Valik on ka see, kui oled otsustanud mitte otsustada…


Õpilasesinduse valik: kuu tegija on  KURO LINK!

Kuro Link on rohkemat kui lihtsalt treener. Ta on sõbralik, nõudlik ja toetav inimene, kes usub igasse õpilasse ning innustab neid sportima, positiivselt ellu suhtuma ning olema koostöised. Kuro juhendamisel ei harjuta õpilased mitte ainult sporti, vaid ka enesekindlust ja vastupidavust. Tema toetav lähenemine ja usk õpilaste võimetesse on aidanud neil ületada takistusi ning saavutada suurepäraseid tulemusi nii võistlustel kui ka isiklikus arengus.

Aitäh, Kuro, et oled meie kooliperes!


Õpilasesinduse valik: kuu tegu on projekt “Keelesillad”

Kilingi-Nõmme ja Sillamäe Gümnaasium lõid koostöös ja Ideepuhuri toel uuendusliku projekti “Keelesillad”. See algatus on suunatud keeleoskuse parandamisele ja kultuurivahetusele kahe piirkonna vahel. “Keelesillad” on suurepärane võimalus õpilastele avardada oma silmaringi ja arendada suhtlusoskusi mitmekultuurilises keskkonnas. Projekt toob kokku erineva taustaga noori ja loob neile võimaluse ühiselt õppimiseks ning maailmapildi avardamiseks.

Aitäh meie kooli 11. klassile ning projekti koordinaatorile, meisterõpetaja Anne Aasametsale!


OLÜMPIAADID ja KONKURSID

30. aprillil kell 23.59 lõppes kuus kuud kestnud rahatarkuse olümpiaad. Optimistlikke alustajaid oli üle vabariigi 232 ja visasid võistlejaid, kes pooleaastasele proovile vastu pidasid, oli 193. Ülitugeva tulemuse tegi meie 10. klassi õpilane Anette Einmann, kes üldarvestuses saavutas suurepärase 6. koha!
Esimese poole hulgas lõpetasid pineva võistluse veel Elisa Johanna Lindov (18.) ja Uku Tominga (67.)  Tubli töö poole aasta jooksul! 🙂


4. mail osales ja esindas Pärnumaad vabariiklikul kunstiolümpiaadil tubli noor kunstnik Hele-Mari Jalasto (8.b). Olümpiaadile oli kutsutud pisut üle poolesaja õpilase ning Hele-Mari platseerus oma töödega tugevasse keskmisesse, saavutades nii teooria tundmises, kodutööga kui ka kohapeal valminud taiesega head tulemused. Aitäh Hele-Marile ja juhendajale, vanemõpetaja Kadri Karonile!


Selgusid 18. Maailma laste haikukonkursi Eesti võidutööd. Jaapani Kultuuri Kotta laekus teemal “Perekond” üle 750 kaastöö! Võitjaid autasustab konkursi korraldaja Japan Airlines’i Sihtasutus. Valik võidutöid avaldatakse ajakirjas Hea Laps ning pidulik auhinnatseremoonia toimub sügisel Jaapani kultuuri päeval. Japan Airlines Sihtasutuse eriauhinna võitjate hulka kuulub ka Minna Tammist! Palju õnne!
Tööd jagati vanusegruppidesse, mille hulgast žürii valis välja 5 peaauhinda ja 20 JAL auhinda. Võistlustöid hinnanud žüriisse kuulusid Tallinna Ülikooli Jaapani uuringute dotsent Alari Allik, tõlkija Anna-Magdaleena Kangro, etenduskunstnik ning tantsu ja jaapani keele õpetaja Shion Yokoo-Ruttas, eesti filoloog ja lastekirjanik Kätlin Vainola ning õpetaja ja muusik Florian Wahl. 
Võidutöödega saab tutvuda Jaapani Kultuuri Koja kodulehel. Võidutööde tõlgetega ja žürii kommentaaridega saab tutvuda siin.

