Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursil “Hea kool kui väärtuskasvatuse kool” pälvis “Hea kooli edendaja” tiitli ning “Väärtuskasvatuse kool 2018” dolomiidist rändkarika Kilingi-Nõmme Gümnaasium! 🏆

“Väärtuskasvatuse kool 2018” tiitliga pärjati Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja Nissi Põhikool ning “Väärtuskasvatuse lasteaed 2018” on Võsukese Lasteaed.


Vasakult : Kaie Saar (Nissi Põhikooli õppealajuhataja), Annely Ajaots (Nissi Põhikooli direktriss), Erli Aasamets (Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor) ja Kadi Parve (Võsukese Lasteaia õpetaja).
Foto: Tartu Ülikooli eetikakeskus.

 

 

 

Konkursi eesmärk tunnustada koolide ja lasteaedade tööd seni vähe tähelepanu saanud valdkondades nagu õpilaste eri annete ja võimete parim väljaarendamine, sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Tartu ülikooli eetikakeskus omistas 2016. aastal Kilingi-Nõmme gümnaasiumile „Hea kooli rajaleidja“ ja mullu „Hea kooli edendaja“ nimetuse.

Kategooriad: Uudised