Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi struktuur, kontaktandmed ja töötajad

DIREKTOR

PEDAGOOGILINE PERSONAL

HALDUSPERSONAL

ÕPILASKODU

Õppealajuhataja Huvijuht Sekretär Majandusjuhataja  
õpetajad ringijuhid koristajad kasvataja
klassijuhatajad treenerid majahoidja kasvataja abi
logopeed remonditöölised pedagoog
eripedagoog laborant
pikapäevarühma kasvatajad peakokk
abiõpetajad kokad
Metoodikanõukogu Õpilasesindus
Kooliastmete nõukojad
Tervisenõukogu
Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjon

Kontaktandmed

AMET NIMI  Telefon (+372) e-post  
Direktor Erli Aasamets 449 2442 direktor@kng.edu.ee 
Õppealajuhataja Kairi Kaldoja 449 2394 yld@kng.edu.ee
Huvijuht Laine Ülemaante 449 6188 yld@kng.edu.ee
Psühholoog Pille Kadak 5695 8666 yld@kng.edu.ee
Kooli meditsiinikabinet Kadri Vaet 5850 3258 kooliode.kng@gmail.com
Sekretär Ülle Kesküla 449 2264 yld@kng.edu.ee
Majandusalajuhataja Ülle Tammela 449 2264 yld@kng.edu.ee
Õpperaamatukoguhoidja Saima Tõigast 5662 8831 saima@kng.edu.ee
Õpilaskodu Age Link 449 2404 yld@kng.edu.ee
Logopeed Ly Kuningas 449 2331 yld@kng.edu.ee
Eripedagoog Margit Jaanson 449 2264 yld@kng.edu.ee

Juhtkond 

ERLI AASAMETS direktor
KAIRI KALDOJA õppealajuhataja
ÜLLE TAMMELA majandusjuhataja
LAINE ÜLEMAANTE huvijuht

 

Algklassid

EVE SINIJÄRV 2.a klassiõpetaja
MAI SELLER 2.b klassiõpetaja, arvutiõpetus
EHA KIPRI 3.a klassiõpetaja
REINE KLETTENBERG 3.b klassiõpetaja
TERJE PAHK 1.a klassiõpetaja
SVETLANA KIELAS 1.b klassiõpetaja
MARE TALLO 5.b klassiõpetaja, muusikaõpetus
Eesti keel, ajalugu
HELLE BERG ajalugu, ühiskonnaõpetus; 10. klass
LY KUNINGAS eesti keel, 7.b kl
KERSTI SOOMETS eesti keel, 8.b kl
ILLE VARNER eesti keel, 7.a kl
Võõrkeeled
REGINA ARNEMANN vene keel, 12. kl
KAIRI KALDOJA uurimistöö alused, seminar
KÄTLIN LAUR saksa keel, inglise keel, 6.a kl
LY RÄTSEP inglise keel, 6.b.kl
SIGNE VAHTRAMÄE inglise keel, 5.a kl
Reaal- ja loodusained
ANNE AASAMETS matemaatika, 9.a kl
URVE JÕGI bioloogia, loodusõpetus, 4.b kl
EHA KUKK matemaatika
MÄRT KÜTAS geograafia
THEA PERM füüsika, loodusõpetus, 4.a kl
INGE POST keemia
MOONIKA RINGAS matemaatika, 9.b kl
HELE-RIIN KUTSAR loodusõpetus, keemia, füüsika
Oskus- ja loovained
TIIA HERMANN muusikaõpetus, mudilas- ja lastekoorid
RAIVO TÕNISSON tehnoloogiaõpetus
ERKI KANGUR kehaline kasvatus
KADRI KARON kunstiõpetus; 11. kl
SIGNE LENSMENT meediaõpetus, robootika
ELISABETH RÕIGAS kehaline kasvatus
PIIA SALOMON muusikaõpetus, mudilas- ja lastekoorid
SAIMA TÕIGAST käsitöö ja kodundus; 8.a klass
KADRI VAET inimeseõpetus
HELINA PÄRNPUU abiõpetaja
RUTH KURM abiõpetaja

Metoodikanõukogu 2021/22

KAIRI KALDOJA metoodikanõukogu juhataja
ANNE AASAMETS
SAIMA TÕIGAST
MAI SELLER
KADRI KARON
LY RÄTSEP
EVE SINIJÄRV

Metoodikanõukogu töökord

Kooliastmete nõukodade juhid ja koosseisud 2021/22
I KAK II KAK III KAK G KAK
Eve Sinijärv Ly Rätsep Saima Tõigast Kadri Karon
Pille Kadak Margit Jaanson Anne Aasamets Erli Aasamets
Mari Karon Urve Jõgi Sirje Jakobson Regina Arnemann
Svetlana Kielas Helle Kiviselg Kairi Kaldoja Helle Berg
Eha Kipri Kätlin Laur Ly Kuningas Tiia Hermann
Reine Klettenberg Thea Perm Hele-Riin Kutsar Erki Kangur
Sirje Laur Helina Pärnpuu Age Link Eha Kukk
Kuro Link Mare Tallo Moonika Ringas Märt Kütas
Terje Pahk Raivo Tõnisson Elisabeth Rõigas Inge Post
Mai Seller Kadri Vaet Kersti Soomets Piia Salomon
Laine Ülemaante Signe Vahtramäe Ille Varner
Ruth Kurm

Kooliastme nõukoja töökord

Õpilaskodu
AGE LINK kasvataja
SIRJE LAUR õpilaskodu pedagoog
HELLE KIVISELG kasvataja abi
Olulised isikud
ÜLLE KESKÜLA sekretär
LAINE ÜLEMAANTE huvijuht
PILLE KADAK psühholoog, karjäärikoordinaator
KURO LINK
SIRJE JAKOBSON
treener
laborant
SAIMA TÕIGAST õpperaamatukoguhoidja
PIIA SALOMON
TIIA HERMANN
mudilas- ja lastekoorid
MARGIT JAANSON eripedagoog
MARI KARON muuseumklass, HEV õpetaja
HELINA PÄRNPUU abiõpetaja
RUTH KURM abiõpetaja
Kooli halduspersonal
OLEV AAL
VALDI ATKA
TIIU KARU
HILLE KIVISELG
HELI KURU
LEA KÜLA
MARJE LEETS
RAIVO MÄRTSON
REIN RIIS
ÜLLE RIIS
MARINE RINGAS
MERLE STATSENKO
AILE TAMMELA
EHTE VABRIT
TIIU VILL