Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Saarde Vallavalitsus
Nõmme 22
86304 Kilingi-Nõmme
haridusnõunik Evald Tamsalu
telefon 449 0162
e-post evald.tamsalu@saarde.ee


Haridus- ja Teadusministeeriumi Pärnumaa piirkonna ekspert
Piret Hiisjärv
e-post piret.hiisjarv@hm.ee

Õilme Saks
e-post oilme.saks@hm.ee

telefon 7354076, 56876436


Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18
50088 Tartu
info tel 735 0222
e-post hm@hm.ee