Sten Roosi muinasjutuvõistlus on iga-aastane üritus, mille eesmärgiks on innustada noori kirjutama ja looma oma muinasjutte. Võistlus on pühendatud noorelt lahkunud kirjaniku Sten Roosi mälestusele ja selle kaudu soovitakse hoida elus tema vaimu ja loomingut. Sten Roosi muinasjutuvõitluse tulemused selguvad juunis ning teadaolevalt on auhinnapeole Eesti Lastekirjanduse Keskusesse oodatud õpilased Joonatan Vapper ja Johann Lindov ning juhendaja õpetaja Ly Kuningas 🙂

Osalemine Sten Roosi muinasjutuvõistlusel on suurepärane võimalus õpilastele arendada oma kirjalikku väljendusoskust, loovust ja enesekindlust. See toob esile noorte anded ja pakub neile platvormi oma lugude jagamiseks laiemale publikule.


24.aasta veebruaris korraldas Eesti Orhideekaitse Klubi (EOKK) joonistusvõistluse, et tõsta teadlikkust orhideedest ja edendada loovust laste ja noorte seas. See võistlus pakkus osalejatele võimaluse uurida orhideede mitmekesisust ja ilu ning väljendada seda kunsti kaudu. Klubi kutsus üles nii ajakirjas Täheke kui oma kodulehel üles joonistama aasta orhideed, milleks on tänavu vööthuul sõrmkäpp. Oma vanuserühmas sai I koha 3.a klassi õpilane Hebe-Triin Tali. Palju õnne tublile kunstnikule ja juhendajale, õpetaja Terje Pahk! Osalemine sellisel võistlusel andis õpilastele võimaluse arendada oma kunstilisi oskusi, õppida orhideede kohta ja väljendada oma loovust. See pakkus ka võimalust saada tunnustust ja tagasisidet oma tööle ning tõi esile noorte andekust ja pühendumust looduse ja kunsti ühendamisel.


Selgusid Eesti Vabariigi Presidendi noorte kirja- ja mõttetalgute “Kas ma Eestit unes nägin” tublimad, kes on kutsutud 4.juunil tänuüritusele presidendi kantselei roosiaeda. Liseth-May Kütt ja vanemõpetaja Mai Seller on saanud austava kutse presidendilt! 🙂

Eesti Vabariigi Presidendi noorte kirja- ja mõttetalgud “Kas ma Eestit unes nägin” on 2024. aastal toimunud üritus, mis kutsus noori mõtlema ja kirjutama Eesti tulevikust ja oma unistustest seoses kodumaaga. Üritus pakkus noortele platvormi, et väljendada oma mõtteid ja ideid kirjalikult, edendades samal ajal kirjaoskust ja kodanikuteadlikkust.


Mai alguses osalesid õpilased joonistusvõistlusel “Kaitsevägi õppustel”. Selle võistluse eesmärk oli tutvustada noortele Eesti kaitseväge ja nende õppuste tähtsust ning innustada noori väljendama oma nägemust kaitseväest ja selle rollist ühiskonnas kunstilise loomingu kaudu. Joonistusvõistlusele laekus 670 võistlustööd ja osales 38 kooli õppuse alalt.
Õppuse „Kevadtorm 2024“ eriauhinna sai 3.b klassi õpilane Greete-Liise Oja!

Palju õnne Greete-Liisele ja täname juhendaja Svetlana Kielast!


Siseminister Lauri Läänemets kinnitas kümme tänavust sisekaitseõppe stipendiaati. Stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada gümnaasiumiklasside õpilasi, kes on valinud sisekaitseõppe valikaine. Käesoleval aastal pälvis stipendiumi meie 11. klassi õpilane Markus Kaljur! Pühendumine, töö ja eesmärkide seadmine viib kaugele! Tubli töö ja kõva sõna, Markus!

Stipendiumiprogramm on loodud eesmärgiga toetada ja motiveerida tulevasi sisekaitse spetsialiste, tagades, et Eesti sisejulgeolekusse panustavad kõrgelt motiveeritud ja hästi ettevalmistatud noored. Kool toetab ja julgustab õpilasi, kes soovivad jätkata õpinguid sisekaitsevaldkonnas, pakkudes neile suunamist ja juhendamist.


Vanemõpetaja Kadri Karon ja meisterõpetaja Saima Tõigast korraldasid Pärnumaa virtuaalse kunsti- ja käsitöönäituse “Piirideta”. Ka sellel aastal ei olnud tegemist konkursi ega võistlusega, vaid eesmärk oli olla loov ning jagada virtuaalnäituse kaudu isetegemise rõõmu, ideid ja kogemusi.  Tulemusena valmis näitus, kus on võimalik näha parimaid õpilaste käsitöö- ja kunstitöid.

