23.märtsil korraldas Kilingi-Nõmme Gümnaasium kaasava hariduse põhimõttest tulenevalt konverentsi “Kogukond, kus õpitakse“.

Osalemas olid õpetajad, omavalitsus-, noorsoo-, sotsiaal- ja politseitöötajad, kokku 116 inimest.

Pärnumaa jaoks kavandatud sündmusele leidsid tee osalejad Võru-, Jõgeva-, Tartu- ja Viljandimaalt.

Siirad tänusõnad kõigile osalejatele, esinejatele ja korraldajatele!

Kategooriad: Uudised