Projekteerimise ja ehitushanke tulemused on koolimajja ja kooliellu jõudmas. Sambla 18 koolihoone rekonstrueerimine on jagatud etappidesse nii, et toimub õppetöö ja õppeperioodil töötab söökla. Esimeses etapis lähevad tööd lahti nn väikeses tiivas ja kolmekorruselise korpuse suveaiapoolses osas.

Sellega seoses on kooliperel juba aprillivaheajal vajalik asenduspindadele ümber kolida 14 klassiruumi ning remondialale jäävad abiruumid. Pooleteiseks aastaks tehtud kolimiskavas on järgitud põhimõtteid, et kogu ehitusperioodil oleks:

  • kolimiste arv minimaalne;
  • õpilastele tagatud võimalikult püsiv paiknemine;
  • laste liikumine (sööma, tundidesse) ohutu;
  • kõik ruumid kooli läheduses kasutuses.

Peale vaheaega, 29.aprillil, esmaspäeval, alustame järgmistel asenduspindadel:

Klass/kabinet Klass ja õpetaja Kuhu kolib
Klass 114 ajalugu, Reili Reintal tunnid erinevates ruumides koolimajas Sambla 18
Klass 119 2.a, Helina Pärnpuu Pargi 6, huvikeskuses 1.korruse klass tänava pool
Klass 120 2.b, Reine Klettenberg Pargi 6, huvikeskuses 1.korruse klass hoovi pool
Klass 121 3.b, Svetlana Kielas Sambla 20, II korrus õppeklass
Klass 122 3.a, Terje Pahk Sambla 20, III korrus puhketuba
Klass 208 kunst, Kadri Karon kaarhall
Klass 209 keraamika, Kadri Karon kaarhall
Klass 213 väikeklass, Margit Jaanson aula ja klassi 201 vaheruum
Klass 214 käsitöö, Saima Tõigast Sambla 20 õppeköök
Klass 215 1.a, Ruth Järvesaar spordihoone aeroobikasaal
Klass 216 4.a, Eve Sinijärv Pargi 6, muusikakooli 1.korrus, akordioniklass
Klass 217 1.b, Mare Tallo aula
Klass 309 arvutiklass 2. pakitakse kokku
Klass 310 arvutiklass 1. pakitakse kokku
Klass 311 inglise keel, Ly Rätsep Pargi 6, muusikakooli 2.korruse solfedžo klass

 

Õppetöö jätkub senise tunniplaani alusel, tundide algus, pikkus ja lõpp ei muutu. Tundide ümberpaigutusi on klassiruumide osas ja seda teavet jagavad õpetajad.

Pikapäevarühmad töötavad nüüd kolmes majas, lisaks peahoonele ka Pargi 6 ja Sambla 20 ruumides. Nende kohta jagavad teavet klassijuhatajad ning pikapäevarühma õpetajad.

Huviringidest lõpetavad osa tegevuse, eelkõige need, mis on otseselt seotud remonditavate ruumidega. Suurem osa jätkab mai lõpuni tegevust. Kõige täpsema info huviringide kohta annavad lastele ringijuhid.

Õpilaskodu töötab tavapäraselt. Vaid puhkeruum on veidi vähem kasutatav. Kuid et kätte on jõudmas kevad, siis saame ka seal puhkehetkedega hakkama.

Kooli söökla ja garderoob töötavad tavapärasel viisil.

Siseõues on liikumine piiratud ning siseõue poolne kooli sissepääs suletakse.

Liikluskorralduses tuleb nüüd olla eriti tähelepanelik, sest ehitustööde tsoon ulatub üsna spordihoone ja koolimaja vahelisele alale ning ehitaja poolt paigaldatakse piirded. Tuleb mõista, et need ei ole mängimiseks, vaid ohutuse tagamiseks.

Kantselei ja juhtkond töötavad tavapärastes paikades. Halduspersonali tavapärastele tegevustele on lisandunud kolimistööd.

Arvestada tuleb erisustega nii kooliperel kui vanematel. Hommik algab ikka suures majas hommikusöögiga, kuid siis liiguvad osad õpilased teistesse majadesse. See võtab aega ja vaja on riietuda. Algklassid, kes asuvad teisest majades, peavad söömatulekuks taas riietuma ning ka tulek-minek võtavad aega. Samuti näiteks spordihoonesse jõudmine. Päeva lõpus saavad vanemad lastele vastu tulla nüüd spordihoone parklasse (Pargi 6) või õpilaskodu juurde (Sambla 20). Seetõttu peab liikluses olema veelgi tähelepanelikum ja hoolikam.

Õppeperioodi kavandame lõpetada 7.juunil. Viimastel koolipäevadel, 10.-12.juunil, saavad need lapsed, kel õppetööga kõik korras, juba nautida suvevaheaega.

I ehitusetapi valmimise järel saame kooliperega selle kasutusele võtta ning ehitajad saavad alustada tööd II etapiga, milleks on kavandatud kolmekorruselise osa Sambla tänavapoolne korpus.

II etapi puhul tuleb ümber paigutada 13 klassiruumi ning paljud abiruumid. Plaani koostamine käib ning sügiseks tuleb kaaluda ka õppetöö lühiajalisi ümberkorraldusi (mõni iseseisva õppe päev, õpilaste asemel liiguvad klassiruumide vahet õpetajad, rohkem õppekäike ja paaristunde jne)

Seega – tegemisi jagub ning kindlasti sisaldab 63 aastat vana maja üllatusi nii kooliperele kui ehitajatele. Samas usume, et hea koostöö on heade tulemuste aluseks.

Terasemad koolitöötajad teavad väita, et nn väikese tiiva II korrusel pidi öösiti olema kuulda liikumisi, samme ning väidetavalt olevad seal nähtud ka varje. Loodame, et hea majavaim remonti toetab ja paremas majas endale uue pesa leiab

Kategooriad: Uudised