Meie kooli juhendavad õpetajad – aitäh teile ja teie õpilastele!

Tere tulemast Pärnumaa koolide virtuaalsele kunsti- ja käsitöönäitusele “Piirideta“!


ÕPPETÖÖ

3. mail käis 9. klassidel ühiskonnaõpetuse tunni ajal investeerimisalaseid teadmisi jagamas ettevõtja Maarja Remmel. Ühiselt osteti mõned aktsiad, arutleti järjepidevuse ja eesmärkide seadmise tähtsuse üle. Anti teisigi väärt nõuandeid. Helle Berg


6. ja 7. mail andsid eelkaitsmisel oma uurimis- ja praktiliste tööde käigu kohta aru 10. klassi õpilased. Kaitsmiskomisjoni valvsa pilgu all ei jäänud märkamata kirjavead, anti soovitusi fookuse seadmiseks, uuringute läbiviimiseks ning täpsustati tööde eesmärke. Kõik ikka selleks, et 11. klassis oleksid parimad tulemused! 10. klassi õpilaste uurimis- ja praktiliste tööde eelkaitsmine on oluline etapp nende tööprotsessis. Eelkaitsmine võimaldab õpilastel tutvustada oma tööd ja saada tagasisidet enne lõpliku esitluse ja hindamise toimumist.


1.b klassil on selle õppeaasta jooksul külas käinud isad, õed ning vennad ja pereprojekti lõpetas emade nädal, mis toimus 6.-10. maini. Aulas mängiti erinevaid mänge, tutvuti füsioterapeudi tööga, uuriti, kuidas käib kaupluses igapäevane töö. Oli, mida vaadata ning meelde jätta 🙂 Emadenädal lõppes orienteerumismänguga Juss Joosepi koduaeda ning pannkookide valmistamisega 🙂 Aitäh kõikidele emadele, kes aitasid 1.b klassi teemanädala nii vahvaks ja meeldejäävaks teha! Mare Tallo


14. mail tegid 8. klasside õpilased esimese suurema panuse põhikooli lõpetamiseks. Toimus loov- ja uurimistööde kaitsmine. Tööde kaitsmine võimaldab õpilastel näidata oma loovust, praktilisi oskusi ja enesekindlust. See annab neile võimaluse näidata oma saavutusi ja arengut antud valdkonnas. Kaitsmiskomisjoni hinnangul olid tööde teemad mitmekesised ja põnevad. Parimad tulemused saavutasid need õpilased, kes olid teema valikul lähtunud eelkõige oma sügavamatest huvidest.

 


16. mail käisid 1.a ja 1.b klass Pärnus Liikluslinnakus. Kõigepealt arutleti selle üle, kuidas jalgrattur peab liiklema. Tehti munakatset, et veenduda kiivri vajalikkuses, tutvuti liiklusmärkidega. Toimus huvitav vestlusring, kus kõik õpilased said sõna sekka öelda.  Pärast aga oli kõikidel lastel vaba voli kogu linnaku atraktsioone parimal võimalikul viisil kasutada Mare Tallo


21. mail kutsusid RMK Kabli ja Soomaa Rahvuspargi Külastuskeskuse juhendajad meie algklassid Kilingi-Nõmme RMK metsarajale õuesõppepäevale „Tule metsa õppima! Õpiõu metsas“. Metsarajal oli päikesesoe, mida leevendas värskendav tuul. Kokkuvõtteks: “Kõndisime, vaatlesime metsa, täitsime töölehti, lahendasime ristsõna, luuletasime. Teadmishimulistel oli võimalus palju tarkust juurde hankida. Oli tore päev.” 🙂 Ruth Järvesaar, Terje Pahk, Mai Seller, Reine Klettenberg.

 


26. mail toimus koolis MORSIPIDU ja kooli külastasid sügisel 1. klassi astuvad lapsed ning nende vanemad. 1. klassi tulevate õpilaste ja vanemate kohtumine klassiõpetajaga on oluline sündmus, mis võimaldab vanematel ja õpetajal tutvuda üksteisega ning arutada lapse esimese kooliaasta ootusi ja vajadusi. Toimus tutvustav infotund, saadi tuttavaks ning ühiselt prooviti kooli kringli maitset 🙂 Kohtumiseni septembris! Eriti ootel on klassijuhataja õpetaja Eve Sinijärv! 😉


