Avaliku dokumendiregistrit näeb siit

Teabe asutusesiseseks tunnistamise kord