Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi struktuur, kontaktandmed ja töötajad

DIREKTOR

PEDAGOOGILINE PERSONAL

HALDUSPERSONAL

ÕPILASKODU

Õppealajuhataja Huvijuht Sekretär Majandusjuhataja  
õpetajad ringijuhid koristajad kasvataja
klassijuhatajad treenerid majahoidjad kasvataja abi
logopeed remonditöölised pedagoog
eripedagoog laborant
pikapäevarühma kasvatajad peakokk
kokad
Metoodikanõukogu Õpilasesindus
Kooliastmete nõukojad
Tervisenõukogu
Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjon

Kontaktandmed

AMET NIMI  Telefon (+372) e-post  
Direktor Erli Aasamets 449 2442 direktor@kng.edu.ee 
Õppealajuhataja Kairi Kaldoja 449 2394 yld@kng.edu.ee
Huvijuht Laine Ülemaante 449 6188 yld@kng.edu.ee
Psühholoog Pille Kadak 5695 8666 yld@kng.edu.ee
Kooli meditsiinikabinet Kadri Vaet 5850 3258 kooliode.kng@gmail.com
Sekretär Ülle Kesküla 449 2264 yld@kng.edu.ee
Majandusalajuhataja Ülle Tammela 449 2264 yld@kng.edu.ee
Õpperaamatukoguhoidja Saima Tõigast 5662 8831 saima.toigast@gmail.com 
Õpilaskodu Age Link 449 2404 yld@kng.edu.ee
Logopeed Ly Kuningas 449 2331 yld@kng.edu.ee
Eripedagoog Margit Jaanson 449 2264 yld@kng.edu.ee

Juhtkond 

ERLI AASAMETS direktor
KAIRI KALDOJA õppealajuhataja
ÜLLE TAMMELA majandusjuhataja
LAINE ÜLEMAANTE huvijuht

Algklassid
(algklasside majas)

EHA KIPRI 1.a klassiõpetaja
REINE KLETTENBERG 1.b klassiõpetaja
Algklassid
(peahoones)
TERJE PAHK 2.a klassiõpetaja
SVETLANA KIELAS 2.b klassiõpetaja
EVE SINIJÄRV 3.a klassiõpetaja
MARE TALLO 3.b klassiõpetaja
Eesti keel, ajalugu
HELLE BERG ajalugu, ühiskonnaõpetus; 11. klass
LY KUNINGAS eesti keel; 5.b kl
KERSTI SOOMETS eesti keel; 6.b kl
ILLE VARNER eesti keel; 5.a kl
Võõrkeeled
REGINA ARNEMANN vene keel; 10. kl
KÄTLIN LAUR saksa keel, inglise keel; 4.a kl
KAIRI KALDOJA inglise keel, saksa keel; 8.b kl
LY RÄTSEP inglise keel; 4.b kl
SIGNE VAHTRAMÄE inglise keel; 9.b kl

 

Reaal- ja loodusained
ANNE AASAMETS matemaatika; 7.a kl
EHA KUKK matemaatika
RAIVO TÕNISSON füüsika
THEA PERM füüsika, loodusõpetus
INGE POST keemia
ELLI ALTIN geograafia
URVE JÕGI bioloogia; 8.a kl
MOONIKA RINGAS matemaatika; 7.b kl
MAI SELLER 6.a klassiõpetaja, arvutiõpetus
Oskus- ja loovained
RAIVO TÕNISSON tehnoloogiaõpetus
SAIMA TÕIGAST käsitöö ja kodundus; 12. kl
ÜLO LIBLIK kehaline kasvatus
ERKI KANGUR kehaline kasvatus
KADRI KARON kunstiõpetus; 9.a kl
SIGNE LENSMENT meediaõpetus, robootika
ELON MIISNA muusikaõpetus

Metoodikanõukogu 2019

KAIRI KALDOJA metoodikanõukogu juhataja
ANNE AASAMETS
SAIMA TÕIGAST
MAI SELLER
KADRI KARON
HELLE BERG
LY KUNINGAS
EVE SINIJÄRV

Metoodikanõukogu töökord

 

Kooliastmete nõukodade juhid ja koosseisud 2019/20
I KAK II KAK III KAK G KAK
Eve Sinijärv Ly Kuningas Kadri Karon Saima Tõigast
Eha Kipri Ly Rätsep Anne Aasamets Regina Arnemann
Reine Klettenberg Kätlin Laur Moonika Ringas Helle Berg
Terje Pahk Ille Varner Urve Jõgi Inge Post
Svetlana Kielas Mai Seller Kairi Kaldoja Eha Kukk
Mare Tallo Kersti Soomets Signe Vahtramäe Thea Perm
Mari Karon Margit Jaanson Raivo Tõnisson Erli Aasamets
Signe Lensment Sirje Jakobson Erki Kangur Elon Miisna
Ülo Liblik Helle Kiviselg Age Link
Laine Ülemaante Kuro Link Elli Altin
Sirje Laur Pille Kadak
Helina Pärnpuu

Kooliastme nõukoja töökord

Õpilaskodu
AGE LINK kasvataja
SIRJE LAUR õpilaskodu pedagoog
HELLE KIVISELG kasvataja abi
Olulised isikud
ÜLLE KESKÜLA sekretär
LAINE ÜLEMAANTE huvijuht
PILLE KADAK psühholoog, karjäärikoordinaator
KURO LINK
SIRJE JAKOBSON
treener
laborant
SAIMA TÕIGAST õpperaamatukoguhoidja
PIIA SALOMON
TIIA HERMANN
mudilas- ja lastekoorid
ELON MIISNA vokaaliõpetus solistidele
MARGIT JAANSON eripedagoog
MARI KARON muuseumklass, HEV õpetaja
HELINA PÄRNPUU abiõpetaja

 

Kooli halduspersonal
HELI-VAIKE AAL
OLEV AAL
VALDI ATKA
HILLE KIVISELG
ANNE KURM
HELI KURU
LEA KÜLA
RAIVO MÄRTSON
MARETA PAIS
REIN RIIS
ÜLLE RIIS
LIILIA RUZITŠ
MERLE STATSENKO
AILE TAMMELA
EHTE VABRIT
TIIU VILL