Meie kooli 5.-7. klassid osalesid sel õppeaastal ajalooviktoriinil „Mammut“. “Mammutil” osalemine ei ole vaid ajalooalaste teadmiste testimine, vaid see on ka lõbus ja hariv üritus, mis ühendab ajaloohuvilisi õpilasi. Õpilased said enda teadmisi proovile panna õppeaasta jooksul viiel korral. Selle õppeaasta usinamad punktikogujad olid:
  • 5. klassid – Joonatan Vapper, Kaspar Rätsep, Johann Lindov, Maribel Paimre, Margaret Priilinn;
  • 6. klassid – Alenna Juhkamsoo, Raigo Grandberg, Johanna Maidlas, Lenna Lume, Kristiine Mändmets, Andero Stig Saarpere, Rasmus Lember, Crystal-Eliis Krapp, Meribell Nõmm, Tobias Murulauk, Reno Reinhold, Laura-Rebeka Noorveli, Pärtel Pesti, Keleri Hiob, Karlis Orm Kangur, Emma Lume;
  • 7. klassid – Hendrik Saar, Merili Aru, Gretlin Piirak, Aleksandra Vaarik, Merilyn Raba, Kristina Pärn, Robin Attim, Ketlin Klaas, Nele Murdla, Martha Pärn, Andri Saar, Johannes Ots.
Õpilasi juhendasid: Reili Reintal ja Helle Berg. Helle Berg, Reili Reintal


31. mail sooritas 27 9. klasside lõpetajat eesti keele lõpueksamit. Põhikooli lõpueksamid on oluline samm 9. klassi õpilaste jaoks, kuna need hindavad nende omandatud teadmisi ja pädevusi ning on aluseks edasisel õpiteel.


Liikluskasvatuse pädevused on riiklikus õppekavas sätestatud. Juba mitmeid aastaid on kool kasutanud projektitoetuse võimalust Maanteeametist, et korraldada jalgratturi juhilubade koolitus ning nende väljaandmine.  Jalgratturi juhiluba on „tõend” selle kohta, et jalgrattur teab liiklusreegleid ning oskab jalgratast valitseda, jälgida liiklust, märgata ja ette näha võimalikke ohte ning sellele vastavalt tegutseda.  Need teadmised ja oskused õpitakse selgeks jalgratturi koolitusel. Selleks, et jalgratturi eksam edukalt sooritada, peavad lapsed läbima nii teoreetilise kui praktilise osa. 31. mail oli eksamipäev meie kooli 3. klasside õpilastel.

Aitäh õpetajatele Terje Pahk, Svetlana Kielas ning korraldajatele Kuro Link, Laine Ülemaante ja politsei esindaja Heidi Sosi. 🙂


 SPORT

3. mail toimusid Jõulumäel krossijooksu maakonna meistrivõistlused 1.-12. klasside õpilastele. Meie koolist jõudsid poodiumikohtadele Romet Kaljur (1.-3. kl poisid 1. koht), Isabel Rist (4.-5. kl tüdrukud 3. koht), Kren Marten Krapp (4.-5. kl poisid 1. koht), Kaspar Rätsep (4.-5. kl poisid 2. koht), Jan-Henri Laidla (4.-5. kl poisid 3. koht), Crystal-Eliis Krapp (6.-7. kl tüdrukud 1. koht), Henri Sireli (10.-12. kl poisid 1. koht), Kerot Luhaäär (10.-12. kl poisid 2. koht). Suur tänu ja kiitus kõikidele, kes meie kooli esindasid! Aitäh juhendajatele, aitäh kodudele!


8. mai õhtul oli kesklinnas COOP Maijooksul näha lusti, ilu ja sporti 🙂 Eredalt eristus võistkond “Õpilaskodu”, kes kogu teatejooksu etapid läbis kasvatajaid äärmiselt elegantselt ja stiilselt kärus veeretades ning seejuures ei unustatud ka jooksu 🙂
Põhjalikult saab jooksust lugeda ja pilte näha Kilingi-Nõmme Spordihoone kodulehel

Tegusat jätkuvat liikumisaastat! Saarde liikumisaasta 2024 jätkub 1. juunil Kilingi-Nõmme staadionil toimuva ALAS-KUUL AS heategevusliku hüppepäevaga. Lastekaitsepäevaga sündmused algavad juba kell 11.00 madalseiklusraja avamisega koolimaja taga. Pildid (Toivo Tallo ja Kätlin Laur)


