Pessimist näeb igas võimaluses probleemi.
Optimist näeb igas probleemis võimalust.
Winston Churchill


Pärnumaa Omavalitsuste Liit tänab sel korral õppeaasta parimaid e-tänupäeva kaudu.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tublimatest tublimad on sellel aastal: Dagne Oriehov, Hedvig Annast, Kärt Pärnat, Hans-Kristjan Raid, Randar Rätsep, Hanna Tali, Gerrit Rattam, Johannes-Aleksander Raid ja Emma Vill.

Kiidame lapsi ja täname kodusid!!


Vabariikliku ajalooolümpiaadi tulemused selgusid piirkondlike olümpiaadide paremusjärjestuse alusel. Väga hea tulemuse vabariiklikus arvetuses saavutas Kärt Pärnat (8b), kes jäi jagama 4-6 kohta. Õpetaja Helle Berg.

Vabariikliku rahateaduste olümpiaad kestis 6 kuud ning kokkuvõtted tehti 1.mail. Üldhariduskoolide arvestuses saavutas III koha Johannes-Aleksander Raid (11.klass). Õpetaja-juhendaja Helle Berg. Nagu piltideltki näha, tuleb enne rahade targa majandamiseni jõudmist õppida ka tööd tegema 😛 Palju õnne!

Vabariigi Presidendi auhinnale pühendatud ajalooalaste uurimistööde võistlusel saatis edu Maria Mägi (12, klass) kes pälvis raamatupreemia. Maria töö “Ühe vanaisa põlvnemise lugu” juhendaja oli õpetaja Helle Berg.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi korraldatud esseekonkursil „Minu sport ja tervis“ tunnustati 1.-3. klassi arvestuses parimateks meie 2.a klassi õpilaste tööd:
Alenna Juhkamsoo, Johanna Maidlas ja Joosep Grün. Õpilasi juhendas õpetaja Terje Pahk.


Rahvusvahelisest tantsupäevast valmis õpetaja Eve üleskutsel ja eestvedamisel tantsupäeva video. Tantsiti üksi või koos pereliikmetega kodus, õues ja looduses. Aitäh õpetaja Eve Sinijärv!  Täname Siim Kollat abi eest video koostamisel. Suured tänud kõigile tantsijatele ja kodudele tantsude jäädvustamise ja saatmise eest!


Teree lehetäie kauneid luuletusi kirjutasid 4.-12. klasside õpetajad emadepäevaks

Emadepäev

Päev, mis pühendatud on
ei isale, ei vennale,
ei kassile, ei konnale.
Ainult temale – Sinu emale!

Mõeldes emale, kirjutad temale
armsa kaardi ja lilligi kingid,
koogi teed ja pead pikniku pingil.
Sest see päev on emale, ainult temale.
/Leeke Lind, KiNG 5.a klass/

Emadepäeva võimlemispidu toimus pisut teisel kujul ja vormis 🙂 Võimlemisklubi Githa võimlejaid viirus ei murdnud ning kavad esitati seekord vabas looduses treenerit Eha ja Margiti õuedel. Graatsiliste pooside võtmise juures oli toeks valla vapiloom ilves 😉


Kergejõustikutreeningud jätkuvad ning noored koguvad treener Kuro Lingi juhendamisel vormi suvisteks võistlusteks. Staadion on avar ning nõuded, mis tingitud eriolukorrast, kenasti täidetud. Loodame, et suvised võistlused on edukad ning karikakappidesse lisandub rohkelt uusi trofeesid 😉

Harjutamine käib ka jalgarattaeksamiks. Tavapäraselt on 3. klasside lõpetajatel võimalik sooritada liikluseksam nii teooria kui praktilise osaga ning selle edukalt läbinud saavad jalgarattajuhi load. Maanteeameti poolt toetatava koolituse raames pakub kool võimalusi praktiliseks harjutamiseks selleks otstarbeks maha märgitud vigursõidurajal.


Fotokonkurss “Kool kolis koju” viimased pildid on teie ees!

Kolmanda vooru loosiauhinna võitjad on Andri Saar, Joonatan Vapper ja Romet Kartau.

Fotokonkursi eriauhinnad saavad põnevate piltide eest kõigis voorudes: Ramon Kivisild ja perekond Kaljur.

Aitäh kõigile osalejatele vahvate pildijäädvustuste eest kodusest õppimisest ja õpetamisest!


Võistlussari „Rääma Nutiajud kabeturniir“ sai maikuuga läbi.

19. mail mail toimus sarja kolmas võistlus ja gümnasiste osales kuuest Pärnumaa koolist kokku 12. III koha pälvis Rauno Einmann ja eriauhinna silmapaistva tulemuse eest sai Helene Loorents.

