Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi struktuur, kontaktandmed ja töötajad

DIREKTOR

PEDAGOOGILINE PERSONAL

HALDUSPERSONAL

ÕPILASKODU

Õppealajuhataja Huvijuht Sekretär Majandusjuhataja  
õpetajad ringijuhid koristajad kasvataja
klassijuhatajad treenerid majahoidjad kasvataja abi
logopeed remonditöölised pedagoog
eripedagoog laborant
pikapäevarühma kasvatajad peakokk
kokad
Metoodikanõukogu Õpilasesindus
Kooliastmete nõukojad
Tervisenõukogu
Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjon

Kontaktandmed

AMET NIMI  Telefon (+372) e-post  
Direktor Erli Aasamets 449 2442 direktor@kng.edu.ee 
Õppealajuhataja Kairi Kaldoja 449 2394 yld@kng.edu.ee
Huvijuht Laine Ülemaante 449 6188 yld@kng.edu.ee
Psühholoog Pille Kadak 5695 8666 yld@kng.edu.ee
Kooli meditsiinikabinet Kadri Vaet 5850 3258 kooliode.kng@gmail.com
Sekretär Ülle Kesküla 449 2264 yld@kng.edu.ee
Majandusalajuhataja Ülle Tammela 449 2264 yld@kng.edu.ee
Õpperaamatukoguhoidja Saima Tõigast 5662 8831 saima.toigast@gmail.com 
Õpilaskodu Age Link 449 2404 yld@kng.edu.ee
Logopeed Ly Kuningas 449 2331 yld@kng.edu.ee
Eripedagoog Margit Jaanson 449 2264 yld@kng.edu.ee

Juhtkond 

ERLI AASAMETS direktor
KAIRI KALDOJA õppealajuhataja
ÜLLE TAMMELA majandusjuhataja
LAINE ÜLEMAANTE huvijuht

 

Algklassid

EVE SINIJÄRV 1.a klassiõpetaja
MAI SELLER 1.b klassiõpetaja, arvutiõpetus
EHA KIPRI 2.a klassiõpetaja
REINE KLETTENBERG 2.b klassiõpetaja
TERJE PAHK 3.a klassiõpetaja
SVETLANA KIELAS 3.b klassiõpetaja
MARE TALLO 4.b klassiõpetaja, muusikaõpetus
Eesti keel, ajalugu
HELLE BERG ajalugu, ühiskonnaõpetus; 12. klass
LY KUNINGAS eesti keel, 6.b kl
KERSTI SOOMETS eesti keel, 7.b kl
ILLE VARNER eesti keel, 6.a kl
Võõrkeeled
REGINA ARNEMANN vene keel, 11. kl
KAIRI KALDOJA võõrkeeled, 9.b kl
KÄTLIN LAUR saksa keel, inglise keel, 5.a kl
LY RÄTSEP inglise keel, 5.b.kl
SIGNE VAHTRAMÄE inglise keel, 4.a kl
Reaal- ja loodusained
ANNE AASAMETS matemaatika, 8.a kl
URVE JÕGI bioloogia, 9.a kl
EHA KUKK matemaatika
MÄRT KÜTAS geograafia
THEA PERM füüsika, loodusõpetus
INGE POST keemia
MOONIKA RINGAS matemaatika, 8.b kl
RAIVO TÕNISSON füüsika
Oskus- ja loovained
TIIA HERMANN muusikaõpetus, mudilas- ja lastekoorid
RAIVO TÕNISSON tehnoloogiaõpetus
ERKI KANGUR kehaline kasvatus
KADRI KARON kunstiõpetus; 10. kl
SIGNE LENSMENT meediaõpetus, robootika
ELISABETH RÕIGAS kehaline kasvatus
PIIA SALOMON muusikaõpetus, mudilas- ja lastekoorid
SAIMA TÕIGAST käsitöö ja kodundus; 7.a klass
KADRI VAET inimeseõpetus

Metoodikanõukogu 2020

KAIRI KALDOJA metoodikanõukogu juhataja
ANNE AASAMETS
SAIMA TÕIGAST
MAI SELLER
HELLE BERG
LY RÄTSEP
EVE SINIJÄRV

Metoodikanõukogu töökord

Kooliastmete nõukodade juhid ja koosseisud 2020/21
I KAK II KAK III KAK G KAK
Eve Sinijärv Ly Rätsep Saima Tõigast Helle Berg
Mai Seller Signe Vahtramäe Moonika Ringas Kadri Karon
Eha Kipri Mare Tallo Kersti Soomets Regina Arnemann
Reine Klettenberg Kätlin Laur Anne Aasamets Inge Post
Terje Pahk Ly Kuningas Kairi Kaldoja Eha Kukk
Svetlana Kielas Ille Varner Urve Jõgi Thea Perm
Erki Kangur Margit Jaanson Raivo Tõnisson Erli Aasamets
Laine Ülemaante Pille Kadak Elisabeth Rõigas Signe Lensment
Sirje Laur Kuro Link Sirje Jakobson Piia Salomon
Helina Pärnpuu Helle Kiviselg Age Link Tiia Hermann
Mari Karon Märt Kütas

Kooliastme nõukoja töökord

Õpilaskodu
AGE LINK kasvataja
SIRJE LAUR õpilaskodu pedagoog
HELLE KIVISELG kasvataja abi
Olulised isikud
ÜLLE KESKÜLA sekretär
LAINE ÜLEMAANTE huvijuht
PILLE KADAK psühholoog, karjäärikoordinaator
KURO LINK
SIRJE JAKOBSON
treener
laborant
SAIMA TÕIGAST õpperaamatukoguhoidja
PIIA SALOMON
TIIA HERMANN
mudilas- ja lastekoorid
MARGIT JAANSON eripedagoog
MARI KARON muuseumklass, HEV õpetaja
HELINA PÄRNPUU abiõpetaja
Kooli halduspersonal
HELI-VAIKE AAL
OLEV AAL
VALDI ATKA
TIIU KARU
HILLE KIVISELG
ANNE KURM
HELI KURU
LEA KÜLA
RAIVO MÄRTSON
REIN RIIS
ÜLLE RIIS
MERLE STATSENKO
AILE TAMMELA
EHTE VABRIT
TIIU VILL