Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Saarde Vallavalitsus
Nõmme 22
86304 Kilingi-Nõmme
haridusnõunik Evald Tamsalu
telefon 449 0162
e-post evald.tamsalu@saarde.ee


Haridus- ja Teadusministeeriumi Lääne piirkonna ekspert
Pärje Ülavere
e-post Parje.Ylavere@hm.ee

telefon 5346 4448

 


Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduslike erivajadustega laste/õpilaste õppe korraldus
Agnes Pihlak
e-post Agnes.Pihlak@hm.ee,

telefon 511 0129


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
info tel 735 0222
e-post hm@hm.ee