Moto:

Teadmised, koostöö, loovus!


Missioon:

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi missiooniks on luua kõikidele õpilastele elus toimetulekut tagavad hariduse omandamise võimalused ning õppe- ja loomekeskkond, kus on võimalik areneda terviklikuks isiksuseks, kes lähtub üldinimlikest väärtushinnangutest.

Visioon:

Kilingi-Nõmme Gümnaasium on õpilaste arengupotentsiaali realiseerimist toetava ja turvalise õpikeskkonnaga kool, usaldusväärne ja lugupidav partner lastele, vanematele ning koostööpartneritele.

Väärtused

  • Inimväärikus. Oleme tolerantsed ja lugupidavad enda ja teiste suhtes, väärtustame inimeste vahelistes suhetes ausust ja õiglust, oleme heasoovlikud ning avatud koostööks.
  • Usaldusväärsus. Oleme õppe- ja kasvatusvaldkonna asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumusega ja vastutustundega olles partneritele positiivseks eeskujuks.
  • Loomevabadus. Oleme avatud arengule, õpime kogemusest ja hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas.
  • Turvalisus. Elame austusega elu ees ja panustame vaimse ning füüsilise koolikeskkonna turvalisusse, et tagada isiklike ja kollektiivsete huvide harmooniline ja stabiilne areng muutuvas ühiskonnas.

 

Kilingi-Nõmme on Edela-Eesti väikelinn, kus elab ca 2 tuhat elanikku, millel on Eesti kõige pikem linna nimi, kus asub Eesti kõige pikem tänav ning mille loodus teeb kadedaks paljusid külalisi.
Puhas loodus ning turvaline keskkond on teinud meie linnast hinnatud paiga.

Pika aja vältel on Kilingi-Nõmme Gümnaasium olnud suure piirkonna – Abjast Pärnuni ja Kõpust Uuluni – õpilaste edasiõppimiseks parim võimalus kuid õpilasi on meie koolis veelgi kaugemalt – Paldiskist Otepääni, Tõrvast Raplani.

Gümnaasiumil on pakkuda õpilastele tasuta kõigi mugavustega õpilaskodu ning samas majas asub ka raamatukogu. Õpilaskodu kõrval asuvad spordihall, staadion ja valgustatud suusarada, koolimajas söökla ja arvutiklassid ning tegutseb autokool. Kõigile õpilastele on tasuta koolilõuna ning gümnasistidele on tasuta autokooli teooriatunnid. Kõik mugavaks ja huvitavaks eluks on käe-jala juures.

Mugav transpordiühendus on Pärnu, Viljandi, Võru, Tartu ja Tallinnaga. Koolis tegutsevad rahvatantsurühmad, mille liikmed osalevad laulu- ja tantsupeol, käsitöö-, kunsti- ja spordiringid, koolileht Kirjatark, robootikaringid jne. Lisaks neile aitab vaba aega sisustada õpilaste enda aktiivsus.

Erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel ning õpilasüritustel on alati Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased saavutanud auhinnalisi kohti, tuntust, tunnustust ning kogemusi.

Arvestades seda kõike, võime väita:

“Kilingi-Nõmme Gümnaasium – võimalusterohke kool!”


 

The history of the educational life in Saarde parish dates back in 17. century. Throughout times there have been several different schools in Saarde. The first graduation took place in 1949 and since 1999 the school is called Kilingi-Nõmme Gymnasium.

For a long time our school has been covered a large region – from Abja to Pärnu and from Kõpu to Ikla – with the highest possibility to acquire the education. Many notable persons in Estonia have graduated our school. The executives, military, people working in culture and creative fields, scientists – they all have found their time calling, gift and determination.

Our school and teachers support their students’ development and ambitions in every possible way. All that is needed for comfortable and interesting school-life is not far from the school. The schoolhouses, dormitory, sports hall and stadium, all are located in the outskirts surrounded by beautiful nature.

Education develops with society, so does our gymnasium, students and teachers. Kilingi-Nõmme Gymnasium is a modern, sustainable, safe, caring and constantly developing school.