9. mail võtsid mõõtu Pärnumaa discgolfarid Pärnus Jõekääru discgolfirajal. Uhked tulemused 🙂 on järgmised: Alvar Teder I koht, Margaret Klettenberg I koht, Rico Kalde I koht, Margot Klettenberg I koht! Gümnaasiumide arvestuses võistkondlik I koht ja põhikooli osas II koht. Tegu oli eelvooru võistlusega. Parimad said üle-eestilisele finaalturniirile kutsed. See võistlus toimus Tartus Roosi Dg rajal 28. mail. Palju õnne tublidele mängijatele ja juhendaja Erki Kangurile!


Eesti orienteerumise meistrivõistlused sprindis. Kaunis Haapsalu linnas joosti 11. mail Tõnu Lillelaiu poolt tehtud põnevatel sprindiradadel. Sprindis jooksis end poodiumile Maria Kaljur (N14) II koht!  Tublid sooritused tegid veel Andero Stig Saarpere, Laura-Liis Kaljur, Liis-Marie Kaljur, Emma Lume, Robin Kaljur, Romet Kaljur. Juhendaja ja foto: Mari-Liis Kaljur


16. mail toimusid Pärnumaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus Pärnu Rannastaadionil. Tulemused: Crystal-Eliis Krapp pallvise 1. koht, 100 m jooks 2. koht ja kaugushüpe 2. koht, Elmar Jefimov kuulitõuge 1. koht, Kristor Laius 1500 m jooks 2. koht ja Reno Reinhold pallvise 3. koht. Finaali jõudsid Maria Kaljur, Grete Lume, Gregor Oriehov, Kren-Marten Krapp. Kooli esindasid tublilt Lenna Lume, Emma Tammist, Liis-Marie Kaljur, Aleksandra Vaarik, Margot Klettenberg, Andero Stig Saarpere, Rait Loodus, Johann Lindov, Kaspar Rätsep, Karlis Orm Kangur ja Hendrik Saar. Täname õpilasi, kodusid ja juhendajaid!  Kuro Link

 

10. mail korraldas võimlemisklubi Githa 33. emadepäeva võimlemispeo. Võimlemispidu on iga-aastane oluline kogukonnasündmus. Soe, armas ja emotsionaalne üritus on emadepäeva tähistamiseks leidnud kindla koha meie inimeste südames. Suur tänu treener Margit Schmidtile ja kõigile võimlejatele nii Saarde vallast kui ka kaugemalt!


18.-19. mail toimusid Järvakandis Eesti karikavõistlused vibulaskmises. Tulemused: Alenna Juhkamsoo plokkvibu U15 tüdrukute III koht, Gregor Oriehov plokkvibu U15 poiste I koht. Täname Vibuklubi Saarde`t! Kadi Koort

19. mail toimusid Tartus Tamme staadionil Eesti meistrivõistlused teatejooksudes. Naiste U20 võistkond 4x100m teatejooks ajaga 50,94 viies koht (Greete-Liis Krapp, Grethe Karoline Kaljaste, Pilleriin Türnpu, Iiris Toomesoo) – SK Altius.
Naiste võistkond 100 m + 200 m + 300 m + 400 m (nn “väike rootsi”) teatejooksus ajaga 2.16,34 esimene koht  (Grethe Karoline Kaljaste, Pilleriin Türnpu, Anete Siman, Viola Hambidge) – SK Altius. Sportlaste treener on Romet Mihkels. Foto autor Romet Mihkels.

20. mail toimus TV10 Olümpiastarti neljas Pärnumaa etapp. Medalikohtadega paistsid silma Kren-Marten Krapp (1000 m jooks 1. koht), Crystal-Eliis Krapp (pallivise 2. koht ja kettaheide 3. koht) ning Margot Klettenberg (pallivise 3. koht).
Finaali jõudsid: Maria Kaljur (pallivise 4. koht), Margot Klettenberg (kettaheide 4. koht), Crystal-Eliis Krapp (600 m jooks 4. koht), Hendrik Saar (pallivise 4. koht), Kren-Marten Krapp (pallivise 4. koht), Romet Kaljur (1000 m jooks 4. koht) ja Isabel Rist (pallivise 5. koht). Tublilt esindasid kooli Ester Kütt, Merilyn Luik, Reno Reinhold ja Pärtel Pesti.


