ESF_logo HTM logo ENTK logo

Kohalike omavalitsuste noorsootööalane koostööprogramm

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi lõid 2015. aastal  kohalike omavalitsuste koostööprogrammi. Koostööprogrammi eesmärgiks on suunata omavalitsused koostööd tegema, et noortel oleks varasemast sisukamad ja laiemad võimalused end arendada. Piirkondade ülese tegevussuuna raames toetatakse noorsootöö korraldamist omavalitsuste koostöögruppides noorte sotsiaalse tõrjutuse üldiseks ennetamiseks. Noorsootöö teenuste all peetakse eelkõige silmas avatud noorsootööd, huviharidust ja -tegevust, noortelaagreid, ühistegevuse erinevaid vorme, sh noorteühenduste tegevust jms.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul on programmi senised tulemused näidanud, et  piirkondade ülene koostöö on tõhus lähemine noortele uute ja mitmekesisemate võimaluste loomiseks, mis üksi tegutsedes poleks võimalik.

Koostöögrupid on koostatud arvestades noorte liikumist, noorsootöö kasutamise harjumusi ning reaalseid vajadusi, mitte omavalitsuste halduspiire. Üle Eesti on alustanud 24 koostöögruppi, sellel aastal lisandub 19. Kokku toetab riik Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest kohalike omavalitsuste koostöögruppe ligi 6 miljoni euroga.

Saarde vald kuulub 2016. aastal loodud Viljandi koostöögruppi, kuhu kuuluvad veel Abja vald, Halliste vald, Karksi vald, Kõpu vald, Mõisaküla linn, Tarvastu vald, Viljandi vald ja Viljandi linn.

Viljandi koostöögrupp on koostanud projekti ajaks tegevusplaani kaheks aastaks. Selle aluseks on koostööpiirkonnas kaardistatud noorsootöö hetkeolukord ning arenguvajadus. Antud koostöögruppide omavalitsused osutavad koostöös noorsootöö teenuseid. Tegevused viiakse ellu kahe aasta jooksul ühe-aastaste perioodidena ning tegevuste ellu viimise läbi on noorsootöö teenus jõudnud uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimalused on suurenenud. Ühe aastase tegevuse järel on koostöögrupi noorte osalemine noorsootöös kasvanud vähemalt 5% algtasemest ning teise aasta möödudes vähemalt 15% algtasemest. Uueks nooreks loetakse 7-26 aastast piirkonnas elavat noort, kes saab osa piirkonnas omavalitsuste koostöös pakutavast täiendavatest noorsootöö teenustest.

Tegevuskava planeeritud tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.


Saarde valla ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi noored on antud projekti raames osalemas:


Väitlusklubis

11.aprill 2017, väitlusklubi järjekordne koolitus

DSCN8626 DSCN8625 DSCN8621 DSCN8615

26.aprill 2017, väitlusklubi Karksis

DSC_1640 DSC_1632 DSC_1631 DSC_1630

18.mai 2017, väitlusklubi Abjas

DSCN9472 DSCN9470 DSCN9443 DSCN9439

Väitlusklubi kohtumisi oli 2016/2017 õppeaastal kokku 7 korral, neist viimane oli tervet päeva hõlmav väitlusturniir.
18. mail toimus väitlusklubi viimane kohtumine Abja Noortekeskuses. Abja, Mõisaküla, Karksi ja Saarde valla noored said rakendada aasta jooksul kogutud oskusi väitlemisel. Koduseks tööks oli ettevalmistada nii poolt kui vastuargumendid väitele: “Sisseastumiskatsed esimestesse klassidesse tuleks kaotada”. Väitlusturniiri juhtis koolitaja Eesti Väitlusseltsist.

Väitlusklubi viimane kohtumine projekti raames toimus 27. septembril Abja Gümnaasiumis. Abja, Saarde ja Karksi noored said koduseks ülesandeks valmistada ette kahe teema jaoks poolt ja vastuargumendid väitlemiseks:
1.  Käsitöö, tööõpetuse (ja robootika) tunnid ja õppekavad peaksid olema tüdrukutel ja poistel ühised.

