Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Saarde Vallavalitsus
Nõmme 22
86304 Kilingi-Nõmme
haridusnõunik Evald Tamsalu
tel 449 0162
e-post evald.tamsalu@saarde.ee


Haridus- ja Teadusministeeriumi Lääne piirkonna ekspert
Pille Vaiksaar
e-post Pille.Vaiksaar@hm.ee

mobiiltelefon 5687 6483
lauatelefon 735 0321


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
info tel 735 0222
e-post hm@hm.ee