24. mail toimusid Pärnumaa koolinoorte meistrivõistlused heidete, tõugete ja visete aladel. Taas silmapaistvad tulemused: Crystal-Eliis Krapp – odavise I koht, kettaheide I koht, kuulitõuge I koht; Elmar Jefimov – odavise I koht, kettaheide I koht; Grete Lume – kettaheide I koht; Margot Klettenberg – odavise II koht; Andero Stig Saarpere – odavise II koht; Hendrik Saar – odavise II koht; Markus Linkmann – odavise II koht; Maria Kaljur – odavise II koht, kettaheide III koht, kuulitõuge III koht; Emma Tammist – kettaheide II koht, odavise III koht; Kuldar Vreimann – kettaheide II koht, odavise III koht; Gregor Oriehov – kuulitõuge III koht; Rasmus Lember – odavise III koht ja Kalle Kask – kettaheide III koht!

Tublilt esindasid kooli veel Lenna Lume, Emma Lume, Johann Lindov, Pärtel Pesti ja Raigo Grandberg. Täname õpilasi, kodusid ja juhendajaid!


27. mai toimus spordipäev. Lisaks meie kooli õpilastele osalesid Surju Kooli esindus ning lasteaia “Krõll” vanima rühma lapsed. Aitäh tublidele võistlejatele, õpetajatele, kohtunikele ja abilistele! Maria Vilinurm


28. mail toimus Tartus, Roosi Discgolfipargis, Eesti koolinoorte vabariiklik discgolfi võistlus Snäp. Võistlusele kvalifitseerusid noored, kes olid erinevates Eesti piirkondades eelvoorude põhjal parimad. Meie kooli võstkonnast tegid vabariiklikul võistlusel väga head tulemused järgmised õpilased:
Rico Kalde (9.a klass) üldarvestuses 5. koht (osalejaid oli tema grupis kokku lausa 44);  Margot Klettenberg (7.a klass) 4. koht; Margaret Klettenberg (11. klass) 4. koht
Meie kooli esindusvõistkonda kuulusid ja andsid võistluses oma tubli panuse Karlis Orm Kangur (6.a klass), Hendrik Saar (7.a klass), Gert Manilets (8.b klass) ja Alvar Teder (11. klass). Õpilasi juhendab õpetaja Erki Kangur. Aitäh kõikidele panustajatele!

30. mail osales algklasside võistkond Vändras Pärnumaa 49. kergejõustikumängudel “Karu Kati ja Karu Mati”. Meie kooli esindasid Romet Kaljur 2.b, Robin Eamets 3.b, Kren-Marten Krapp 4.a, Robin Riis 4.b, Isabel Rist 4.b, Ruby Maria Osipov 4.a, Lisette Juht 4.b ja Liseth-May Kütt 4.b. Pendelteatejooksus saavutas Kilingi-Nõmme võistkond II koha!
Individuaalsetele kohtadele tulid:  Kren-Marten Krapp – 800m jooksus I koht, palliviskes I koht ja kaugushüppes II koht; Isabel Rist – 400m jooksus II koht, kaugushüpe III koht; Romet Kaljur  – 800m jooksus II koht.  Tublid olid ka teised võistlejad, kuna üldarvetsuses saime esimese koha! 🙂 Suur tänu kõikidele võistlejatele, juhendajate ja kodudele!

HUVITEGEVUS

2. mail toimus kooli kevadkontsert Kilingi-Nõmme Klubis. Mudilas- ja lastekoor, posteansambel koos meestega, kõik rahvatantsurühmad, sh pererühm ning solistina Lenna Vaarak pakkusid vaatajatele silmarõõmu vahvate tantsude näol ning kuulamiseks kauneid laule. Aitäh kõikidele juhendajatele: Tiia, Hermann, Piia Salomon, Eve Sinijärv, Õnnela Teearu, Mare Tallo! Aitäh kõikidele kodudele ja esinejatele ning korraldajatele! 🙂


4. mail toimusid Kaitseliidu meistrivõistlused sõjalises kolmevõistluses Valgamaal. Vanemate kodutütarde arvestuses saavutas III koha Liis-Marie Kaljur. Juhendajad Karme Tammist ning Mari-Liis Kaljur. Foto: erakogu


9. mai 2024. 11. klassi õpilased ning mõned vilistlasedki toimetasid seitsmendat aastat talgupäeval Saarde Saja Tamme salus Rohimine, puhastamine ja puude ülevaatus on olulised! Talgupäeva juurde kuulub kringel Aitäh, väsimatud Eesi Kolla ja Anne Aasamets!