26.mail võistlesid kabeturniiril Pärnumaa koolide 1.-3. klasside õpilased. Eriauhinna silmapaistvate tulemuste eest sai Kaspar Tamm 3.b klassist. Juhendaja Eiki Lehemets.

12.mail panid kabetamises võimed proovile 14 õpetajat-juhendajat viiest Pärnumaa koolist. Tore tõdeda, et meie juhendaja Eiki Lehemets tegi seekord tuule alla kõigile teistele ning pälvis I koha.

Veebipõhise turniiri neljast võistlusest võttis osa 16 Pärnumaa kooli ja edukaimaks osutus KiNG saades kokku 6 auhinnalist kohta!

Palju õnne võitjatele!


Hooaega jätkavad maastikuvibu klubi Saarde võistlejad, kelle koosseisus treener Reimo Loorentsi juhendmaisel võistlevad ka meie õpilased.

30.mail Kajamaal toimunud klubide karika kolmandal võistlusel saavutati järgmised tulemused:

Dagne Oriehov 1 koht
Toomas Kovalevski 1 koht
Tauri Kovalevski 1 koht


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 72. lennu virtuaalne tutipäev. Kas tunned meie kooli 12. klassi õpilasi?
Head mõistatamist!

Tarka pead ja kõva närvi eksamitel ning südamlik tänu kooli juurde istutatud järgmise männi eest!


Kui varasemates kuukirjades oleme soovitanud külastada kooli kalendrit, siis praeguses olukorras soovitame jälgida kooli avalikku facebook’i lehte ning kooli kodulehte.


Pärnumaa õpilaste virtuaalset kunsti- ja käsitöönäitust “Perepärandit otsimas” oli kõigil võimalik külastada tänu õpetaja Saima Tõigast’i eestvedamisele ja entusiasmile! Tänusõnad ka kõigile Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilastele!Saarde Saja Tamme salu ei ole jäänud unarusse vaatamata sellele, et talgupäeva tavapärasel kujul sel aastal ei korraldatud. Eesi Kolla, Siima Kolla ja Anne Aasametsa valvsate pilkude läbi toimus põhjalik inventuur ning vaadati üle tammede kasv  🙂

 

Õnneks on valdav enamus tammepuid oma kasvukohaga rahul ning sirguvad jõudsalt. Vaid need, millelt on eemaldatud kaitsevõrgud, on saanud kannatada ilmselt jäneste ning kitsede maiustamise tõttu kuid loodame, et ka need puud koguvad uuesti jõudu!


Viimase paari kuu jooksul on meie õpetajad jaganud aega ning jõudu distantsõppe tundide korraldamise, klassijuhatajatöö ja kodu vahel.

Selle kõige kõrval on leitud mahti ning anda mitmeid intervjuusid ning jagada kogemusi “Õpetajate Lehes“.

Kohanemiseks polnud aega, tuli tegusteda

„Kohanemiseks ei olnudki aega, tuli tegutseda kiirelt,“ tunnistab KNG õppealajuhataja, 8. klassi juhataja ja inglise keele õpetaja Kairi Kaldoja. Õppealajuhataja ja direktori vastutada on olnud kogu logistika, õppetööd puudutav infovahetus, juhised, vastused küsimustele, õpilaste ja vanemate teavitamine jne.

Kuidas matemaatikat eemalt põnevana hoida?

Anne Aasamets: Gümnaasiumiastmele sobivad distantsõppe päevad kindlasti, nooremates klassides on vaja see senisest paremini läbi mõtelda.

Ilmselt ei jää need ainukesteks kogemuste vahetamiseks vabariigi tasemel 🙂


Keskkonnakäpa tunnustusprogrammis lausa kaks meie õpetajat “käpakandidaati”!

Toetame ja tunneme üheskoos rõõmu!

“Keskkonnakäpp” kandidaat õpetaja Elli Altin Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist.

“Keskkonnakäpp” kandidaat õpetaja Thea Perm Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist.


Distantsõppel olevad õpilased ja kodus töötavad õpetajad on jätnud koolimaja vaikseks.

Samas on see aeg halduspersonalile olnud töised ja tempokad. Päris palju on saadud tähelepanu pöörata tegevustele, mida tavapärase 2 kuulise koolivaheajaga suvel ei jõua ette võtta. Nii on juba praeguseks remonditud klassiruumid, kuhu suvel kolivad algklasside majast ära viimased klassi – 1.a ja 1.b. Valmis on kaks väikeklassiruumi, aula ja muusikaklass on tagasi saanud saanud kunagise otseühenduse ning õpilaskodu remondi-ehitustööd on ette valmistatud.

Maja ümber on juurde istutatud 100 mändi, et kooli hümni sõnad oleksid asjakohased ka 20-30 aasta pärast.