista ka seda, mida tähendab metsamajandamine.

Eelmise aasta 5. klassid ning selle aasta 6. klassid osalesid kahes programmis: „Teod ja karbid looduses ja inimeste elus“ ja ” Looduskaitse”. Tartu Loodusmaja lektor Anneli Ehlvest viis läbi rühmatöödena teemade uurimise.
Vaatluste ja katsete käigus saadi teadmisi tigude eluviisi, ehituse ja kohastumiste kohta. Mõõdeti tigude liikumiskiirust ja toimus tigude võidujooks.

30. oktoobril osalesid 6. klasside õpilased Looduskaitse programmis, kus lahendati ülesandeid, uuriti mikroskoobiga ning said rohkem teada kimalaste kohta.

30. oktoobril 2020 osalesid 2. ja 3. klassid Tartu Loodusmaja õppeprogrammis „Metsapäev“. Tegevus viidi läbi kooli ümber metsas. Õpilased olid rühmades ning neile jagati erinevad ülesanded ja toimusid õppemängud.

11.septembril 2019 toimus KIK programm “Putukapraktikum Kilingi-Nõmmes” kooli ümbruses. Putukateadlane Urmas Tartes tutvustas 9.a klassile putukate määramist. Välipraktikumis otsiti putukaid, klassiruumis uuriti neid luubiga ning määrati liigid. Õppeprogrammi “Minu kodukoha putukad” toimumist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppekäigud 2018/2019. õppeaastal

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti: Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi I-III ja gümnaasiumi kooliastme õpilaste osalemine Lilli Looduskeskuse, Tähetorni “Orion” ja TTÜ Särghaua õppekeskuse õppeprogrammides.

Projekti raames on toimunud õppekäigud:

22.mail osales 4. klass Tähetorni Orion õppeprogrammis „Loodusseadused looduses“. Ühe katsega sai sellest ka “loodusseaduste juuksurisalong”. 🙂

16.mail 2019 3a ja 3b klass Lilli Looduskeskus programm “Sõbrad metsas ja talus”

15.mail 2019 2a ja 2b klass Lilli Looduskeskus programm “Sõbrad metsas ja talus”

9.mail külastasid 7.a ja 7.b klass Olustveres Tähetorni Orion programmi “Et elukeskkonda hoida ja kaitsta”. Koolipäev oli tähetornis oli täis füüsikat, astronoomiat ja põnevaid katseid.

7.mail olid 6a ja 6b klass õppekäigul TTÜ Särghaua õppekeskus ning osaleti programmis “Muld ja pinnakate”. Kohapeal oli valmis seatud kivilihvimise töötuba ning mulla töötoas töölehed ja ülesanded. Nii mitmedki nobedad jõudsid valmis lihvida kena kivi emadepäeva kingiks. Töötoas sai lisaks lihvimisele ka kive lõigata ning neile graveerida. Mulla töötoas oli kastis valmis töölehed, mõõtmisaparaadid, kirjutamisvahend, kustukumm, mõõtmiskann, töölehed, mõõdulint ja destiliseeritud vesi. Nende abil tuli mõõta mulla niiskust, temperatuuri ja happesust ning mullakihi paksuse ja värvi abil oli võimalik määrata juba mulla tüüp.

2.mail 2019 tegutsesid 5a ja 5b klass Lilli Looduskeskusus programmi “Ökoloogiline jalajälg ja savimaja” kallal. Õpiti tundma säästlikku ressursside kasutamist, määrati ökoloogilise jalajälje suurust ning veenduti, et savist saab maja ehitada.

17.aprillil 2019 osalesid 8.a ja 8.b klass Lilli Looduskeskuses programmis “Ökoloogiline jalajälg ja savimaja”. Kui suur võib olla inimese ökoloogiline jalajälg? Kus on elu säästlikum ja mõistlikum? Kuidas toota energiat? Miks sorteerida prügi? Kuidas ehitada savimaja? Kõigile neile ja veel paljudele küsimustele said KiNG õpilased vastused KIK-i rahastatud õppereisil Lilli Looduskeskusesse. Oleme jälle targemad!

16.aprillil 2019 olid 9a ja 9b klass TTÜ Särghaua õppekeskuses tutvumas programmiga “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad”

4. aprillil 2019 osalesid 11. ja 12. klass Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua õppekeskuse õppeprogrammides: „Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid“ ja „Evolutsiooni tõendid“.
Fotod: Saima Tõigast, Ly Rätsep

 


Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppekäigud 2017/18. õppeaastal

kik_est_logo_horisontaalne

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti: Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi I – III ja gümnaasiumi kooliastme õpilaste osalemine Tartu Ülikooli loodusmuuseumi, RMK Sagadi looduskooli ja Alutaguse Matkaklubi õppeprogrammides.


