Kiivri töötuba

Noorteportaali Teeviit ja Transpordiameti koostöös toimus kooliaasta alguses septembris kampaania „Kannan kiivrit“. Töötoa raames pöörati tähelepanu kiivri vajalikkusele ja kohustusele liikluses. Täideti erinevaid töölehti, tehti munakiivri katset ning uuriti oma kiivrite kehtivust.

Meie koolist osalesid projektis: 3. klassid oma jalgrattaõppe raames, 6. klassid KEAT tunni raames ning 4. klassid kinnistasid oma teadmisi peale kevadist jalgrattakoolitust. Lisaks osalesid töötubades ukraina õpilased.


Koostööprojekt „Tasuta jalgratturi koolitus igale 10-aastasele lapsele“.


Kilingi-Nõmme Gümnaasium osaleb alates 2014 aastast Maanteeameti jalgratturi koolituse projektides.

2014/2015 õppeaastal valmisid koostööprojekti „Vigurelemendid“ raames jalgratta õppeks vajalikud vahendid (raja elemendid, vigurelemendid praktilise sõidu õppimiseks ning eksami läbiviimiseks).

Alates 2015.a kevadest osaleb kool koostööprojektis „Tasuta jalgratturi koolitus igale 10-aastasele lapsele“.
Koolitusel osalevad 3. klassides õppivad õpilased. Koolitust viivad läbi klassijuhatajad ning praktilise õppe õpetaja on treener Kuro Link. Liikluse õppe raames toimuvad ka liiklustunnid politsei esindajate eestvedamisel.

Alates 2015 kevadest on koostöös Maanteeametiga välja antud 144 õpilasele jalgratturi juhiluba.


2016

2017

2018

2019

2020