2. Simpsonid on ühiskonnale väärtuslikum kunst kui kõik selle maailma Mozartid, Bachid ja Beethovenid kokku.

Väitlusklubis osalesid Abja ja Saarde noored ning seekord toimus väitlus Simpsonite kui popkultuuri ja Mozarti, Bachi kui klassikalise kultuuri teemadel.

Huvi on, et Väitlusklubist võiks välja kasvada Abja ja Saarde vaheline koostöökoht, et ka edaspidi oleks noortel võimalik osaleda väitlusklubi tegemistes.

Väitlusklubis osales aasta jooksul kokku umbes 30 noort.


Ideelaboris

Noorelt noorele väljasõitudel

Viljandi Koostööprojekti raames toimusid põnevad väljasõidud “Noorelt noorele”, mille eesmärgiks oli kogemuste kogumine ja vahetamine. Väljasõitudel külastati koole, noortekeskusi, vabaajakeskusi, vesteldi õpilasesindustega noorte tegemistest ja võimalustest.
Väljasõidud toimusid koostöös Abja ja Mõisküla omavalitsuste ning noortega. Nõnda tutvusid kahepäevaste reiside raames noored ka omapiirkonna teiste noorte ja nende tegemistega.
Projekti esimene väljasõit toimus Harjumaale 12.-13. jaanuaril 2017.
Väljasõitu organiseeris Saarde vald. Väljasõidust kirjutas loo Kendra Rosen: http://kirjatark.net.ee/opilasesindus/projekt-noorelt-noorele/
Teine väljasõit, mida organiseeris Abja noortekeskus, toimus 22.-23. septembril 2017.a. Võrumaale ja Valgamaale. Väljasõidust lähemalt “Kirjatargas”: http://kirjatark.net.ee/kooli-uritused/noorelt-noorele-valjasoit-valgamaale-ja-vorumaale/
Kolmas väljasõit toimus Saaremaale aprillis 2018, mida korraldas Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus koostöös Mõisaküla ja Abjaga.
Kõigist sõitudest võtsid osa Abja, Mõisaküla ja Saarde valla noored ja juhendajad.

Motoringis motoringi facebook grupp

moto_mai_17_c moto_mai_17_b moto_mai_17_a

Talvise töö tulemusel käiakse rajal ja ollakse valmis mõõtu võtma teistega 😉

Motoring_KiNG-logoga

Suurtoetaja logo sai auto peale! Motoringi tegevusi kajastab ka koolileht Kirjatark


10.juunil toimus motoorienteerumine Soomaal. Start oli Soomaa keskuse juures. Osalema oodati kõigi Viljandi koostöögrupi omavalitsuste võistkondi.

Iga omavalitsus viis rajal läbi ühes punktis ülesande osalejatele. Saarde valla punktis viidi läbi liiklusteemaline mäng.

Motoorienteerumist korraldas Kõpu vald ning järgmisel suvel on oodata ka uut autoorienteerumist.

moto_orient_2 moto_orient_1

Pildid: Merike Maidle ja Laine Ülemaante


Saarde valla noored osalesid antud projekti raames Abja Gümnaasiumi korraldatud “Keeristormil”.
“Keeristorm” toimus 20. aprillil 2018 Abja-Paluojal. Põhikooli osas võistles 6.-7. klasside võistkond ning gümnaasiumi osas 10.-11. klassi võistkond. Võistkondi toetasid ja juhendasid: Kairi Kaldoja, Urve Jõgi, Ly Rätsep ja Kairi Õilsalu.

Koolilehes kajastas osaleja Ingeliina Kore Keeristormi: http://kirjatark.net.ee/klasside-toimetamised/sojalis-sportlik-maastikumang-keeristorm/

 

 

 

Antud projekti raames ostetud droone kasutatakse KiNG drooniringis

Samuti on erinevate vabaaja veetmiste võimaluste loomine Tihemetsa noortele.

Antud rahastuse raames on sisustatud Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse õueala Tarzani rajaga.

Saarde valla noorsootöö infot koostöögruppide kohta leiate siit


Allikad:

„Kohalike omavalitsuste koostööprogramm on jõudnud kõigisse omavalitsustesse“ Eesti Noorsootöö Keskus

„KOV noorsootööalased koostöögrupid“ Viljandi Linnavalitsus