15. aprill – 12. mai toimus taas liikumisbingo kogu kooliperele. Seekordne liikumisbingo oli juba järjekorras kolmas. Aktiivsete osalejate hulk kasvab iga korraga.

Loosiauhinnad võitsid tublid osalejad: 1.a klassist Mirell Nõmm, 1.b klassist  Arabella Kiviselg, Brigita-Brianna Uibokand ja Sander Raba. 2.b klassist Marybel Vaarik, Lenna Vaarak ja Rozlynn Diac. 3.b klassist Merilyn Luik, 6.b klassist Maria Kaljur ja 8.b klassist Emma Tammist.

Aitäh Liikumisbingo algatajale ja eestvedajale, õpetaja Kadi Teearu`le!


15. mail käis õpilaskodu koos kasvataja Marjega orienteerumismatkal. Koos tehti 15 000 sammu, lahendati ülesandeid ja tutvuti Kilingi-Nõmme linnaga. Metsas karu ei kohatud, küll aga sõbralikke kaitseväelasi. Selgus, et meie lapsed on head kaarditundjad. Kõik, kes matka alustasid, jõudsid kahe tunni pärast väsinute, aga rõõmsatena tagasi.


Kilingi-Nõmme Gümnaasium osaleb eestikeelsele õppele üleminekul otsekontaktide ja vahetu koostöö kaudu Ida-Virumaa kooliga. 15.-16. mail viibisid meie koolis projekti „Keelesillad“ raames Sillamäe Gümnaasiumi 10.ab õpilased. Programmiga on seotud 11. klassi õpilased ning seda veab ja juhib 11. klassi klassijuhataja, meisterõpetaja Anne Aasamets.
On südantsoojendav saada partnerkooli õppejuhilt selline tagasiside 🙂
“Täna olid meie rändurid koolis. Õpetajad ja õpilased särasid. Nad olid energiat nii täis ja kirjeldasid kõike ülivõrdes. Ühine tagasiside: neid võtsid vastu ääretult soojad ja lahked inimesed, kellega suheldes kadus ära hirm suhelda eesti keeles. Korraldus oli väga hea ja latt kõrgele tõstetud. Õpilased rääkisid, et neil kadus suhtlemise pinge väga kiiresti, nad vahetasid juba omavahel kontakte (FB ja Instagrami aadresse) ja et rahvatantsud ei olegi nii kerged, kui kõrvalt tunduvad. Aitäh teile!”

Saarde kodutütarde ja Saarde saarmate kevadine välilaager toimus 17.-18. mail RMK Katku lõkkekohas. Tehti katelokkidega süüa, meisterdati ise õnged, millega ka kala saadi. Saadi harjutada laskmist ja käemärke ning kaardi järgi orienteeruda, olla lihtsalt looduses koos sõpradega. Aitäh juhendajatele! Anneli Pesti


Meie kooli poisid esindasid kooli 25. mail Pärnumaa mudilaste laulu- ja tantsupeol “Lood ja laulud vanavanemate lapsepõlvest”. Pildijäädvustus proovilt. Täname tublisid lauljaid! Aitäh peredele igakülgse toetuse ja abi eest ning suured tänud juhendaja Õnnela Teearu`le!

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalendrist kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.

Kuukirjade lugejatel tasub olla tähelepanelik – koolilehe “Kirjatark” veebiaadress on nüüd https://kirjatark.kilingi.edu.ee/


10. klassi vastuvõtt 2024/25 õppeaastaks

Õpilaste vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi. Saada avaldus aadressile direktor@kng.edu.ee või yld@kng.edu.ee

Vastuvõtuvestlused 25.-27.juunil. Alus: Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord KiNG-s


10. klassi sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  • – põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
  • – 9. klassi klassitunnistus
  • – avaldus
  • – sünnitõend
  • – tervisekaart
  • – õpilaskodu avaldus (soovi korral)
  • – isikuandmete töötlemise nõusolek


Uuringud: noored on koolist saadud seksuaalõpetusest sammu võrra ees

Seksuaalharidust saab Eesti noor pigem koolist kui kodust. Kuna koolipingis kaetakse ära eeskätt suguhaiguste, raseduse ja abielu küsimused, avastab noor enamiku ülejäänud seksuaalsusega seonduvat internetiavarustest. “Teema on oluline, kuna kodudes meie kultuuriruumis pole kombeks rääkida seksist: vähemalt mitte põhjalikult,” selgitas Karili Laasik konverentsiettekandes.


