Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üldhariduse õppijatele. https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.05.14_ringkiri.pdf

Kõik haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel võimalik. Terviseameti juhend maskide kasutamiseks ja kandmiseks:

https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

KOOLITÖÖ KORRALDUS alates 17.maist 2021

  • õppetöö toimub tavapärase tunniplaani alusel

https://king.edupage.org/timetable/

  • klassile toiuvad eksamikonsultatsioonid
  • töötavad pikapäevarühmad
  • õpilased söövad koolis kolmel söögivahetunnil
  • huvitegevust võib välitingimustes läbi viia kuni 25-liikmelises grupis (kaasa arvatud juhendaja)
  • huvitegevust võib siseruumides läbi viia järgmiste piirangutega:

a)keelatud on grupitegevused
b)individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist
c)ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%
d)osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik

  • õpilaskodusse saab pühapäeval, 16. mail
  • õpilaskodu õpilasi toitlustatakse tavapäraselt (H, L, O, Õ)
  • Õpilastransport liigub tavapärase graafiku kohaselt

https://kommunaal.saarde.ee/opilasliinid/

Kategooriad: Uudised