Projekti raames on toimunud õppekäigud:

30.mail 2018 käis 1a klass Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis


30.mail 2018 käis 3 klass Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis


17. mail külastasid 1b, 2a ja 2b klassid Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ning osalesid õppeprogrammides.

2a klass tutvus õppeprogrammi „Eksootilised lemmikloomad“ raames eksootiliste lemmikloomadega loodusmuuseumi elavnurgas.
2b klass vaatles programmi „Vee-elustik“ raames vee-elustikku ja tutvusid veeselgrootute rühmadega.


19. aprillil 2018 osalesid 6a ja 6b klassid RMK Sagadi Looduskooli õppeprogrammis „Keskkonnaseiklus Sagadi mõisas“.


4a ja 4b klassid külastasid 17. aprillil Sagadi Looduskeskust ning osalesid õppeprogrammis „Puud püüavad päikest“.


16. aprillil 2018 osalesid 5a ja 5b klassid RMK Sagadi Looduskooli õppeprogrammis „Mets kui kooslus“.


7. veebruaril 2018 osalesid 11. ja 12. klassid Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis “Põlevkivi kaevandamine ja töökeskkond” Kohtla-Nõmmel Eesti Kaevandusmuuseumis.


16.oktoobril 2017 osalesid 8a ja 8b klassid Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis „Kaevandatud alade veed“ Kohtla-Nõmmel Aidu karjääris.

KiK_8ab_Alutaguse_8 KiK_8ab_Alutaguse_7 KiK_8ab_Alutaguse_6 KiK_8ab_Alutaguse_5 KiK_8ab_Alutaguse_4 KiK_8ab_Alutaguse_1 KiK_8ab_Alutaguse_2 KiK_8ab_Alutaguse_3


19.oktoobril 2017 osalesid 9a ja 9b klassid Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis „Põlevkivi ja energeetika“ Kohtla-Nõmmel Eesti Kaevandusmuuseumis.

KiK_8ab_Alutaguse_8 KiK_9ab_Alutaguse_1 KiK_9ab_Alutaguse_3 KiK_9ab_Alutaguse_4 KiK_9ab_Alutaguse_5 KiK_9ab_Alutaguse_6


6.novembril 2017 külastasid 7a ja 7b klassid Ida-Virumaal asuvat Eesti Kaevandusmuuseumi ning osalesid Alutaguse matkaklubi õppeprogrammis „Põlevkivi kaevandamine allmaakaevanduses“.

KiK_7ab_kaevandus_11 KiK_7ab_kaevandus_10 KiK_7ab_kaevandus_9 KiK_7ab_kaevandus_8 KiK_7ab_kaevandus_7 KiK_7ab_kaevandus_6 KiK_7ab_kaevandus_5 KiK_7ab_kaevandus_4 KiK_7ab_kaevandus_3 KiK_7ab_kaevandus_2 KiK_7ab_kaevandus_1

 

Uuel aastal jätkuvad õppekäigud ja õppeprogrammid lisaks Eesti Kaevandusmuuseumile veel  RMK Sagadi Looduskoolis ja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis.

Kõik õppekäigud on toimunud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel.Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppekäigud 2016/17. õppeaastal

kik_est_logo_horisontaalne

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel saavad meie õpilased aprill – mai 2016 osaleda õppekäikudel Jääaja Keskusesse, Tartu Ülikooli Loodumuuseumisse ja Tallinna Loomaaeda.

KIK’i poolt on finantseeritud 2., 7., 8., 9., 11., ja 12. klasside õppekäigud.

Klassidele korraldatakse kohapeal õppeprogrammid ja õpilased saavad näha ning osaleda sellistes loodusalastes tegevustest, mida klassiruumis ei ole võimalik praktiseerida.

Jääaja_keskus4.aprill – 8. klassid

6.aprill – 11. klass

11.aprill – 7.klassid

18.aprill – 12.klass

2.mai – 9. klassid

20.mai – 2.klassid

Fotod Saima Tõigast ja Ille Varner


Õppekäik Loodusmuuseumisse

16. novembril käisid 3a, 3b ning 5a klass Tallinna Loodusmuuseumis õppekäigul.

loodusmuuseum_2 loodusmuuseum_1

Kolmandate klasside muuseumitundides said õpilased teadmisi seente mitmekesisusest ja nende osast looduses ning uuriti erinevaid kooslusi, kes metsades ja niitudel elavad ja kuidas nad üksteisega on seotud.
5a klass tutvus samal ajal Läänemere teemasaaliga, kus täideti oma õpetaja juhendamisel mereteemalisi töölehti.

Õppekäigud said teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti toetusel.


Käesoleval õppeaastal KIK õppekäikude projekte mitte saanud klasside sõite toetab Saarde vald.