KORRALDUS
Kilingi-Nõmme
13.mai 2024. a nr 1.1-9/28

Päevakava muutmine

Võttes aluseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi päevakava punkt 26, informeeritakse õpilasi, töötajaid ja vanemaid e-õppeinfosüsteemi vahendusel vähemalt 3 päeva ette üritustest, mis muudavad oluliselt kooli päevakava.

Teavitame, et alates 10. juunist 2024 on kooli päevakavas muudatused ja õppekorraldus toimub järgmiselt:

  1. 10.-12.juuni on õpilastel iseseisva õppetöö päevad kodus;
  2. õpilased, kellele on õppenõukogu otsusega määratud täiendav õppetöö, jätkavad õppetööga õpetajate juhendamisel õpetajate poolt antud ajagraafiku alusel;
  3. õpilaskodus alates 10. juunist õpilasi ei majutata;
  4. kooli söökla alates 10. juunist õpilasi ei toitlusta

Vallasisesed õpilasliinid alates 10. juunist 2024 ei sõida.
Kooli personali töös ümberkorraldusi ei ole.

Kaalutluse alused:

  • päevakava muudatus annab võimaluse paremini ühitada klasside ekskursioonid, eksamite korraldamise, täiendava õppetöö ning koolihoone remonttööd;
  • vajalik õppe- ja kasvatustöö mahu on taganud õppeaasta varasemate õppeperioodide erinevate sündmuste (16.09, 30.09, 20.-21.10, 2.11, 9.11, 7.-8.12, 18.-20.12, 5.-6.01, 2.05, 10.05) korraldamine;

Palume mõistvat suhtumist, sest päevakava muudatused on tehtud koolipere parimates huvides. Lisateabe saamiseks või küsimuste korral võtke palun ühendust kooli kantseleiga.

Korraldus teha teatavaks kooli kodulehel, e-koolis ning Saarde valla kodulehel.

 

Kategooriad: Uudised