Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi struktuur, kontaktandmed ja töötajad

DIREKTOR

PEDAGOOGILINE PERSONAL

HALDUSPERSONAL

ÕPILASKODU

Õppealajuhataja Huvijuht Sekretär Majandusjuhataja Õpilaskodu juhataja
õpetajad ringijuhid koristajad kasvataja
klassijuhatajad treenerid majahoidja kasvataja abi
logopeed remonditöölised pedagoog
eripedagoog laborant
pikapäevarühma kasvatajad peakokk
abiõpetajad kokad
Metoodikanõukogu Õpilasesindus
Kooliastmete nõukojad
Tervisenõukogu
Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjon

Kontaktandmed

AMET NIMI  Telefon (+372) e-post  
Direktor Erli Aasamets 449 2442 direktor@kng.edu.ee 
Õppealajuhataja Kairi Kaldoja 449 2394 info@kng.edu.ee
Huvijuht Laine Ülemaante 449 6188 info@kng.edu.ee
IT-spetsialist Asko Aru 5810 9573 asko.aru@kng.edu.ee
Psühholoog Pille Kadak 5695 8666 info@kng.edu.ee
Kooli meditsiinikabinet Kadri Vaet 5850 3258 kadri.vaet@tnpk.ee
Sekretär Ülle Kesküla 449 2264 info@kng.edu.ee
Majandusalajuhataja Ülle Tammela 449 2264 info@kng.edu.ee
Õpperaamatukoguhoidja Saima Tõigast 5662 8831 saima@kng.edu.ee
Õpilaskodu Reili Reintal 449 2404 info@kng.edu.ee
Logopeed Ly Kuningas 449 2331 info@kng.edu.ee
Eripedagoog Margit Jaanson 449 2264 info@kng.edu.ee

Juhtkond 

ERLI AASAMETS

direktor

 

KAIRI KALDOJA

meisterõpetaja

õppealajuhataja

ÜLLE TAMMELA majandusjuhataja
LAINE ÜLEMAANTE

huvijuht

ASKO ARU


IT-spetsialist

REILI REINTAL

õpilaskodu juhataja

Algklassid

EVE SINIJÄRV

4.a klassiõpetaja

MAI SELLER

vanemõpetaja

 

4.b klassiõpetaja, arvutiõpetus

REINE KLETTENBERG

2.b klassiõpetaja

TERJE PAHK

3.a klassiõpetaja

SVETLANA KIELAS

3.b klassiõpetaja

MARE TALLO

vanemõpetaja

1.b klassiõpetaja, muusikaõpetus

Eesti keel, ajalugu
HELLE BERG

vanemõpetaja

ajalugu, ühiskonnaõpetus; 12. klass

LY KUNINGAS

eesti keel, 9.b kl

KERSTI SOOMETS

eesti keel, 7.b kl

ILLE VARNER

eesti keel, 9.a kl

REILI REINTAL

ühiskonnaõpetus, valikaine

 

Võõrkeeled
Yutta Šabajeva  

vene keel

KAIRI KALDOJA uurimistöö alused, seminar
KÄTLIN LAUR

saksa keel, inglise keel, 8.a kl

LY RÄTSEP

vanemõpetaja

inglise keel, 8.b.kl

SIGNE VAHTRAMÄE

inglise keel, 7.a kl

Reaal- ja loodusained
ANNE AASAMETS

meisterõpetaja

matemaatika, 11. kl

URVE JÕGI

bioloogia, loodusõpetus, 6.b kl

EHA KUKK

matemaatika

MÄRT KÜTAS

geograafia

THEA PERM

füüsika, loodusõpetus, 6.a kl

INGE POST

keemia

MOONIKA RINGAS

matemaatika, 5.b kl

HELE-RIIN KUTSAR

loodusõpetus, keemia, füüsika, 10. klass

Oskus- ja loovained
TIIA HERMANN

muusikaõpetus, mudilas- ja lastekoorid

RAIVO TÕNISSON

tehnoloogiaõpetus

ERKI KANGUR

kehaline kasvatus

KADRI KARON

vanemõpetaja

kunstiõpetus; 5.a. kl

ELISABETH RÕIGAS

kehaline kasvatus

(lapsepuhkusel)

PIIA SALOMON

muusikaõpetus, mudilas- ja lastekoorid

SAIMA TÕIGAST

meisterõpetaja

käsitöö ja kodundus

KADRI VAET

inimeseõpetus

HELINA PÄRNPUU

2.a klass

RUTH JÄRVESAAR

1.a klass

KRISTI OLLINO

väikeklassi õpetaja

MARGIT JAANSON

eripedagoog

KADI RÜÜTLI kehaline kasvatus

Metoodikanõukogu 2023/24

KAIRI KALDOJA metoodikanõukogu juhataja
ANNE AASAMETS
HELLE BERG
MARE TALLO
KADRI KARON
LY RÄTSEP
PILLE KADAK

Metoodikanõukogu töökord

 

I KAK II KAK III KAK Gümnaasimi KAK
Mare Tallo Kadri Karon Ly Rätsep Helle Berg
Ruth Järvesaar Eve Sinijärv Signe Vahtramäe Hele-Riin Kutsar
Helina Pärnpuu Mai Seller Kersti Soomets Anne Aasamets
Reine Klettenberg Moonika Ringas Kätlin Laur Märt Kütas
Terje Pahk Thea Perm Ille Varner Inge Post
Svetlana Kielas Urve Jõgi Ly Kuningas Piia Salomon
Sirje Jakobson Raivo Tõnisson Eha Kukk Erki Kangur
Sirje Laur Kadri Vaet Tiia Hermann Jutta Šabajeva
Kadi Rüütli Margit Jaanson Kristi Ollino Erli Aasamets
Laine Ülemaante Kairi Kaldoja Kuro Link Reili Reintal
Saima Tõigast Marje Leets
Helle Kiviselg Pille Kadak

Kooliastme nõukoja töökord

Õpilaskodu
REILI REINTAL juhataja
MARJE LEETS kasvataja
SIRJE LAUR

õpilaskodu pedagoog

HELLE KIVISELG

kasvataja abi

Olulised isikud
ÜLLE KESKÜLA sekretär
LAINE ÜLEMAANTE huvijuht
PILLE KADAK

psühholoog, karjäärikoordinaator

KURO LINK

 

 

 

 

 

 

SIRJE JAKOBSON

treener

laborant

SAIMA TÕIGAST õpperaamatukoguhoidja
PIIA SALOMON
TIIA HERMANN
mudilas- ja lastekoorid
Kooli halduspersonal
OLEV AAL
DEIVI VALGMA
VIRVE LEN
HILLE KIVISELG
TIIU VILL
LEA KÜLA
EHTE VABRIT
RAIVO MÄRTSON
ÜLLE RIIS
MARINE RINGAS
MERLE STATSENKO
KRISTINA LOVIISE PIRET RJABTSEVA
LEMME SÕRMUS