7.juuni ohutusolümpia on ettevalmistus turvaliseks suveks ja eluks!

Teadmised, oskused ja praktilised võtted tule, vee, liikluse, elektri ja muu meid ümbritsevaga on vajalikud enda ja kaaslaste ohutuse tagamiseks

Fotod: Kadri Karon

Ohutusolümpia koostööpartnerid

 

Kilingi-Nõmme päästekomando

Kilingi-Nõmme konstaablijaoskond

Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskond

Kaitseliit

Naiskodukaitse Saarde Jaoskond

 

Saarde Vabatahtlikud Pritsumehed MTÜ

 

AS Aide Autokool

 

Maanteeamet

 

Tasakaaluliin OÜ

Häirekeskus Lääne keskus

 

Eimar Täht

Maarja Voort

Argo Tali

Surju Põhikool

 

 

 

 

Kategooriad: Uudised