ÕPETAJATE TÖÖDESSE MAHTUSID …

Õpetajate maikuu tegevustesse mahtusid riigieksamite korraldamine, 8. klasside loovtööde juhendamised ning kaitsmised, 10. klassi uurimistööde juhendamised ja eelkaitsmised, õppekäigud, klassireisid ja -õhtud, eksamite konsultatsioonid ning osalemised riigi tasandil erinevates töörühmades ning arenguprogrammides. Samuti tehti kokkuvõtteid terve õppeaasta sisekoolitusena väldanud tunnivaatlustest ja Steplabi keskkonnast. Valmimisjärku on jõudmas 1. septembrist kehtima hakkav õppekava ning selle rakenduslikud ainekavad.


Huvijuht Laine Ülemaante osales 5.-11. mail Eesti Noorsootöötajate Kogu õppevisiidil huvijuhtidega Portugali – Portosse ja Amarantesse. Külastuse eesmärk oli tutvuda kohalike noorteorganisatsioonide, koolide ja lasteasutuste ning noortekeskuste tööga.


8.05 toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis Pärnumaa matemaatika aineühenduse koolitus I-III kooliastme matemaatikat õpetavatele õpetajatele. Koolituspäeva pealkiri oli “Meil on probleem?!” I osas võeti vaatluse alla probleemülesanne ja selle lahendusoskuse kujundamine uuest õppekavast lähtuvalt. Koolitajad olid Anu Palu (Tartu Ülikool) ja Mare Tallo (Kilingi-Nõmme Gümnaasium). II osas anti soovitusi kuidas olla julge ja enesekindel matemaatiliste probleemide lahendamisel. Koolitajateks Helen Mitt ja Hille Uustamm (Pärnu-Jaagupi Põhikool). Koolituse lõpetas paneelarutelu teemal „Meil on probleem!?“, kus diskuteerisid Anu Palu, Hille Uustamm, Egle Rumberg (Uulu Põhikool), Ruth Kalde (Lihula Gümnaasium) ja Kerdi Mihhailova (Sindi Gümnaasium). Koolitusel osalesid neljateistkümne kooli õpetajad.


Steplab keskkond on platvorm, mis toetab õpetajate tunnivaatlusel ja refleksioonil põhinevat koostööd ja kutsealast arengut. Esimese aasta jooksul oli Steplab`i keskkond õpetajate koostöö piloteerimisel oluline vahend, mis võimaldas edukalt toetada õpetajate arengut ja jagada parimaid praktikaid kogu koolis.


Meisterõpetajad Saima Tõigast ja Anne Aasamets, kelle tööks on ka õpetajate võrgustike juhtimine vabariigi tasandil, lõpetasid Fontes PMP poolt pakutud juhtimiskoolituse külaskäiguga ärisektorisse. Onninen Baltikumi juht ja Onninen Eesti tegevdirektor Kuuno Kirspuu tegi ülevaate firmas toimivatest juhtimise põhimõtetest, organisatsioonikultuurist ja selle arendusest, meeskonna- ja koostööst ning mõtteviisidest. Võib tekkida küsimus – miks õpetajatele selline koolitus? Üha enam selgub, et õpetaja on klassiruumis alati juht ning et ka ärimaailmal on haridusasutustelt päris mitmeid asju õppida 😉


Õppejuht Kairi Kaldoja osales PMP Fontes koolitusel, kus kesksel kohal väärtused, väärtuspakkumused ja motivatsioon. Olulised märksõnad õpetajate, kooli kui organisatsiooni, koolijuhtide, aga ka kogukonna, kes tahab head kooli, jaoks 😉


Oli tore turvaline periood, kui Eesti Kaitseväe 2. jalaväebrigaad paiknes õppuse Kevadtorm 2024 ajal kooli juures Aitäh suurepärase koostöö eest, Kikepera Malevkond ja 27. Pioneeripataljon! ❤️#kaitsevägi 2. jalaväebrigaad #kevadtorm2024