Hoolekogu koosseis : 

Eiko Tammist – hoolekogu esimees, vanemate esindaja  525 8941  eiko.tammist@gmail.com
Talvi Saar – hoolekogu sekretär, vanemate esindaja
Kirsica Kivilo – õpilaste esindaja (õpilasesinduse poolt)
Urve Jõgi – õppenõukogu esindaja  urvejg@gmail.com
Kaire Kovalevski – vanemate esindaja  5904 0965 kaire.niidu.001@mail.ee
Eve Sinijärv  – õppenõukogu esindaja
Andres Annast – volikogu esindaja
Arvi Tallo – vanemate esindaja
Heili Tohv – vanemate esindaja heili.tohv@gmail.com

Hoolekogu koosoleku protokoll 30.08.2019 ja tööplaan 2019/20. õa.

Hoolekogu koosoleku protokoll 04.06.2019

Hoolekogu koosoleku protokoll 29.01.2019

Hoolekogu koosoleku protokoll 20.11.2018

Hoolekogu koosoleku protokoll 30.08.2018 ja tööplaan 2018/19. õa

Hoolekogu koosoleku protokoll 09.04.2018

Vanemate koosoleku protokoll 11.12.2017

Hoolekogu koosoleku protokoll 05.12.2017

Saarde Vallavalitsuse korraldus 14. november 2017 nr 16.2-3/276, Saarde Vallavolikogu otsus 22.november 2017 nr 38
Saarde Vallavalitsuse korraldus 7. jaanuar 2014 nr 16.2-3/2

Hoolekogu koosoleku protokoll 14.09.2017 ja tööplaan 2017/18. õa

Hoolekogu koosoleku protokoll 10.10.2016

Hoolekogu koosoleku protokoll 11.04.2016

Hoolekogu koosoleku protokoll  16.11.2015

Hoolekogu koosoleku protokoll 03.02.2014