Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi struktuur, kontaktandmed ja töötajad

DIREKTOR

PEDAGOOGILNE PERSONAL

HALDUSPERSONAL

ÕPILASKODU

Direktori asetäitja õppealal Huvijuht Sekretär Direktori asetäitja majandusalal  
õpetajad ringijuhid koristajad kasvataja
klassijuhatajad treenerid majahoidjad kasvataja abi
logopeed remonditöölised pedagoog
eripedagoog elektrik
pikapäevarühma kasvatajad peakokk
kokad
laborant
Metoodikanõukogu Õpilasesindus
Kooliastmete nõukojad
Tervisenõukogu
Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjon

Kontaktandmed

AMET NIMI  Telefon (+372) e-post  
Direktor Erli Aasamets 449 2442 direktor@kng.edu.ee 
Õppealajuhataja Kairi Kaldoja 449 2394 yld@kng.edu.ee
Huvijuht Laine Ülemaante 449 6188 yld@kng.edu.ee
Psühholoog Pille Kadak 5695 8666 yld@kng.edu.ee
Kooli meditsiinikabinett 449 2023 yld@kng.edu.ee
Sekretär Ülle Kesküla 449 2264 yld@kng.edu.ee
Majandusalajuhataja Ülle Tammela 449 2264 yld@kng.edu.ee
Õpperaamatukoguhoidja Saima Tõigast 5662 8831 saima.toigast@gmail.com 
Õpilaskodu Age Link 449 2404 yld@kng.edu.ee
Logopeed Ly Kuningas 449 2331 yld@kng.edu.ee
Eripedagoog Margit Jaanson 449 2264 yld@kng.edu.ee

Juhtkond 

ERLI AASAMETS direktor
KAIRI KALDOJA õppealajuhataja
ÜLLE TAMMELA majandusjuhataja
LAINE ÜLEMAANTE huvijuht

Algklassid
(algklasside majas)

TERJE PAHK 1.a klassiõpetaja
SVETLANA KIELAS 1.b klassiõpetaja
EVE SINIJÄRV 2.a klassiõpetaja
MARE TALLO 2.b klassiõpetaja
EHA KIPRI 3.a klassiõpetaja
REINE KLETTENBERG 3.b klassiõpetaja
Eesti keel, ajalugu
HELLE BERG ajalugu, ühiskonnaõpetus; 10. klass
LY KUNINGAS eesti keel; 9.a kl
KERSTI SOOMETS eesti keel; 5.b kl
ILLE VARNER eesti keel; 4. klass
Võõrkeeled
REGINA ARNEMANN vene keel, 9.b kl
KÄTLIN LAUR saksa keel, inglise keel
KAIRI KALDOJA võõrkeeled; 7.b kl
LY RÄTSEP inglise keel; 12.klass
MARE LAPP inglise keel
SIGNE VAHTRAMÄE inglise keel; 8.b kl
Reaal- ja loodusained
ANNE AASAMETS matemaatika; 6.a kl
EHA KUKK matemaatika
RAIVO TÕNISSON füüsika
THEA PERM füüsika, loodusõpetus
INGE POST keemia
ELLI ALTIN geograafia
URVE JÕGI bioloogia; 7.a kl
MOONIKA RINGAS matemaatika; 6.b kl
MAI SELLER 5.a klassiõpetaja, arvutiõpetus
Oskus- ja loovained
RAIVO TÕNISSON tehnoloogiaõpetus
SAIMA TÕIGAST käsitöö ja kodundus; 11 kl
ÜLO LIBLIK kehaline kasvatus
ERKI KANGUR kehaline kasvatus
KADRI KARON kunstiõpetus; 8.a kl
SIGNE LENSMENT meediaõpetus, robootika
ELON MIISNA muusikaõpetus

Metoodikanõukogu

käskkiri nr 33, 16.08.2018

KAIRI KALDOJA metoodikanõukogu juhataja
ANNE AASAMETS
SAIMA TÕIGAST
MAI SELLER
LY RÄTSEP
ILLE VARNER
URVE JÕGI
HELLE BERG
EVE SINIJÄRV

Metoodikanõukogu töökord

Kooliastmete nõukodade juhid ja koosseisud

käskkiri nr 34, 16.08.2018

I kooliaste II kooliaste III kooliaste gümnaasiumiaste
EVE SINIJÄRV ANNE AASAMETS URVE JÕGI LY RÄTSEP
TERJE PAHK MARGIT JAANSON ELLI ALTIN ERLI AASAMETS
SVETLANA KIELAS SIRJE JAKOBSON REGINA ARNEMANN EHA KUKK
EHA KIPRI MOONIKA RINGAS KADRI KARON MARE LAPP
REINE KLETTENBERG PILLE KADAK LY KUNINGAS HELLE BERG
MARE TALLO KERSTI SOOMETS SIGNE LENSMENT ELON MIISNA
MARI KARON ERKI KANGUR AGE LINK INGE POST
SIRJE LAUR HELLE KIVISELG KURO LINK THEA PERM
ÜLO LIBLIK ILLE VARNER KAIRI KALDOJA SAIMA TÕIGAST
LAINE ÜLEMAANTE MAI SELLER RAIVO TÕNISSON KÄTLIN LAUR
SIGNE VAHTRAMÄE

Kooliastme nõukoja töökord

 

Õpilaskodu
AGE LINK kasvataja
SIRJE LAUR õpilaskodu pedagoog
HELLE KIVISELG kasvataja abi
Olulised isikud
ÜLLE KESKÜLA sekretär
PILLE KADAK psühholoog, karjäärikoordinaator
KURO LINK treener
SAIMA TÕIGAST õpperaamatukoguhoidja
PIIA SALOMON
TIIA HERMANN
mudilas- ja lastekoorid
ELON MIISNA laulustuudio
MARGIT JAANSON eripedagoog
MARI KARON muuseumklass, HEV õpetaja
Kooli halduspersonal
HELI-VAIKE AAL
OLEV AAL
VALDI ATKA
HILLE KIVISELG
TOOMAS KLAANBERG
ANNE KURM
HELI KURU
LEA KÜLA
GRETA NÄREP
MARETA PAIS
AILE TAMMELA
REIN RIIS
LIILIA RUZITŠ
MERLE STATSENKO
EHTE VABRIT
TIIU VILL